daenemark dk Metanavigation Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

1. Anvendelsesområde

Anvendelse af disse web-sider fra Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi (i det følgende benævnt: Weishaupt web-siderne) skal ske efter nedennævnte betingelser. Disse brugerbetingelser kan evt. blive ændret, suppleret eller erstattet af andre betingelser, f.eks. ved erhvervelse af produkter og/eller serviceydelser fra Max Weishaupt GmbH. Ved anvendelse af Weishaupt web-siderne accepteres de til enhver tid gældende brugerbetingelser.

2. Ydelser

På Max Weishaupts web-sider kan der hentes eller downloades særlige informationer og software. Max Weishaupt GmbH har til enhver tid ret til helt eller delvist at afbryde for web-siderne. Vi garanterer ikke, at vores web-sider altid vil være til rådighed. Informationerne på disse web-sider indeholder specifikationer og/eller generelle beskrivelser om de tekniske muligheder med produkterne fra Max Weishaupt GmbH. Indholdet i de nævnte tekster er ikke bindende. Weishaupt har til enhver tid ret til at ændre indholdet.

3. Ophavsret

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi. Weishaupt forbeholder sig rettighederne til alt indhold på Weishaupt-websiderne. For tekster, billeder, grafik, lyd, animationer og film samt for deres placering på Weishaupt web-siderne gælder reglerne om beskyttelse af ophavsret og andre love om beskyttelse.

Indholdet på Weishaupt web-siderne må ikke kopieres, videregives, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand til kommercielle formål uden udtrykkelig accept fra Max Weishaupt GmbH.

4. Ansvar

Weishaupt web-siderne oprettes med den størstmulige grundighed. Dog kan vi ikke garantere, at indholdet på vores web-sider er fuldstændigt rigtigt, fejlfrit, fri for ejendoms- og ophavsret hos tredjemand samt fyldestgørende og anvendeligt.

Vi fraskriver os ansvaret for let uagtsomme pligtforsømmelser, såfremt disse ikke vedrører væsentlige pligter vedrørende en ordre, ikke indebærer livsfare, sundhed eller personskade eller berører krav efter loven om produktansvar. Det samme gælder ved pligtforsømmelser forårsaget af vore medhjælpere i forbindelse med opfyldelse af aftaler.

Anvendelse af Weishaupt web-siderne sker for brugers egen risiko. Vi bestræber os altid på at holde vores web-sider fri fra vira, men kan ikke garantere mod vira. Inden der downloades data fra Weishaupt web-sider, sørger brugeren derfor selv for egne sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. brug af virusscanner.

5. Hyperlinks

Weishaupt web-sider indeholder hyperlinks (links) til eksterne internetsider fra tredjemand, og Weishaupt har ikke indflydelse på opsætningen og indholdet på disse internetsider. Da linkene til disse internetsider første gang blev oprettet blev det kontrolleret, om dette fremmede indhold var i strid med loven. På dette tidspunkt var det fremmede indhold ikke i strid med loven. Vi finder ikke, at det med rimelighed kan forlanges, at der skal foretages en konstant kontrol af de linkede sider, medmindre der er konkret mistanke om strid mod loven. Den pågældende udbyder eller ejer er ansvarlig for indholdet på de linkede sider. Hvis Weishaupt bliver bekendt med links med indhold der strider mod loven, bliver linkene til disse fremmede sider omgående fjernet.

6. Afsluttende bestemmelser

Tillægsaftaler skal være skriftlige.

For disse brugerbetingelser for Weishaupt web-sider og samtlige deraf følgende retsforhold gælder tysk ret. Rette værneting er D-88400 Biberach, såfremt brugeren er handlende i henhold til HGB, er en offentlig-retlig juridisk person eller en offentlig-retlig særlig formue.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?