daenemark dk Service Fagordsleksikon

Fagordsleksikon

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Forbrændingsgasser

De stoffer som fremkommer ved forbrænding af brændslet og forbrændingsluften, og som hovedsageligt består af kuldioxid (CO2) og vanddamp.

Forbrændingsluft

Forbrændingsluft indeholder ca. 21% ilt og er nødvendig ved al forbrænding. Derudover består luften af 78% kvælstof. For en fuldstændig forbrænding af 1 kubikmeter gas eller 1 liter gasolie kræves ca. 10 kubikmeter forbrændingsluft.

Fordamper

Varmeveksleren i en varmepumpe. Den fordamper kølemidlet, når den optager energi fra varmekilden.

Fremløbstemperatur

Temperaturen på det varme vand, som ledes ud i radiatorer. Generelt er temperaturen 70 grader celcius ved radiatorvarme (ved gulvvameanlæg ca. 40 grader celcius). Temperaturerne er dog kun så høje, hvis det er koldt udenfor. Hvis udetemperaturen stiger, bliver fremløbstemperaturen automatisk reduceret.

Fyringsmanager

Understøtter funktionsforløbet under forbrændingen ved hjælp af moderne mikroprocessorer. Styringen giver brugeren mange ekstra fordele. Det er også nemmere og hurtigere for serviceteknikeren at foretage service på brænderen (se også Digital brænderstyring).

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?