daenemark dk Service Fagordsleksikon

Fagordsleksikon

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Nitrogenoxid

Miljøskadelig emission, som kan bidrage til syreregnen. Nitrogenoxid er de gasformige oxider i ilten. Forkortelsen benævnes NOx, fordi der kan dannes flere nitrogen-ilt-forbindelser i de forskellige oxideringstrin. I moderne kedler og kondenserende anlæg ligger NOx-værdierne væsentligt under de krævede grænseværdier.

Nyttevirkning

Forholdet mellem den tilførte energi i forhold til energiudbyttet for en specifik periode.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?