daenemark dk Service Fagordsleksikon

Fagordsleksikon

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
pH-værdi

pH-værdien anvendes til at måle graden af syre og base. En neutral opløsning har en pH-værdi på 7. pH-værdier under 7 har et stigende indhold af syre, mens værdier under 7 er alkaliske (basiske). Under forbrændingen af specielt ikke-svovlfattig gasolie kan der ved kondensationen dannes svovlholdige syrer eller svovlsyre, hvilket sænker kondensatets pH-værdi til < 7. pH-værdien i kondensat i kondenserende oliekedler, som kører på svovlfattig gasolie, kan sammenlignes med pH-værdien i kondenserende gaskedler.

Pladevarmeveksler

En varmeveksler som består af en række plader i rustfrit stål. Mellem de tætliggende plader ledes vand, som opvarmes. På grund af overfladestrukturen på disse plader sættes vandet samtidig i bevægelse, hvilket stimulerer varmeoverførslen. Med den kompakte konstruktion kan varmeveksleren indbygges, hvor der kun er begrænset plads (f.eks. i en Weishaupt Thermo Condens Kompakt, WTC-K).

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?