Please select a page template in page properties.

Effektiviteten for varmepumper under drift

Weishaupt har udarbejdet en interessant, faglig informationsbrochure på 16 sider til installatører og rådgivere, som ønsker at informere deres slutkunder om varmepumper og mulighederne for energibesparelser.

Hvor økonomisk i drift en varmepumpe i virkeligheden er, kan bedst dokumenteres med uvildige tests og målinger under drift. I førnævnte brochure fortælles der netop om sådanne tests og målinger foretaget på forskellige varmepumpetyper. Forskellige anlæg er undersøgt gennem en længere periode. Brochuren fortæller om i alt 11 referenceanlæg med luft/vand- og væske/vand-varmepumper.

Informationsbrochuren „Wärmepumpen: Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit“ (tryk nr. 83214001) findes som pdf-fil på Weishaupt Partnerportalen. Man kan også få tilsendt et trykt eksemplar (kun på tysk) ved at henvende sig til Max Weishaupt A/S eller skrive til info@weishaupt.dk.

Up