daenemark dk Metanavigation Databeskyttelseserklæring for Max Weishaupt A/S

Databeskyttelseserklæring for Max Weishaupt A/S

PDF-dokument: Databeskyttelse for kunder og leverandører til Weishaupt-koncernen

PDF-dokument: Databeskyttelse for medarbejdere og ansøgere til Weishaupt-koncernen

Databeskyttelseserklæring

Det glæder os, at du besøger vores hjemmeside, og vi takker for din interesse for vores virksomhed og vore produkter. Vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når du besøger vores hjemmeside. Derfor beder vi dig venligst være opmærksom på følgende: 

1 Hvilke data registrerer vi, hvor længe og til hvilket formål

1.1 Informationssøgning på vores hjemmeside

Registreringens omfang.
Hvis du kun søger informationer på vores hjemmeside, dvs. ikke direkte giver os informationer, men kun søger efter og læser oplysninger, registrerer vi kun de individuelle data, som din browser videregiver til vores server. Når du går ind på vores hjemmeside, vil det handle om følgende data: IP-adresse, dato og klokkeslæt for søgningen, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), søgningens indhold (konkrete side på hjemmesiden), adgangsstatus/HTTP-statuskode, konkret overførte datamængde, den hjemmeside der benyttes, browser, styresystem og dets brugerflade, sprog og browsersoftware-version.

Formål og retsgrundlag.
Registreringen har til formål at gøre det teknisk muligt at åbne hjemmesiden samt at fremme stabilitet og sikkerhed. Retsgrundlaget for registreringen er at varetage vores berettigede interesser. Vores berettigede interesse i dataregistreringen er også en del af de førnævnte formål.

Opbevaring.
Dataene bliver slettet, så snart de ikke længere tjener et formål. I forbindelse med registrering af data til forbedring af hjemmesiden har dataene ikke længere et formål, efter at sessionen er afsluttet. IP-adresser opbevarer vi dog i syv dage for at kunne opspore evt. misbrug.

1.2 Download af dokumenter (manualer og brochurer etc.)

Punkt 1.1 gælder også, hvis du downloader manualer, brochurer eller andet indhold fra vores hjemmeside. 

1.3 Kontaktformular / bestilling af informationsmateriale

Registreringens omfang.
På vores hjemmeside er det muligt at udfylde en formular, hvor du elektronisk kan søge kontakt, rekvirere informationsmateriale eller bede om gratis rådgivning. I disse tilfælde bliver de informationer, som du angiver i formularen, videregivet til os og registreret. Det handler om følgende data: Firma, hr./fru, fornavn, efternavn, vejnavn, husnummer, postnummer, by, e-mailadresse, telefonnummer, emnet du ønsker informationer om samt de kommentarer, der evt. er angivet i kommentarfeltet. Når der søges om rådgivning, bedes man I stedet for at vælge et interesseområde angive serienummeret på sit Weishaupt-anlæg og et emne. Her skal følgende felter udfyldes: Efternavn/fornavn, vejnavn/postnummer/by og e-mailadresse. Når den udfyldte kontaktformular sendes, bliver oplysningerne registreret iht. punkt 1.1. Du kan selvfølgelig også komme i kontakt med os via den oplyste e-mailadresse. I dette tilfælde vil persondata sendt med denne e-mail blive registreret. Kun de involverede medarbejdere hos Weishaupt og repræsentanter (forhandlere) for Weishaupt vil have adgang til disse data.

Formål og retsgrundlag.
Dataene registreres udelukkende for at gøre det muligt for Weishaupt og for repræsentanter (forhandlere) for Weishaupt at behandle din henvendelse. Dataene som du videregiver til os bliver registreret iht. vores berettigede interesse. Vores berettigede interesse i dataregistreringen er også en del af de førnævnte formål.

Opbevaring.
Persondata bliver slettet, så snart de ikke længere tjener et formål. I denne sammenhæng har det ikke længere et formal, når forløbet er afsluttet. Forløbet er afsluttet, når din forespørgsel, f.eks. ved besvarelse af dit spørgsmål, er færdigbehandlet.  

1.4 Cookies

Registreringsomfang.
På vores hjemmeside anvendes kun teknisk nødvendige cookies. Cookies er tekstfiler, som lægges på din computer via internetbrowseren. Cookien indeholder en række tegn, som kan identificere din browser, når du på ny åbner vores hjemmeside. Nogle elementer på vores hjemmesider kræver også, at brugerens browser kan identificeres, når brugeren åbner en anden side på hjemmesiden. Eksempelvis skal vi kunne registrere, om du har accepteret vores brugerbetingeler, inden du downloader bestemte dokumenter fra vores hjemmeside. I cookies registreres og formidles følgende oplysninger: Sprogindstillinger og accept af vores brugerbetingelser.

Formål og retsgrundlag.
Vi anvender cookies for at gøre det muligt at anvende bestemte funktioner på vores hjemmeside. Der anvendes cookies – fordi der er tale om teknisk nødvendige cookies – på grundlag af vores berettigede interesse. I det her beskrevne formål har Weishaupt også en berettiget interesse.

Opbevaringens varighed.
Cookies opbevares på din computer. Hvor længe der lagres er angivet i oversigten for indstillinger for cookies i din browser. Ved at ændre indstillingerne i din browser kan du forhindre eller begrænse brugen. Lagrede cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk, f.eks. når du lukker din browser. Hvis cookies for vores hjemmeside deaktiveres, vil det muligvis ikke være muligt at benytte alle funktioner på hjemmesiden..
 
2 Rettigheder som bruger

Du har mange rettigheder som bruger. Nedenfor er rettighederne nævnt i korte træk:

2.1 Indsigelse mod markedsføring

Du kan til enhver tid og med øjeblikkelig virkning modsætte dig, at dine data anvendes til markedsføringsformål.

2.2 Tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid og med øjeblikkelig virkning tilbagekalde et samtykke, du har givet os til registrering af persondata.

2.3 Andre rettigheder

I henhold til gældende lov har du ret til, at de persondata vi registrerer om dig: 

• Bliver oplyst, korrigeret eller slettet,
• Bliver begrænset, ikke bliver registreret, ikke kan videregives.

Du har derudover ret til at klage hos Datatilsynet over vores registrering af dine persondata.

3 Sikkerhed

Hvis du sender personlige data til os, giver vi dig mulighed for at sende oplysningerne krypteret. Krypteringen yder beskyttelse ved overførsel af data mellem dig og web-serveren og hjælper til at forhindre misbrug af data f.eks. ved aflytning. Som krypteringsværktøj anvender vi TLS (Transport Layer Security), som er et anerkendt og hyppigt anvendt værktøj.

4 Kontakt

Den ansvarlige for persondataforordningen er:

Max Weishaupt A/S
Erhvervsvej 10
2600  Glostrup
Danmark

Telefon: 4327 6300
E-mail: info@weishaupt.dk
Internet: www.weishaupt.dk

Hvis du har særlige spørgsmål I forbindelse med vores databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Din forespørgsel vil blive behandlet omgående, og du vil blive oplyst om, hvad vi har foretaget os i den forbindelse.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?