daenemark dk Presse Fagpresse 2011 Gulvstående kondenserende gaskedel WTC-GB

Gulvstående kondenserende gaskedel WTC-GB

Med den kondenserende gaskedel WTC-GB kan Weishaupt tilbyde en gulvstående serie med ydelser fra 90 op til 300 kW.

Fagpresse

01/03 2011

Gulvstående kondenserende gaskedel WTC-GB

Med den kondenserende gaskedel WTC-GB kan Weishaupt tilbyde en gulvstående serie med ydelser fra 90 op til 300 kW.

Med den kondenserende gaskedel WTC-GB kan Weishaupt tilbyde en gulvstående serie med ydelser fra 90 op til 300 kW og i kaskade op til 1.200 kW, som egner sig specielt til opvarmning af større ejendomme. Hermed udvides anvendelsesområderne for de kondenserende gaskedler fra Weishaupt betydeligt. Kedlen er udstyret med en cylinderformet premix-strålebrænder, som har en stor overflade, og som tåler høj belastning. Strålebrænderen forbrænder den homogene gas/luft-blanding meget miljøvenligt.

Aluminium-varmeveklseren på WTC-GB kedlen har en fremragende varmeledningsevne. I kraft af en speciel sandstøbeproces har man kunnet skabe konturer, som giver en fantastisk varmeoverførsel og dermed kan omdanne den tilførte energi til varme på den mest optimale måde. Den perfekte tilpasning af varmeveksler til styringen giver mulighed for et moduleringsforhold på 1:6. Den beregnede virkningsgrad på 109,4% (98,6% baseret på øvre brændværdi Ho) vidner om en fremragende brændstofudnyttelse.

Ud over det lave energiforbrug er høj driftsikkerhed er også det begrænset behov for service og vedligeholdelde af stor betydning:
- Gasvagten giver mulighed for automatisk genstart efter afbrudt gasforsyning og er monteret som standard.
- Der er sørget for separate kanaler til tilslutningen af høj- og lavspændingsforsyningen for at undgå  elektromagnetiske påvirkninger.
-  Diagnosesystemet i Thermo Condens Manageren kan hurtigt konstatere fejl i indstillinger eller årsager til eventuelle driftsforstyrrelser.
- Gennem store åbninger i varmeveksler og røggassamler er der nem adgang til røggasrørene, så de let og hurtigt kan rengøres om nødvendigt.

Den gulvstående kondenserende gaskedel leveres til opstillingsstedet klar til installering. Den kompakte størrelse, den begrænsede vægt og de påsvejste transportindretninger gør det nemt at transportere kedlen på plads på opstillingsstedet. Alle tilslutningsstudse er anbragt bag på kedlen og er lettilgængelige og letter tilslutningen.

I listen over tilbehør til den kondenserende gaskedel findes blandt andet aftræk/luft-udstyret fra Weishaupt i mange varianter.

Pressefoto
Pressefoto
Billede kan printes (660.6 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?