daenemark dk Presse Fagpresse 2011 Anvendelse af gasolie EL med iblanding af biomasse til Weishaupt-produkter

Anvendelse af gasolie EL med iblanding af biomasse til Weishaupt-produkter

En væsentlig forudsætning for at der kan anvendes bæredygtige biobrændstoffer, f.eks. fra rapsplanten er, at de anlæg der findes på markedet kan køre uden problemer.

Fagpresse

01/03 2011

Anvendelse af gasolie EL med iblanding af biomasse til Weishaupt-produkter

En væsentlig forudsætning for at der kan anvendes bæredygtige biobrændstoffer, f.eks. fra rapsplanten er, at de anlæg der findes på markedet kan køre uden problemer.

Ud over at Weishaupt, som er en af de førende producenter af varmeanlæg i verden, foretager undersøgelser i virksomhedens egen udviklingsafdeling, deltager Weishaupt også i en europæisk undersøgelse. Under ledelse af EHI, organisationen for varmeanlæg i Europa, og Eurofuel, organisationen for gasolieproducenter i Europa, overvåges driften på en række eksisterende anlæg som kører på blandinger af biodiesel (planteolie med metanol omdannet til fedtsyremetylester FAME) og gasolie EL gennem en længere tidsperiode. De omfattende undersøgelser gennemføres i Tyskland, England, Frankrig, Luxemburg/Belgien, Østrig og i Schweiz på typiske varmeanlæg med svovlfattig gasolie og fem procent FAME.

På basis af disse europæiske forsøg på anlæg i kommerciel drift samt erfaringer gennem flere år på prøvestande kan det konkluderes, at Weishaupts produkter, dvs. brændere fra 15 kW op til 22 MW samt oliekedler i serien WTU er egnede til drift med følgende brændstoffer:

  • Gasolie EL i henhold til DIN 51603-1
  • Gasolie EL svolvfattig i henhold til DIN 51603-1
  • Gasolie EL med iblanding af op til 10 % biomasse i henhold til DIN 51603-6, benævnes gasolie EL A Bio 10

Den kondenserende oliekedel WTC-OB er godkendt til drift med brændstofferne gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 samt gasolie EL A Bio 10 iht. DIN 51603-6. Den kondenserende oliekedel WTC-OW er udelukkende godkendt til drift med gasolie EL svovlfattig i henhold til DIN 51603-1. Det er ikke tilladt at tilsætte askedannende additiver.

Pressefoto (kilde: IWO).
Pressefoto (kilde: IWO).
Billede kan printes (2.2 MB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?