daenemark dk Presse Fagpresse 2011 Den kondenserende oliekedel WTC-OB (20 til 35 kW)

Den kondenserende oliekedel WTC-OB (20 til 35 kW)

Med den kondenserende oliekedel WTC-OB findes der nu en meget effektiv og driftsikker kondenserende kedel med ydelsesområder fra 20 til 35 kW.

Fagpresse

01/03 2011

Den kondenserende oliekedel WTC-OB (20 til 35 kW)

Med den kondenserende oliekedel WTC-OB findes der nu en meget effektiv og driftsikker kondenserende kedel med ydelsesområder fra 20 til 35 kW.

Weishaupt purflam® brænderen med totrinsdrift kører meget oliebesparende. Afhængigt af kedelydelsen er forskellen mellem trin 1 og trin 2 op til 13 kW. Totrinsdriften giver mulighed for at tilpasse ydelsen til varmekravet og på denne måde spare energi.

Den meget gode varmeledningsevne i aluminium-varmeveksleren give gode forudsætninger for en kontinuerlig økonomisk drift. Røgtemperaturerne ligger i alle drifttilstande tæt på returlufttemperaturen. Den specielle temperatur- og formstabile varmeisolering i hårdt EPP skum mindsker varmetabet til omgivelserne.

Også el-forbruget er kraftigt reduceret. Forbruget under standby er under 4 W. Udførelserne „H“ og „W“ (20 og 25 kW ydelse) er i øvrigt som standard udstyrede med en højeffektiv pumpe. Udførelse „W“ er yderligere udstyret med en trevejs-omkoblingsventil for opvarmning af brugsvand. Over en driftperiode på 15 år spares der ca. 4.000 kWh sammenlignet med en tretrinspumpe. Det svarer til det årlige el-forbrug i en husholdning på 4 personer.

Alle vigtige forskrifter omkring emission ikke alene overholdes, men er langt mere end overholdt. Den kondenserende oliekedel WTC-OB er godkendt til drift med brændstofferne gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 samt gasolie EL A Bio 10 iht. DIN 51603-6. Det er ikke tilladt at tilsætte askedannende additiver. Det lave svovlindhold på maks. 50 mg/kg er mere miljøvenligt, og intervallet for rengøring af varmeelementerne kan således forlænges.

De innovative sensorer bidrager væsentligt til en sikker drift. For eksempel kontrolleres den elektriske forbindelse for tændingen. Der findes sensorer som overvåger trykket i anlægget og i brændkammeret, og i tilfælde af afvigende værdier indikeres det straks i displayet for styringen. En anden sensor overvåger temperaturen i indsugningsluften og sørger for justering af luftmængden. Temperaturforholdene i kedlen bliver analyseret med henblik på optimering af brænderens drifttider.

Med den integrerede, kombinerede støjdæmper for røggas og for indsugningsluft forløber driften meget støjsvagt. Et specielt oliefilter under kappen bidrager til at reducere lugtgener. Filteret er udstyret med en luftudskiller, som doserer den ophobede luft og leder luften ind i forbrændingskammeret via brænderdysen. Effektiviteten kan kontrolleres ved at måle olieforbruget. Det aktuelle forbrug kan hentes frem i displayet.

Grundig og kompetent idriftsættelse er vigtig for at opnå sikker og energirigtig drift af den kondenserende oliekedel WTC-OB. Styringen med den som standard interegrerede idriftsættelsesassistent sørger for, at processerne forløber i den korrekte rækkefølge. Idriftsættelsen indledes med udluftning af hydraulikledninger og afsluttes med optimering af brændertrin 1 og 2.

De kompakte kedeldimensioner og den lave vægt gør det let at transportere og at opstille kedlen. Der forefindes gevind i kedelrammen, hvor der ved transport op ad trapper o.lign. kan skrues rørstykker ind. Der findes lignende indretninger til transport med sækkevogn.

Med den modulært opbyggede styring WCM opnåes fordele både for bruger og for VVS-installatøren. Der findes specielle moduler til forskellige formål, som kommunikerer med hinanden via eBUS for på denne måde at sikre en passende og komfortabel varmeforsyning.

 

AnlægEnergieffektivitetsklasse*
WTC-OB 18-A W-PEA A
WTC-OB 25-A W-PEA A
WTC-OB 30-A H-PEA A
WTC-OB 35-A H-PEA A
WTC-OB 45-A H-PEA A

*I henhold til EU-forordning nr. 811/2013 Opvarmning, energieffektivitet ved rumopvarmning afhængigt af årstiden

Den kondenserende oliekedel WTC-OB fra Weishaupt kan leveres i fire ydelsesvarianter fra 20 til 35 kW.
Den kondenserende oliekedel WTC-OB fra Weishaupt kan leveres i fire ydelsesvarianter fra 20 til 35 kW.
Billede kan printes (541.3 KB)
Snittegning af den kondenserende oliekedel WTC-OB (20 til 35 kW).
Snittegning af den kondenserende oliekedel WTC-OB (20 til 35 kW).
Billede kan printes (848.9 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?