daenemark dk Presse Fagpresse 2011 Weishaupt industribrænder WK80 (op til 22 MW)

Weishaupt industribrænder WK80 (op til 22 MW)

De nye industribrændere WK80 kan med et ydelsesområde op til 22 MW nu forbrænde alle gængse brændstoffer og kan også leveres som kombibrænder.

Fagpresse

01/03 2011

Weishaupt industribrænder WK80 (op til 22 MW)

De nye industribrændere WK80 kan med et ydelsesområde op til 22 MW nu forbrænde alle gængse brændstoffer og kan også leveres som kombibrænder.

WK80 brænderen er den stærkeste i serien 40/50/70 og 80. Det er den eneste brænder i verdern i denne ydelsesklasse, som er typegodkendt fra fabrikken, hvilket betyder, at enhedsverifikation ikke er nødvendig.

Nu kan swirlflame-udførelsen også anvendes i brænderstørrelse WK80 til vandrørskedler med korte fyrbokse. I den nye blandeindretning kombineres den hvirvlende luft med den velkendte flammestabilitet og brændstoftilførsel.

Weishaupt WK-industribrænderne er modulært opbygget, dvs. blæser, tavleanlæg, pumpestation og forvarmerstation installeres uden for brænderen. Dette koncept giver en høj fleksibilitet ved tilpasning til forskellige anlæg. Af brændstoffer kan anvendes natur- og F-gas samt let fyringsolie, middelsvær og svær fuelolie.

Den digitale brænderstyring giver en enklere og sikrere brænderdrift. Alle vigtige funktioner som brændstof- og lufttilførsel og flammeovervågning registreres og styres med digital præcision. Driftsforløbet optimeres, driften forløber mere økonomisk og emissionen minimeres.
For det tilfælde at data til en brænder med PLC-styring skal udveksles, eller brænderen skal tilsluttes en bygningsautomatik, er der mulighed for forskellige Bus-løsninger via E-Gate. I forbindelse med styring og management kan Weishaupt tilbyde ProGraf NT, som er et tidssvarende software-produkt, som kan tilpasses ethvert behov.

På mange industrielle procesanlæg bliver medietemperaturerne meget høje (f.eks. på varmoliekedler). Af disse varme røggasser kan der udvindes energi. Tilbageføringen sker via en forbrændingsluft-varmeveksler i røggasledningen. Med denne teknik kan virkningsgraden øges med op til 9 procent. Forbrændingslufttemperaturen på Weishaupt WK-industribrænderne kan være op til 250°C.

Brænderhuset for WK 80 er som standard effektivt isoleret i varmluft-udførelsen. Selv ved forbrændingslufttemperaturer på 250°C er overfladetemperaturen på brænderhuset under 100°C. Derudover bidrager isoleringen til at reducere støj. Støjniveauet fra brænderen er på under 85 dB(A).

Nyudviklede blandeindretninger reducerer tryktabet for brænderen med ca. 40% i forhold til de hidtidige WK-brændere. Der kan derfor anvendes mindre blæsere med et lavere strømforbrug. For kunden på opstillingsstedet betyder dette lavere anskaffelses- og energiomkostninger. Derudover mindskes brænderens vibrationer og støjen fra brænderen under drift. Ved at anvende den nye blandeindretning kan både emissionsværdierne yderligere reduceres, ydelsen øges til 22.000 kW og el-forbruget reduceres.

Weishaupt industribrænder WK80.
Weishaupt industribrænder WK80.
Billede kan printes (483.5 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?