daenemark dk Presse Fagpresse 2012 Kondenserende oliekedel Weishaupt Thermo Condens WTC-OB (45 kW)

Kondenserende oliekedel Weishaupt Thermo Condens WTC-OB (45 kW)

Den innovative kondenserende oliekedel WTC-OB fra Weishaupt har hidtil kunnet leveres i fire ydelsesvarianter fra 20 til 35 kW. Nu udvides sortimentet til også at omfatte en variant på 45 kW.

Fagpresse

01/04 2012

Kondenserende oliekedel Weishaupt Thermo Condens WTC-OB (45 kW)

Den innovative kondenserende oliekedel WTC-OB fra Weishaupt har hidtil kunnet leveres i fire ydelsesvarianter fra 20 til 35 kW. Nu udvides sortimentet til også at omfatte en variant på 45 kW.

Nyt på denne variant er blandeindretningen og den højtydende og energieffektive cirkulationspumpe. Den højeffektive varmeveksler af aluminium, som muliggør den kompakte konstruktion, samt to-trins purflam®-brænderen er der derimod ikke ændret ved. Afhængigt af kedlens størrelse udgør forskellen mellem trin 1 og 2 ca. 14 kW.

Den fra fabrikken forindstillede Weishaupt purflam® brænder har et energirigtigt forbrug af gasolie. Brænderydelsen for WTC-OB 45 ligger på 35,1 kW i trin 1 og på 43,4 kW i trin 2.

Den højtydende varmeveksler i aluminium er varmeisoleret og sørger for en høj virkningsgrad på 105 % Hi (99,1 % Hs). God plads i kedlen gør det enkelt at servicere kedlen.

Også el-forbruget er reduceret til et minimum. Standby-andelen for de elektriske komponenter er på under 4 W. Derudover er WTC-OB 45 som standard udstyret med en højeffektiv pumpe. I løbet af en driftstid på 15 år spares der ca. 4000 kWh sammenlignet med en tre-trins pumpe. Dette svarer til det årlige strømforbrug i en husholdning på 4 personer. 

Den kondenserende oliekedel Thermo Condens fra Weishaupt er godkendt til gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 samt gasolie EL A Bio 10 iht. 51603-6. Det er ikke tilladt at tilsætte askedannende additiver. Det lave svovlindhold på maks. 50 mg/kg er mere miljøvenligt, og intervallet for rengøring af varmeelementerne kan forlænges.

Med den integrerede, kombinerede støjdæmper for røggas og for indsugningsluft forløber driften meget støjsvagt. Et specielt oliefilter under kappen bidrager til at reducere lugtgener. Filteret er udstyret med en luftudskiller, som doserer den ophobede luft og leder luften ind i forbrændingskammeret via brænderdysen.

Grundig og kompetent idriftsættelse er vigtig for at opnå sikker og energirigtig drift af den kondenserende oliekedel WTC-OB. Styringen med den som standard interegrerede idriftsættelsesassistent sørger for at processerne forløber i den korrekte rækkefølge. Idriftsættelsen indledes med udluftning af hydraulikledninger og afsluttes med optimering af brændertrin 1 og 2.

De kompakte kedeldimensioner og den lave vægt gør det let at transportere og opstille kedlen. Der er indrettet gevind i kedelrammen, hvor der ved transport op ad trapper o.lign. kan skrues rørstykker ind. Der findes lignende indretninger til transport med sækkevogn.

Med den modulært opbyggede styring WCM opnåes fordele både for bruger og for VVS-installatøren. Der findes specielle moduler til forskellige formål, som kommunikerer med hinanden via eBUS for på denne måde at sikre en passende og komfortabel varmeforsyning.

 

AnlægEnergieffektivitetsklasse*
WTC-OB 18-A W-PEA A
WTC-OB 25-A W-PEA A
WTC-OB 30-A H-PEA A
WTC-OB 35-A H-PEA A
WTC-OB 45-A H-PEA A

*I henhold til EU-forordning nr. 811/2013 Opvarmning, energieffektivitet ved rumopvarmning afhængigt af årstiden

WTC-OB (45 kW)
WTC-OB (45 kW)
Den kondenserende oliekedel WTC-OB med 45 kW ydelse.
Billede kan printes (1.0 MB)
WTC-OB (45 kW)
WTC-OB (45 kW)
Snittegning af den kondenserende oliekedel WTC-OB 45.
Billede kan printes (757.9 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?