daenemark dk Presse Fagpresse 2012 Solvarmestyring WCM-SOL

Solvarmestyring WCM-SOL

Solvarmestyringen WCM-SOL er endnu et modul i Weishaupt Condens Manager System (WCM).

Fagpresse

01/04 2012

Solvarmestyring WCM-SOL

Solvarmestyringen WCM-SOL er endnu et modul i Weishaupt Condens Manager System (WCM).

Solstyringsmodulet kan anvendes sammen med alle Thermo Condens varmeanlæg, men også til varmeanlæg af andre fabrikater end Weishaupt. Indstillingen af WCM-SOL foretages via fjernbetjeningsenheden WCM-FS, som enten kan anbringes ved varmeanlægget eller et andet sted i boligen.

Den nye solstyring WCM-SOL er udviklet til drift med den nye solvarmepumpeserie WHPSol-EA. Pumpens omdrejningstal og dermed også flowet styres intelligent i forhold til den aktuelle og den nominelle temperatur for solfangerpanelerne samt den aktuelle varmtvandstemperatur. Setpunkttemperaturerne for varmekredse og varmtvand kan øges eller reduceres via indstillingerne „Solar Priorität“ og „Solarer Überschuss“. På denne måde kan den genererede solvarme altid anvendes i overensstemmelse med behovet.

I solstyringen WCM-SOL findes som standard to standardhydraulikprofiler for opvarmning af brugsvand med solvarme hhv. som supplement til rumopvarmning med solvarme.

WCM-SOL
WCM-SOL
Den nye solvarmestyring WCM-SOL fra Weishaupt.
Billede kan printes (345.4 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?