daenemark dk Presse Fagpresse 2012 Specielle anvendelsesmuligheder med fyringsmanager W-FM54, 100 og 200

Specielle anvendelsesmuligheder med fyringsmanager W-FM54, 100 og 200

Med de digitale fyringsmanagere W-FM54, W-FM100 og W-FM200 til Weishaupt industribrænderne findes der specielle anvendelsesmuligheder.

Fagpresse

01/04 2012

Specielle anvendelsesmuligheder med fyringsmanager W-FM54, 100 og 200

Med de digitale fyringsmanagere W-FM54, W-FM100 og W-FM200 til Weishaupt industribrænderne findes der specielle anvendelsesmuligheder.

Med W-FM54 kan gasbrænderen forsynes med to forskellige gasarter (f.eks. biogas og naturgas) via variabelt definierbare brændstofforsyninger. Kontakt Weishaupt hvis der ønskes specialgasser. Mulighed for omdrejningsregulering.

Med W-FM100 er det muligt med to separate brændstof/luft-indstillinger. Der kan maksimalt tilføres tre brændstoffer til brænderen (eksempel 1: gasolie som enkeltbrændstof og naturgas og biogas i simultanforbrænding; eksempel 2: gasolie og biogas i simultanforbrænding og gas som enkeltbrændstof hvor der kan kobles om til naturgas/biogas). Brændstofomkoblingen fra olie til gas foretages via fyringsmanageren og brændstofomkobling fra gas til anden gas via en ekstern styring.

Med W-FM200 er der mulighed for togasbrændere med flyvende brændstofomkobling (eksempel: biogas/naturgas). Der kan vælges mellem følgende varianter:
Variant 1: To brændstofforsyninger, omkobling kan ske ved samme ydelse (biogas/naturgas).
Variant 2: Tre brændstofforsyninger, hvor brændstofforsyningen for biogas har samme ydelse som for brændstofforsyning for naturgas.
Fordel: Simultandrift med gas kan anvendes med en nærmere defineret andel biogas og kan omkobles „flyvende“ til andet brændstof (dvs. brænderdriften skal ikke afbrydes).

Med W-FM200 er der mulighed for simultandrift med en eller flere fyringsmanagere. For eksempel kan fyringsmanager 1 optimeres for enkelbrændstoffet (olie, naturgas eller en anden gasart, togasbrændere) og fyringsmanager 2 optimeres for simultanforbrænding (naturgas og biogas, gasolie og naturgas osv.).

Med W-FM200 er det også muligt at anvende O2- og omdrejningsregulering.

W-FM200
W-FM200
Eksempel med en togasbrænder og simultandrift med fyringsmanager W-FM200.
Billede kan printes (1021.5 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?