daenemark dk Presse Fagpresse 2013 Energi-indvinding fra jorden: Jordsonder og grundvandsboringer med BauGrund Süd

Energi-indvinding fra jorden: Jordsonder og grundvandsboringer med BauGrund Süd

Virksomheden BauGrund Süd har siden 2009 været et datterselskab i Weishaupt-koncernen.

Fagpresse

12/03 2013

Energi-indvinding fra jorden: Jordsonder og grundvandsboringer med BauGrund Süd

Virksomheden BauGrund Süd har siden 2009 været et datterselskab i Weishaupt-koncernen.

Virksomhedens hovedsæde ligger i den tyske by Bad Wurzach. BauGrund Süd har to kontorer i Tyskland – i Bad Wurzach og i Würselen nord for byen Aachen. Virksomheden har afdelinger i udlandet i Frankrig og i Schweiz. Derudover er virksomheden også beskæftiget i mange andre europæiske lande.

Virksomheden blev grundlagt i 1997 og beskæftiger i dag ca. 200 medarbejdere, heraf 55 højtkvalificerede geoteknikere. Maskinparken er vokset til 30 borerigger. Dertil kommer serivce- og transportvogne. Den årlige omsætning er steget til 32 millioner euro.

Virksomhedens kerneområde er boring til jordsonder og brøndanlæg til geotermisk udnyttelse. I den forbindelse har man i Weishaupt regi udviklet et komplet produkt- og serviceprogram med en omfattende pakkeløsning - som ud over selve boringen f.eks. også omfatter hele projekteringen, jordbundsundersøgelser og godkendelser hos myndigheder.

http://www.baugrundsued.de

 

Energi-indvinding
Energi-indvinding
Et boreteam fra BauGrund Süd - en virksomhed i Weishaupt-koncernen.
Billede kan printes (650.3 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?