daenemark dk Presse Fagpresse 2017 Den kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW 15/25-B

Den kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW 15/25-B

Den nye kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW B forenkler kommunikationen mellem menneske og teknik, og hvad tilslutningen angår er kedlen 100% kompatibel med den tidligere kedel fra Weishaupt. Montering og servicering er nu lettere at udføre.

Fagpresse

14/03 2017

Den kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW 15/25-B

Den nye kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW B forenkler kommunikationen mellem menneske og teknik, og hvad tilslutningen angår er kedlen 100% kompatibel med den tidligere kedel fra Weishaupt. Montering og servicering er nu lettere at udføre.

 
Hydraulik og mekanik til venstre, elektronik til højre

Med den lodrette adskillelse af komponenterne er brænder, varmeveksler, pumpe osv. anbragt overskueligt og er lette at komme til under servicering af kedlen. Hydraulik og elektronik er inddelt i to sektioner med vandtæt adskillelse.

Garanteret i vater, selv hvis monteret af blot én person
Den nye kondenserende gaskedel kan monteres og installeres af én person. I emballagen findes der i flamingosoklen to praktiske håndtag, så man nemmere kan gribe fat om den 41 kg lette kedel og løfte den op på montageskinnen på væggen. Ved hjælp af montageskinnen og værktøjet til lodret og vandret niveauregulering kan kedlen hurtigt bringes i vater med en nøjagtighed på 10 mm. Det er til stor nytte ved monteringen af kedlen, fordi borehullerne i væggen sjældent bliver fuldstændigt præcise.

Optimal effekt med højeffektiv varmeveksler
Den videreudviklede, højeffektive varmeveksler er en aluminium/silicium-sandstøbning i høj kvalitet. Den har høj ledningsevne (6 til 7 gange højere end rustfrit stål), er effektiv, robust og har lang levetid. Dupperne på varmevekslerens overflade (6.600 cm2) trækker mest mulig energi ud af røggasserne. Det giver en beregnet virkningsgrad i kedlen på 110,1 % (Hn) nedre brændværdi, hhv. 99,2 % (Ho) øvre brændværdi, ved en kedeltemperatur på 40/30 °C.

Forbrændingsregulering SCOT med udvidet moduleringsområde
Den selvkalibrerende Weishaupt SCOT-regulering sikrer optimal forbrændingskvalitet, også ved varierende gaskvalitet. Moduleringsområdet går nu ned til 1,9 kW. En stor fordel idet dellastområdet anvendes mere og mere. Mange moderne huse har i en stor del af året behov for ydelser under 4 kW.

Hurtig idriftsættelse med idriftsættelses-assistent
Efter at montøren har svaret på et par spørgsmål, præsenterer idriftsættelses-assistenten de mulige hydraulik-skemaer. Når det ønskede hydraulik-skema er valgt, er mange indstillingsparametre allerede forindstillet. Det letter idriftsættelsen og sparer tid.

Modulær energistyrings-portal (WEM)
Den modulære energistyringsportal fra Weishaupt kan anvendes til alt og kan udvides med næsten alt – også på komplekse anlæg. Standard-styringen i kedlen omfatter en varme- og en varmtvandskreds. Derudover kan der tilkobles op til 24 varmekredse. Hver ekstra varmekreds forbindes med den centrale styreenhed via et udvidelsesmodul.

Enkel betjening via app eller webbrowser
Med LAN-interface som er standard og med Weishaupt energistyrings-portalen kan man enkelt og sikkert kommunikere med kedlen via internettet fra computer, mobiltelefon eller tablet. Kedlen kan naturligvis også betjenes via en betjeningsenhed anbragt et sted i huset (option).

Den nye kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW 15/25-B.
Den nye kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW 15/25-B.
Billede kan printes (253.8 KB)
Snittegning af den nye kondenserende gaskedel.
Snittegning af den nye kondenserende gaskedel.
Billede kan printes (712.8 KB)
Betjeningsenhed med farvedisplay.
Betjeningsenhed med farvedisplay.
Billede kan printes (260.8 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?