daenemark dk Presse Fagpresse 2017 Gasbrænder i LowNOx-udførelsen 4LN med røggastilbageføring (op til 23.000 kW)

Gasbrænder i LowNOx-udførelsen 4LN med røggastilbageføring (op til 23.000 kW)

Weishaupt monarch® gasbrændere i WM-serien samt industribrænder-serierne WKmono og WK i LowNOx-udførelsen 4LN opfylder de strengeste miljøkrav.

Fagpresse

14/03 2017

Gasbrænder i LowNOx-udførelsen 4LN med røggastilbageføring (op til 23.000 kW)

Weishaupt monarch® gasbrændere i WM-serien samt industribrænder-serierne WKmono og WK i LowNOx-udførelsen 4LN opfylder de strengeste miljøkrav.

En brænder i 4LN-udførelsen er udstyret med røggastilbageførings-teknologi, hvor styrekomponenterne er integreret i brænderen. Den særligt konstruerede blandeindretning og den digitale brænderstyring sikrer, at de velkendte fordele som pålidelig tænding, høj flammestabilitet og sikker driftsstabilitet opretholdes.

Røggastilbageføringen (RTF) medfører et reduceret iltindhold per m3 luft og forhøjet luftflowhastighed, at forbrændingsgasserne opholder sig kortere tid i den varme reaktionszone samt en lavere flammetemperatur.

Alle disse faktorer bidrager til at reducere NOx-emissionerne.

Ved røggastilbageføring er det helt afgørende, at røggasmængden doseres præcist. Den digitale Weishaupt Fyringsmanager W-FM 200 er perfekt designet til dette. Blot med de to ekstra komponenter – røggastemperaturføler og røggasspjæld – har man sammen med softwaren en røggasflowstyring, som i enhver driftstilstand tilfører den korrekte mængde.

Også røggastemperaturen har betydning for, hvor stor en mængde der tilbageføres. Røggastemperaturen påvirker røggastætheden og dermed det tilførte flow. Røggastemperaturen bliver målt konstant for at holde brænderdriften stabil og NOx-værdierne på et lavt niveau. Softwaren i Fyringsmanager W-FM 200 styrer spjældene for røggastilbageføringen; og indstillingsparametrene søger for eventuelle korrektioner af mængden.

Kedelcentral med LowNOx-WM-brænder udførelse 4LN og røggastilbageføring.
Kedelcentral med LowNOx-WM-brænder udførelse 4LN og røggastilbageføring.
Billede kan printes (1.1 MB)
Principtegning over røggastilbageføring med WM-brænder.
Principtegning over røggastilbageføring med WM-brænder.
Billede kan printes (311.8 KB)

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?