daenemark dk Produkter Gas-, olie- og kombibrændere Mellemstore og store brændere Brænderserie WK (op til 32.000 kW)

Brænderserie WK (op til 32.000 kW)

Weishaupt-brænderne med den højeste ydelse.

Beskrivelse

Den største Weishaupt brænder: WK 80 Gasbrænder WKG40 Oliebrænder WKL80 Kombibrænder WKGL70

Brænderne i WK-serien er de stærkeste af brænderne fra Weishaupt med en ydelse på op til 32.000 kW. Disse brændere er beregnet til de krævende driftsbetingelser i industrien og kan leveres som gas-, olie- eller kombibrændere.

Modulær opbygning: Blæser, el-tavle, pumpe- og forvarmerstation er ikke anbragt på selve brænderen. Dette koncept giver en høj fleksibilitet, f.eks. ved særligt vanskelige omgivelsesbetingelser med støv eller høje temperaturer.

Digital brænderstyring: Den digitale brænderstyring, som er standard i denne brænderserie, holder brændstofforbruget på et minimum og letter betjening og service på brænderen. Derudover er der mulighed for opkobling til forskellige overvågnings- og styresystemer eller til en komplet bygningsautomatik.

Isoleret brænderhus: Den indvendige isolering reducerer støjniveauet under driften og overfladetemperaturen fra den forvarmede forbrændingsluft. Forbrændingslufttemperaturerne i brænderne kan være op til 250 grader Celsius.

Skræddersyede brændere: WK-brænderne kan leveres i forskellige udførelser tilpasset det pågældende anlæg. Der kan leveres forskellige blandeindretninger til særlige emissionskrav. Til særligt korte fyrbokse findes der "swirlflame"-brændere med hvirvelformet forbrændingsluft.

Bredt udvalg af brændstoffer: Brænderne kan leveres til gasolie EL, gasolie S, naturgas E, naturgas LL samt til F-gas B/P og andre brændstoffer.

Tryghedsgaranti: Weishaupt tilbyder kunderne kompetent rådgivning og et tæt servicenet og står til rådighed døgnet rundt 7 dage om ugen. På denne måde er man sikret, at anlæg med Weishaupt brændere hurtigt er i drift igen.

Brochurer

Weishaupt industribrændere WK40 til WK80
Weishaupt industribrændere WK40 til WK80
PDF • 13.4 MB
Optimising multi-boiler plant
Optimising multi-boiler plant
PDF • 1.9 MB
Styring, regulering og overvågning
Styring, regulering og overvågning
PDF • 1.7 MB
Fyringsmanagere
Fyringsmanagere
PDF • 3.7 MB

multiflam®

Den patenterede Weishaupt multiflam®-teknologi gør det muligt at overholde særligt lave emissionsværdier på store fyringsanlæg.

Det essentielle i denne brænderudførelse er den specielle blandeindretning, hvor der sker en intern røggascirkulering. Derved afkøles flammen, og udviklingen af NOx hæmmes. NOₓ-værdierne kan sammenlignes med værdierne for kompaktbrændere.

Fortræffelig sammenhæng mellem pris og kapacitet: Det er kun nødvendigt at etablere eksterne rør for røggastilbageføring, hvis der er krav om særligt lave LowNOx-værdier, såkaldte Ultra-LowNOx-værdier.

Optimal forbrænding: I blandeindretningen fordeles brændstoffet ud på forskellige dyser. Forbrændingen sker via en primærdyse og koncentrisk anbragte sekundærdyser. Primærflammen danner en stabil og driftsikker samlet flamme i hele ydelsesområdet.

Meget alsidig: Ydelsesområderne for de forskellige Weishaupt-brændertyper i multiflam®-udførelsen strækker sig fra 100 kW op til 23.000 kW.

Digital fyringsteknik: Brændstof- og lufttilførslen styres af den mest moderne teknik og sørger således for optimale forbrændingsværdier.

Lang levetid: Weishaupt brænder-teknologierne er resultatet af erfaringer og udvikling gennem mange år. Kun de bedste materialer anvendes ved produktionen.

Moderne brændstoffer: Weishaupt olie- og kombibrændere er generelt egnede til gasolie EL, gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 og til gasolie EL A bio 10 iht. DIN SPEC 51603-6 med iblanding af biokomponenter med op til 10%.

Røggastilbageføring

De aktuelle Weishaupt brændere i 4LN-udførelsen opfylder de strengeste miljøkrav i verden. Til brænderne i 4LN-udførelse er der knyttet udstyr til røggastilbageføring, hvor styrekomponenterne er integreret i en separat blæserenhed. 

Røggastilbageføring for gasformige brændstoffer: Gasformige brændstoffer er næsten svovlfrie, og derfor består røggasserne fra disse hovedsageligt af kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O) og kvælstof (N2). Dette er en fordel ved røggastilbageføringen, for anlægget udsættes hverken for aske eller sod.

Specielt konstrueret blandeindretning: Den særligt konstruerede blandeindretning sammen med den digitale fyringsmanager W-FM 200 giver høj flammestabilitet og sikker drift.

Doseringsenhed: Doseringsenheden: Mixingboxen skal fremhæves. Den forbinder den kompakte doseringsenhed til røggastilbageføringen med undertrykstyringen for luftindsugningen. Da der derfor er tale om en komplet blæserenheden, kan monteringsomfanget reduceres og idriftsættelsestiden afkortes.

Styringen: Fyringsmanager W-FM 200 i RTF-udførelse er udvidet med et softwaremodul, som styrer temperaturerne for den tilbageførte røggasmængde i alle driftfaser. Styringen giver også sikre koldstarter, høj driftsikkerhed og sikrer, at NOx-grænseværdierne overholdes.

Referenceanlæg

Weishaupt forsyner kraftvarmeværker

I bydelen Buch i den tyske by Bietigheim bliver ca. 8000 indbyggere forsynet via kraftvarmeværket af samme navn via varmeværker i byen. Kraftværkeværket forsyner også mange virksomheder, bl.a. i maskinindustrien og i bilindustrien. Der er behov for ca. 42.000 MWh årligt. Der er installeret to Weishaupt kombiindustribrændere med omdrejningsregulering og O2-regulering til spidslastforsyning. De kører fortrinsvis på naturgas og genererer årligt ca. 21.000 MWh varme. Bygningsautomatikken er i øvrigt leveret af firmaet Neuberger, som er et datterselskab af Weishaupt.

Stuttgart Buch aussen
Stuttgart Buch innen

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?