daenemark dk Produkter Gas-, olie- og kombibrændere Mellemstore og store brændere Brænderserie WKmono 80 (op til 17.000 kW)

Brænderserie WKmono 80 (op til 17.000 kW)

Weishaupt-monoblok-brænderen med den højeste ydelse.

Beskrivelse

Brænderserien WKmono 80 er den Weishaupt-brænder med påbygget blæser, som har den højeste ydelse. Med ydelser på op til 17.000 kW blev disse brændere udviklet specielt til de høje krav i industrien. Brænderne findes som gas- og kombibrændere.

 

Stærk og kompakt: Til trods for den relativt kompakte konstruktion med en længde på 1630 mm opnår man med WKmono 80 en ydelse på mellem 1.200 og 17.000 kW. Mange komponenter som f.eks. blandeindretningen er hentet fra den anerkendte WK-duoblok-brænderserie med den separate blæserstation, og komponenterne er tilpasset perfekt til hinanden.

Digital brænderstyring: Den digitale brænderstyring, som også er standard i WKmono-serien, styrer det lave olie- og gasforbrug og forenkler betjeningen og serviceringen af brænderen. Idriftsættelsen sker trin for trin ved hjælp af den brugervenlige menu. Derudover er der mulighed for opkobling til et SRO-anlæg.

Gennemtænkt konstruktion: Alle komponenter er anbragt lettilgængeligt, og dette letter serviceringen af brænderen. Blandeindretningen kan anbringes i serviceposition inde i brænderhuset. Det er også muligt at afmontere en blandeindretning med en samlet længde på op til 700 mm gennem brænderhuset.

Brændere tilpasset den specifikke anvendelse: WKmono-brænderne kan leveres i forskellige udførelser til forskellige anvendelser. Der findes forskellige blandeindretninger, der kan opfylde specielle emissionskrav.

Mange brændstoffer: Findes til gasolie EL, gasolie EL A bio 10, naturgas E, naturgas LL samt F-gas B/P.

Driftsikkerhed: Et tæt salgs- og servicenetværk. Serviceafdelingen står til rådighed for kunderne døgnet rundt, alle ugens dage. Dette sikrer, at et anlæg med en Weishaupt brænder aldrig kommer til at stå stille ret længe.

Brochurer

Weishaupt WKmono 80
Weishaupt WKmono 80
PDF • 3.3 MB
Weishaupt gasbrændere udførelse 4LN (med røggastilbageføring)
Weishaupt gasbrændere udførelse 4LN (med røggastilbageføring)
PDF • 3.1 MB
Fyringsmanagere
Fyringsmanagere
PDF • 3.7 MB

multiflam®

Den patenterede Weishaupt multiflam®-teknologi gør det muligt at overholde særligt lave emissionsværdier på store fyringsanlæg.

Det essentielle i denne brænderudførelse er den specielle blandeindretning, hvor der sker en intern røggascirkulering. Derved afkøles flammen, og udviklingen af NOx hæmmes. NOₓ-værdierne kan sammenlignes med værdierne for kompaktbrændere.

Fortræffelig sammenhæng mellem pris og kapacitet: Det er kun nødvendigt at etablere eksterne rør for røggastilbageføring, hvis der er krav om særligt lave LowNOx-værdier, såkaldte Ultra-LowNOx-værdier.

Optimal forbrænding: I blandeindretningen fordeles brændstoffet ud på forskellige dyser. Forbrændingen sker via en primærdyse og koncentrisk anbragte sekundærdyser. Primærflammen danner en stabil og driftsikker samlet flamme i hele ydelsesområdet.

Meget alsidig: Ydelsesområderne for de forskellige Weishaupt-brændertyper i multiflam®-udførelsen strækker sig fra 100 kW op til 23.000 kW.

Digital fyringsteknik: Brændstof- og lufttilførslen styres af den mest moderne teknik og sørger således for optimale forbrændingsværdier.

Lang levetid: Weishaupt brænder-teknologierne er resultatet af erfaringer og udvikling gennem mange år. Kun de bedste materialer anvendes ved produktionen.

Moderne brændstoffer: Weishaupt olie- og kombibrændere er generelt egnede til gasolie EL, gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 og til gasolie EL A bio 10 iht. DIN SPEC 51603-6 med iblanding af biokomponenter med op til 10%.

Røggastilbageføring

De aktuelle Weishaupt brændere i 4LN-udførelsen opfylder de strengeste miljøkrav i verden. En brænder i 4LN-udførelse er udstyret med røggastilbageførings-teknologi, hvor styrekomponenterne er integreret i brænderen. 

Røggastilbageføring for gasformige brændstoffer: Gasformige brændstoffer er næsten svovlfrie, og derfor består røggasserne fra disse hovedsageligt af kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O) og kvælstof (N2). Dette er en fordel ved røggastilbageføringen, for anlægget udsættes hverken for aske eller sod.

Specielt konstrueret blandeindretning: Den særligt konstruerede blandeindretning sammen med den digitale fyringsmanager W-FM 200 giver høj flammestabilitet og sikker drift.

Doseringsenhed: Den kompakte doseringsenhed skal fremhæves. Den består af temperaturføler og røggasspjæld med spjældmotor. Doseringsenheden er monteret direkte på luftregulatorhuset med en flangeforbindelse, og der kan foretages en test af den komplette enhed allerede på fabrikken. Det reducerer montageomfanget på opstillingsstedet og afkorter idriftsættelsestiden.

Styringen: Fyringsmanager W-FM 200 i RTF-udførelse er udvidet med et softwaremodul, som styrer temperaturerne for den tilbageførte røggasmængde i alle driftfaser. Styringen giver også sikre koldstarter, høj driftsikkerhed og sikrer, at NOx-grænseværdierne overholdes.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?