Røggastilbageføring

Røggastilbageføring

De aktuelle Weishaupt brændere i 4LN-udførelsen opfylder de strengeste miljøkrav i verden. En brænder i 4LN-udførelse er udstyret med røggastilbageførings-teknologi, hvor styrekomponenterne er integreret i brænderen. 

Røggastilbageføring for gasformige brændstoffer: Gasformige brændstoffer er næsten svovlfrie, og derfor består røggasserne fra disse hovedsageligt af kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O) og kvælstof (N2). Dette er en fordel ved røggastilbageføringen, for anlægget udsættes hverken for aske eller sod.

Specielt konstrueret blandeindretning: Den særligt konstruerede blandeindretning sammen med den digitale fyringsmanager W-FM 200 giver høj flammestabilitet og sikker drift.

Doseringsenhed: Den kompakte doseringsenhed skal fremhæves. Den består af temperaturføler og røggasspjæld med spjældmotor. Doseringsenheden er monteret direkte på luftregulatorhuset med en flangeforbindelse, og der kan foretages en test af den komplette enhed allerede på fabrikken. Det reducerer montageomfanget på opstillingsstedet og afkorter idriftsættelsestiden.

Styringen: Fyringsmanager W-FM 200 i RTF-udførelse er udvidet med et softwaremodul, som styrer temperaturerne for den tilbageførte røggasmængde i alle driftfaser. Styringen giver også sikre koldstarter, høj driftsikkerhed og sikrer, at NOx-grænseværdierne overholdes.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?