daenemark dk Produkter Gas-, olie- og kombibrændere Mellemstore og store brændere Brænderserie WM monarch® (55 - 11.000 kW)

Brænderserie WM monarch® (55 - 11.000 kW)

monarch®-brænderne har bidraget til Weishaupts anerkendte ry for driftsikkerhed. Den nyeste serie er udstyret med den mest moderne digitale teknik.

Beskrivelse

Gasbrænder WM 30 (350 op til 5.700 kW) Gasbrænder WM 10 Oliebrænder WM L30

monarch®-brænderne har bidraget til Weishaupts anerkendte ry for driftsikre produkter. Den nyeste serie er udstyret med den mest moderne digitale teknik.

Fortræffelig sammenhæng mellem pris og kapacitet: Digital teknik, modulær opbygning og den mest moderne fyringsteknologi gør Weishaupt monarch®-brænderne til en god investering.

Alsidig anvendelse: Brænderne i denne serie er egnede til varmtsvandskedler, dampkedler, luftforvarmere og moderne højtydende anlæg op til 11.000 kW.

Serviceventligt koncept: Alle komponenter, som f.eks. brændstof- og luftstyringen, er anbragt overskueligt og lettilgængeligt.

Lavt støjniveau under drift: Støjniveauet er lavt i kraft af den innovative blæserenhed med gennemtænkt placering af komponenterne for luftgennemstrømningen.

Enkel og komplet montering: Alle komponenter tilsluttes med stik. Brænderne kan svinges ud til venstre eller højre side.

Også til biobrændsel: Weishaupt olie- og kombibrændere er som hovedregel egnede til gasolie EL og gasolie EL svovlfattig DIN 51603-1, gasolie EL med iblanding af op til 10% biobrændstof i henhold til DIN 51603-6 samt gasolie EL A Bio 5 og 10.

Fremtidssikret: Med den digitale brænderstyring er det muligt at kommunikere med andre anlæg via den integrerede eBUS-forbindelse. Dette indebærer overvågning og indstilling af og fejlfinding på brænderen samt opkobling med bygningsautomatik.

Specialudførelser: Weishaupt udvikler og bygger brændere til næsten enhver anvendelse - også til vertikal fyring.

Brochurer

monarch® brændere WM 10 (55 - 1250 kW) - Fleksible i anvendelse
monarch® brændere WM 10 (55 - 1250 kW) - Fleksible i anvendelse
PDF • 1.8 MB
monarch® brændere WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompakte og med høj ydelse
monarch® brændere WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompakte og med høj ydelse
PDF • 2.0 MB
monarch® gasbrændere WM-G10 ZM-PLN og WM-G20 ZM-PLN
monarch® gasbrændere WM-G10 ZM-PLN og WM-G20 ZM-PLN
PDF • 11.6 MB
monarch® brændere WM 30 (350 - 5700 kW) - Universelle og med høj ydelse
monarch® brændere WM 30 (350 - 5700 kW) - Universelle og med høj ydelse
PDF • 2.1 MB
monarch® brændere WM 50 (800 - 11000 kW) - Universelle og med høj ydelse
monarch® brændere WM 50 (800 - 11000 kW) - Universelle og med høj ydelse
PDF • 1.4 MB
Monoblok-brændere i vertikal udførelse
Monoblok-brændere i vertikal udførelse
PDF • 2.1 MB
monarch® brænder WM-S10 (100 - 1120 kW) - Til specielle anlæg
monarch® brænder WM-S10 (100 - 1120 kW) - Til specielle anlæg
PDF • 1.2 MB
Weishaupt gasbrændere udførelse 4LN (med røggastilbageføring)
Weishaupt gasbrændere udførelse 4LN (med røggastilbageføring)
PDF • 3.1 MB
Optimising multi-boiler plant
Optimising multi-boiler plant
PDF • 1.9 MB
Styring, regulering og overvågning
Styring, regulering og overvågning
PDF • 1.7 MB
Fyringsmanagere
Fyringsmanagere
PDF • 3.7 MB

multiflam®

Den patenterede Weishaupt multiflam®-teknologi gør det muligt at overholde særligt lave emissionsværdier på store fyringsanlæg.

Det essentielle i denne brænderudførelse er den specielle blandeindretning, hvor der sker en intern røggascirkulering. Derved afkøles flammen, og udviklingen af NOx hæmmes. NOₓ-værdierne kan sammenlignes med værdierne for kompaktbrændere.

Fortræffelig sammenhæng mellem pris og kapacitet: Det er kun nødvendigt at etablere eksterne rør for røggastilbageføring, hvis der er krav om særligt lave LowNOx-værdier, såkaldte Ultra-LowNOx-værdier.

Optimal forbrænding: I blandeindretningen fordeles brændstoffet ud på forskellige dyser. Forbrændingen sker via en primærdyse og koncentrisk anbragte sekundærdyser. Primærflammen danner en stabil og driftsikker samlet flamme i hele ydelsesområdet.

Meget alsidig: Ydelsesområderne for de forskellige Weishaupt-brændertyper i multiflam®-udførelsen strækker sig fra 100 kW op til 23.000 kW.

Digital fyringsteknik: Brændstof- og lufttilførslen styres af den mest moderne teknik og sørger således for optimale forbrændingsværdier.

Lang levetid: Weishaupt brænder-teknologierne er resultatet af erfaringer og udvikling gennem mange år. Kun de bedste materialer anvendes ved produktionen.

Moderne brændstoffer: Weishaupt olie- og kombibrændere er generelt egnede til gasolie EL, gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 og til gasolie EL A bio 10 iht. DIN SPEC 51603-6 med iblanding af biokomponenter med op til 10%.

Røggastilbageføring

Weishaupt monarch® brænderserierne WM20 til WM50 i 4LN-udførelse opfylder de strengeste miljøkrav. En brænder i 4LN-udførelse er udstyret med røggastilbageførings-teknologi, hvor styrekomponenterne er integreret i brænderen. 

Røggastilbageføring for gasformige brændstoffer: Gasformige brændstoffer er næsten svovlfrie, og derfor består røggasserne fra disse hovedsageligt af kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O) og kvælstof (N2). Dette er en fordel ved røggastilbageføringen, for anlægget udsættes hverken for aske eller sod.

Specielt konstrueret blandeindretning: Den særligt konstruerede blandeindretning sammen med den digitale fyringsmanager W-FM 200 giver høj flammestabilitet og sikker drift.

Doseringsenhed: Den kompakte doseringsenhed skal fremhæves. Den består af temperaturføler og røggasspjæld med spjældmotor. Doseringsenheden er monteret direkte på luftregulatorhuset med en flangeforbindelse, og der kan foretages en test af den komplette enhed allerede på fabrikken. Det reducerer montageomfanget på opstillingsstedet og afkorter idriftsættelsestiden.

Styringen: Fyringsmanager W-FM 200 i RTF-udførelse er udvidet med et softwaremodul, som styrer temperaturerne for den tilbageførte røggasmængde i alle driftfaser. Styringen giver også sikre koldstarter, høj driftsikkerhed og sikrer, at NOx-grænseværdierne overholdes.

Premix

Med Weishaupt Premix-teknologien kan man opnå NOx-emissionsværdier under 30 mg/kWh

Princippet: Metoden med forblanding og efterfølgende overfladeforbrænding har i årevis været anvendt ved lavere lastområder på kondenserende kedler. På grund af videreudvikling hos Weishaupt kan processen nu også anvendes til højere lastområder. Resultatet er LowNOx-brænderne med Premix-teknologien (PLN-brændere) med NOx-emissioner på under 30 mg/kWh.

Ny blandeindretning: Ved overfladeforbrænding er det meget vigtigt, at gas-luft-blandingen er homogen. Til dette er der udviklet en helt ny blandeindretning. Gas og luft tilføres separat og blandes først i brænderrøret. Den ensartede blandning dannes af gassen, som strømmer ud af gasfordeleren, og af forbrændingsluften, som er sat i rotation via hvirvelpladen.

 

Forbrændingen: Gas-luft-blandingen, som er under tryk, bryder gennem det finmaskede metalvæv og brænder på dennes overflade. Dette "flammetæppe" med flammetemperaturer under 1200 °C hæmmer den termiske NOx-dannelse. NOx-værdier på under 30 mg/kWh kan nu også opnås i det mellemliggende brænderydelsesområde.

Fyrboksdimensioner: En væsentlig fordel ved denne teknologi er, at kravene til fyrboksdimensionerne med disse brændere kan være meget mindre end på traditionelle kedler.

Digital fyringsmanager: Hvad angår reguleringsområdet, kan PLN-brænderne måle sig med gasblæseluftbrændere. Med den elektroniske gas-luft-samstyring til Weishaupt fyringsmanagere W-FM50, W-FM100 og W-FM200 er det muligt med reguleringsområder op til 1:7.

Referenceanlæg

Weishaupt O2-styring og omdrejningsregulering i byen Golm

På universitetet Potsdam, et af de førende matematisk/naturvidenskabelige forskningscentre i Tyskland og beliggende i byen Golm, er håndtering af ressourcer og energi med omtanke ikke bare ren teori. Kedelcentralen er optimeret og udvidet med en Weishaupt G50 brænder med O2-styring og omdrejningsregulering og med en WM-GL10 kombibrænder samt en kaskadestyring.

Berlin UniPotsdam aussen
Berlin UniPotsdam innen

Varme fra Weishaupt i operaen i Düsseldorf

I operahuset i Düsseldorf sørger bl.a. to Weishaupt brændere af typen WM-G10 for at holde en konstant temperatur under skiftende betingelser. Det er en stor udfordring, for alene antallet af personer (fra 0 ved prøver op til 1300 under en opførelse) ændrer varmekravet massivt. De otte anlæg for regulering af luften i rummene styres af et SRO-anlæg, som sørger for, at temperaturen i den 156.700 m³ opvarmede luft er optimal for både tilskuere, musikere og deres instrumenter.

Neuss Rheinoper aussen
Neuss Rheinoper innen

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?