daenemark dk Produkter Kedelanlæg Kondenserende gaskedler Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45 til 60 kW)

Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45 til 60 kW)

Velegnede til opvarmning af f.eks. villaer og boligblokke, erhvervsejendomme og industri.

Beskrivelse

Weishaupt Thermo Condens WTC-GW Mobil betjeningsenhed anbragt på kedlen eller på en væg

De kondenserende gaskedler fra Weishaupt udnytter næsten alt energien i brændstoffet og omdanner den effektivt til varme. Den energi, som i ældre kedelanlæg går tabt gennem røggasserne, bliver udnyttet i en kondenserende kedel, og dermed øges den nominelle virkningsgrad fra under 100 op til ca. 110% sammenlignet med lavtemperaturanlæg.

Væghængte kondenserende kedler: At kedlerne kan hænges op på væggen sparer plads. De kan hænges op overalt i huset ved at gøre brug af de mange forskellige aftræksdele, f.eks. i tagetagen ved hjælp af et specielt aftræksrør uden at der er behov for en traditionel skorsten.

Stort ydelsesområde: Kedlerne tilpasser ydelsen trinløst til det aktuelle varmekrav. Dette gælder både den mindste kedelstørrelse (45 kW) til villaer og op til kaskadeanlæg på op til fire kedler på hver 60 kW. Derudover findes den store gulvstående kondenserende gaskedel WTC-GB med ydelser op til 1200 kW (kaskade).

Høj virkningsgrad: Lastmodulering, O2-regulering og varmevekslere i en aluminium/silicium-legering - alle dele i anlægget bidrager til et lavt energiforbrug. Den nominelle virkningsgrad svarer til 110% baseret på den nedre brændværdi og 99,1% baseret på den øvre brændværdi. Således opnåes det fysisk mulige. Derudover er strømforbruget yderligere reduceret med en energisparepumpe.

Støjsvag drift: På grund af den omdrejningsregulerede blæser er der næsten ingen støj fra kedlen.

Lave emissionsværdier: På kedler fra Weishaupt betyder et lavere forbrug også lavere emission. Den standardmonterede SCOT-teknologi (O2-regulering) sørger for en konstant høj udnyttelse af energien og begrænset udledning af skadelige stoffer - også ved skiftende gaskvaliteter, f.eks. om sommeren og om vinteren.

Forskellige gasarter: Beregnet til naturgas, F-gas og tilladte biogasser (i naturgaskvalitet).

Enkel betjening: Weishaupt Thermo Condens betjenes og indstilles via en mobil betjeningsenhed anbragt på kedlen eller på en væg. Der er mulighed for fjernbetjening og fjernservicering (f.eks. via internettet) via Weishaupt Kommunikationsmodul WCM-COM (option).

Lang levetid: Teknikken i de kondenserende kedler fra Weishaupt bygger på erfaringer og udvikling gennem mange år. Ved produktionen af kedlerne anvendes kun de bedste materialer.

Alt fra samme leverandør: Weishaupt kan tilbyde mange tilbehørs- og aftræksdele. Uanset om det drejer sig om aftrækssystemer, varmtvandsbeholdere, hydraulikkomponenter, styringer, solfangerpaneler, opvarmning af brugsvand eller supplement til opvarmningen kommer alle enheder fra samme leverandør.

Energieffektivitet

Den velkendte mærkning af køleskabe, vaskemaskiner og TV-apparater skal nu også gælde for anlæg til opvarmning af bygninger. Denne energieffektivitets-etiket vil blive anvendt både på de enkelte delkomponenter og på det komplette varmeanlæg.

Formålet: Mærkningen er baseret på EU-direktiver og skal give forbrugerne et sammenligningsgrundlag og på denne måde være en hjælp ved køb af varmeanlæg. Beregningsmetoderne er besluttet af EU-kommissionen og er en ensrettet og standardiseret metode.

Produktetiket: Hvert anlæg får en såkaldt produktetiket. Den oplyser om energieffektivitet for rumopvarmning og evt. også for brugsvandopvarmning. Ved nogle anlæg oplyses der også om støjniveau.

Én etiket til hele anlægget: Er der tale om et komplet anlæg, f.eks. et varmeanlæg med regulator og varmtvandsbeholder, viser etiketten energieffektiviteten for det samlede anlæg. Dette er normalt bedre, fordi alle komponenter er tilpasset hinanden og fordi beregningerne også tager højde for en evt. udvidelse af anlægget med f.eks. solvarme.

Nytte: Etiketten viser energieffektiviteten efter bestemte standarder. Det er ikke alle boliger, som er bygget efter disse standardar. Der er mange faktorer, der har indflydelse på energieffektiviteten og brugen af et varmeanlæg: Hvor varmt skal der være i huset? Hvor meget varmt vand er der behov for? Er der gulvvarme? Når man står over for at skulle købe et nyt varmeanlæg, skal man derfor ikke kun se på energieffektiviteten.

AnlægEnergieffektivitetsklasse*
WTC-45-A H-PEA A
WTC-60-A H-PEA A

*I henhold til EU-forordning nr. 811/2013 Opvarmning, energieffektivitet ved rumopvarmning afhængigt af årstiden

 

downloaderp

Brochurer

Kondenserende gaskedler Weishaupt Thermo Condens op til 300 kW
Kondenserende gaskedler Weishaupt Thermo Condens op til 300 kW
PDF • 2.3 MB

Montage- og driftsvejledninger

Fjernbetjeningsstation WCM-FS 2.0
Fjernbetjeningsstation WCM-FS 2.0
PDF • 759.1 KB
WTC 45, 60 - Montage- og betjeningsvejledning
WTC 45, 60 - Montage- og betjeningsvejledning
PDF • 497.0 KB
WTC 45, 60 - Montage- og driftsvejledning
WTC 45, 60 - Montage- og driftsvejledning
PDF • 2.5 MB

Varmtvandsbeholdere

Weishaupt Aqua Standard WAS 150-500

Denne varmtvandsbeholder findes i fem varianter. Weishaupt kan derfor altid tilbyde den helt rigtige beholderkapacitet. Med den store varmespiral varmes vandet hurtigt op, og isoleringen i PU-skum holder længe temperaturen på et konstant niveau. Således spares der energi. (Energieffektivitetsklasse: B, WAS 500: C)

Weishaupt WAS 150-500 Eco

“ECO” er navnet på den nye type varmtvandsbeholdere der kendetegner en forhøjet energieffektivitet:  ved hjælp af en komposit-isolering med vakuum-isolerede paneler og PU hårdskum holder beholderen varmen længere. (Energieffektivitetsklasse A)

WAS 200

Weishaupt Aqua Tower WAT 140

På steder hvor der kun er begrænset plads til rådighed, kan den smalle Weishaupt Aqua Tower være en løsning. Med en kapacitet på 140 liter og den højtydende varmeveksler er den fuldt tilstrækkelig til en husstand på to til fire personer. Designet spiller også en rolle - Aqua Tower fremstår elegant sammen med enhver kedel eller anden varmeløsning fra Weishaupt. (Energieffektivitetsklasse: B)

Weishaupt WAS 140 Tower-Eco

“ECO” er navnet på den nye type varmtvandsbeholdere der kendetegner en forhøjet energieffektivitet:  ved hjælp af en komposit-isolering med vakuum-isolerede paneler og PU hårdskum holder beholderen varmen længere. (Energieffektivitetsklasse A)

WAT 140

Weishaupt Energibeholder WES-A 660/910, udførelse C

Weishaupt Energibeholder WES styrer og fordeler den varme, som produceres på forskellige anlæg (kondenserende gas- eller oliekedler, varmepumper, solfangerpaneler, fastbrændselskedler eller ovne) med optimal effektivitet. Derudover sørger et indløbsspjæld for, at der konstant opretholdes en optimal temperaturinddeling inde i beholderen. Også varmeafgangen sker efter et økonomisk princip, hvor varmen fra solen anvendes først.

WES 660 A-C

Weishaupt Aqua Sol WASol 310-510

Dette er en bivalent varmtvandsbeholder til solvarme. Med bivalent menes, at beholderen er udstyret med to varmespiraler til opvarmning af brugsvandet. Den nederste spiral er forbundet med solvarmepanelerne, og den øverste er forbundet med varmeanlægget. Hvis solvarmen ikke kan varme brugsvandet tilstrækkeligt op, kobler varmeanlægget automatisk til. Beholderen findes i tre størrelser, således at det er muligt at vælge den rette beholder for optimal varmekomfort og med det lavest mulige energiforbrug. (Energieffektivitetsklasse: B, WASol 510: C)

Weishaupt WAS 310-510 Sol / Eco

“ECO” er navnet på den nye type varmtvandsbeholdere der kendetegner en forhøjet energieffektivitet:  ved hjælp af en komposit-isolering med vakuum-isolerede paneler og PU hårdskum holder beholderen varmen længere. (Energieffektivitetsklasse A)

WASol 310 410

Referenceanlæg

Lægehuset i Schwendi

I lægehuset i Schwendi finder man energibesparende varmeteknik kombineret med den mest moderne bygningsautomatik. Seks væghængte kondenserende gaskedler i en kaskade suppleres af i alt 46 kvadratmeter solfangere, som forsyner fire Weishaupt varmtvandsbeholdere af typen WES 910. Hele anlægget styres og overvåges af bygningsautomatik fra firmaet Neuberger. Et godt eksempel på en forbedring af energieffektiviten.

Schwendi Aerztehaus aussen
Schwendi Aerztehaus innen

Grundskolen i Oberhermsdorf, Tyskland

Oberhermsdorf er en del af Wilsdruff, som ligger i nærheden af Dresden i Tyskland.  I denne grundskole undervises ca. 250 elever i to spor. I forbindelse med en modernisering blev der installeret fire kondenserende gaskedler fra Weishaupt af typen WTC-GW, hvor de ældste anlæg var helt tilbage fra 1890. Ved at tilslutte kedlerne i en kaskade kan der produceres op til 240 kW energirigtig varme, som ikke alene anvendes til opvarmning af skolebygningen på 2.900 m², men også den tilstødende sportshal på 500 m².

Dresden Grundschule aussen
Dresden Grundschule innen

Passivhal med teknologi fra Weishaupt

I den tyske by Laatzen findes der en helt speciel sportshal. Hallen består af 3 haller og er Europas første hal i kategorien passivhus. Der er installeret et stort solfangeranlæg fra Weishaupt på i alt 23 kvadratmeter, som understøtter en kondenserende Weishaupt gaskedel af typen WTC 60-A. Energien lagres i en Weishaupt varmtvandsbeholder på ca. 900 liter. Det samlede anlæg styres af Weishaupt styreteknik og Neuberger bygningsautomatik.

Hannover Passivhaushalle aussen
Hannover Passivhaushalle innen

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?