Beskrivelse

Beskrivelse

Den kondenserende oliekedel med flere anvendelsesmuligheder Snittegning af kedel

Med teknikken i den kondenserende oliekedel anvendes olien miljørigtigt og kun i de absolut nødvendige mængder. De kondenserende anlæg fra Weishaupt omdanner effektivt brændstoffet til varme. I sammenligning med lavtemperaturanlæg med en beregnet virkningsgrad på ca. 95% ligger denne på 105% for de kondenserende oliekedler fra Weishaupt.

Støjsvag drift: Den standardmonterede kombinerede støjdæmper for røggas og indsugningsluft reducerer driftsstøjen.

Strømbesparende: Kedlen bruger kun 4 Watt i standby. Med den reducerede energisparepumpe reduceres strømforbruget betydeligt i forhold til andre tilsvarende pumper.

Flere anvendelsesmuligheder: Kedlerne i WTC-OB-serien er udstyrede med totrins purflam® brændere. Der er fem lasttrin mellem 12 og 45 kW. Med de mange tilbehørsdele er det muligt at tilpasse til eksisterende rørforbindelser. De kondenserende kedler egner sig både til installering i nybyggeri og som en ny kedel i forbindelse med udskiftning af en eksisterende oliekedel.

Enkel betjening: Weishaupt Thermo Condens betjenes og indstilles via en mobil betjeningsenhed - monteret på kedlen eller et andet sted i huset. Det er muligt at fjernbetjene og fjernservicere kedlen (f.eks. via internettet) via Weishaupt Kommunikationsmodul WCM-COM (option).

Miljøvenlige brændstoffer: Den kondenserende oliekedel Weishaupt Thermo Condens er godkendt til brændstofferne svovlfattig gasolie EL i henhold til DIN 51603-1 eller gasolie EL A Bio 10 i henhold til DIN 51603-6 eller tilsvarende nationale normer, med et svovlindhold på maks. 50 mg/kg. Det er ikke tilladt at tilsætte additiver som medfører øget soddannelse. På grund af det lave svovlindhold er disse brændstoffer mindre skadelige for miljøet, samtidig med at kedlens varmeflader ikke kræver så hyppig rensning.

Lang levetid: Varmeveksleren i aluminium/silicium er korrosionsbestandig og har en høj varmeledningsevne, som giver de bedste forudsætninger for en økonomisk drift.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?