daenemark dk Produkter Varmepumper Jord som varmekilde Udnyt varmekilden

Udnyt varmekilden

En fordel med alt fra samme leverandør: Weishaupt tilbyder ikke kun varmepumpeanlægget, men også at udføre selve boringen. Datterselskabet BauGrund Süd er en af de førende i Europa inden for geotermi.

Sikkerhed i dybden

Jordsondeboring til en villa Der kører mere end 30 vogntog fra BauGrund Süd rundt i Europa

Den grundlæggende forudsætning for en velfungerende væske/vand-varmepumpe er en professionel og korrekt dimensioneret boring til jordsonden. Weishaupts datterselskab BauGrund Süd er en af de mest professionelle virksomheder i Europa inden for geotermi.

Know-how og professionalisme: Firmaet BauGrund Süd har erfaring fra mere end 10.000 anlæg og har boret langt over 2 millioner meter i dybden.

Bygherrens sikkerhed: Kvalificeret fagpersonale, professionel boreteknik, konstant overvåget af TÜV samt komplet forsikringsdækning begrænser risikoen for fejl betragteligt.

Dybde: BauGrund Süd foretager jordsondeboringer ned til 300 meters dybde.

Varig drift: Jordsonder fra BauGrund Süd skal betrages som en del af bygningen og er derfor dimensioneret til at skulle anvendes i mange årtier.

Samlet løsning: BauGrund Süd sørger for godkendelserne hos myndighederne, en professionel boring og tilslutning af jordsonden til varmepumpen.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?