daenemark dk Produkter Varmepumper Jord som varmekilde Weishaupt væske/vand-varmepumper (WWP S)

Weishaupt væske/vand-varmepumper (WWP S)

Weishaupt væske/vand-varmepumperne udnytter den varme, som er i jorden. De er meget effektive og har høj ydelse. De findes i ydelser fra 5 til 130 kW.

Beskrivelse

En væske/vand-varmepumpe i kompakt udførelse (med integreret bufferbeholder og varmtvandsbeholder) Varmepumpe med jordslanger Varmepumpe med jordsonder Snittegning af en væske/vand-varmepumpe

Weishaupt væske/vand varmepumper udnytter varmen, som findes i jorden. Varmen hentes op via jordsonder eller jordslanger, som via væsken leder jordvarmen ind i huset.

Varmepumpen overfører varmen til kølemidlet og pumper det op til det ønskede temperaturniveau. Idet der ikke dannes røggasser, er der ikke behov for en skorsten.

Høj energiudnyttelse: For hver kW (elektrisk energi) genererer en Weishaupt væske/vand-varmepumpe op til fem gange så meget varmeenergi. Disse varmepumper er således blandt de mest energieffektive på markedet.

Til ethvert behov: Weishaupt væske/vand-varmepumper kan leveres med ydelser fra 5 til 130 kW. Til modernisering af varmeforsyningen i eksisterende byggeri kan man få højtemperaturanlæg med fremløbstemperaturer op til 70 °C.

Meget støjsvag: Weishaupt varmepumper er blandt de mest støjsvage på markedet. Dette skyldes bl.a. den komplet lyddæmpede inderkappe samt den højtydende kompressor uden mekaniske ventiler.

Også til køling: Væske/vand-varmepumpen fra Weishaupt kan ud over opvarmning også anvendes til køling i huset. Med den såkaldte "passive køling" anvendes den konstant lave jordtemperatur om sommeren, og der sendes "koldt" varmtvand gennem systemet. Varmekredsen bliver således til en kølekreds.

Alle dele fra samme leverandør: Alt tilbehør lige fra pumper i energiklasse A til rumtermostater passer perfekt sammen. Weishaupt sørger også for jordvarmeboringen og tilslutningen til varmepumpeanlægget

Enkel betjening: Med den integrerede betjeningsenhed er det enkelt at indstille anlægget blot via få trin. Teksten i displayet er letforståelig.

Komplet varmeforsyning: Varmepumpen sørger også for varmt brugsvand i huset. Weishaupt Kombibeholder (WKS) er en specielt elegant løsning, hvor alle forbindelseselementer mellem varmepumpe og varmeforsyning er samlet i en kompakt indretning.

Lang levetid: Materialerne af høj kvalitet, den solide konstruktion og den anerkendte teknologi giver problemfri drift i mange år.

Tilskudsberettiget: Varmepumperne fra Weishaupt er yderst effektive og derfor berettigede til tilskud. I Weishaupt tilskudsmidler kan De undersøge, hvordan De kan opnå tilskud til varmepumper.

Energieffektivitet

Den velkendte mærkning af køleskabe, vaskemaskiner og TV-apparater skal nu også gælde for anlæg til opvarmning af bygninger. Denne energieffektivitets-etiket vil blive anvendt både på de enkelte delkomponenter og på det komplette varmeanlæg.

Formålet: Mærkningen er baseret på EU-direktiver og skal give forbrugerne et sammenligningsgrundlag og på denne måde være en hjælp ved køb af varmeanlæg. Beregningsmetoderne er besluttet af EU-kommissionen og er en ensrettet og standardiseret metode.

Produktetiket: Hvert anlæg får en såkaldt produktetiket. Den oplyser om energieffektivitet for rumopvarmning og evt. også for brugsvandopvarmning. Ved nogle anlæg oplyses der også om støjniveau.

Én etiket til hele anlægget: Er der tale om et komplet anlæg, f.eks. et varmeanlæg med regulator og varmtvandsbeholder, viser etiketten energieffektiviteten for det samlede anlæg. Dette er normalt bedre, fordi alle komponenter er tilpasset hinanden og fordi beregningerne også tager højde for en evt. udvidelse af anlægget med f.eks. solvarme.

Nytte: Etiketten viser energieffektiviteten efter bestemte standarder. Det er ikke alle boliger, som er bygget efter disse standardar. Der er mange faktorer, der har indflydelse på energieffektiviteten og brugen af et varmeanlæg: Hvor varmt skal der være i huset? Hvor meget varmt vand er der behov for? Er der gulvvarme? Når man står over for at skulle købe et nyt varmeanlæg, skal man derfor ikke kun se på energieffektiviteten.

AnlægEnergieffektivitetsklasse*
WWP S 6 - 11 IDT A++ / A++
WWP S 6 - 50 ID A++ / A++
WWP S 9 - 40 IH A++ / A++
WWP S 22 IB A++ / A++
WWP S 30 - 75 IR A++ / A+

*I henhold til EU-forordning nr. 811/2013 energieffektivitet ved rumopvarmning afhængigt af årstiden ved gennemsnitlige klimaforhold, drift ved lav- (35°C)/middeltemperatur (55°C)

 

downloaderp

Varmepumper til ethvert behov

Varmepumper til ethvert behov

04:57 min

Brochurer

Varmepumper til opvarmning, køling og til opvarmning af brugsvand
Varmepumper til opvarmning, køling og til opvarmning af brugsvand
PDF • 4.5 MB

Montage- og driftsvejledninger

Varmepumpestyring WPM
Varmepumpestyring WPM
PDF • 2.8 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 IH -S11 IH
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 IH -S11 IH
PDF • 4.6 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 IDT - WWP S11 IDT
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 IDT - WWP S11 IDT
PDF • 2.5 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 IDT-2 - WWP S11 IDT-2
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 IDT-2 - WWP S11 IDT-2
PDF • 2.4 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 ID- S18 ID
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S6 ID- S18 ID
PDF • 1.7 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S20 IH
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S20 IH
PDF • 1.6 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S22 IB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S22 IB
PDF • 1.8 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S26 ID
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S26 ID
PDF • 2.0 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S30 IR
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S30 IR
PDF • 1.8 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S40 IH
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S40 IH
PDF • 1.7 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S 50 ID - WWP S 75 ID
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S 50 ID - WWP S 75 ID
PDF • 1.6 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs Reversibel WWP S75 IR
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs Reversibel WWP S75 IR
PDF • 2.1 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S90 IDH
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S90 IDH
PDF • 1.4 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S90 ID- S130 ID
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs WWP S90 ID- S130 ID
PDF • 2.3 MB
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs Reversibel WWP S130 IR
Varmepumpe brine/vand til opstilling indendørs Reversibel WWP S130 IR
PDF • 2.0 MB

Varmtvandsbeholdere

Weishaupt Kombibeholder WKS

Kombibeholderen indeholder alle de komponenter, som anvendes til at forbinde varmepumpen med varmekredsen. Dette forenkler installations- og montagearbejdet. I beholderen er der indbygget en 300 liters brugsvandsbeholder, en bufferbeholder på 100 liter, hydraulikkomponenter, cirkulationspumpe samt en ekstra (el-dreven) varmekilde. Kombibeholderen kan tilsluttes mange af varmepumperne fra Weishaupt. (Energieffektivitetsklasse: B)

WKS

Weishaupt Energibeholder WES-A 660/910, udførelse C

Weishaupt Energibeholder WES styrer og fordeler den varme, som produceres på forskellige anlæg (kondenserende gas- eller oliekedler, varmepumper, solfangerpaneler, fastbrændselskedler eller ovne) med optimal effektivitet. Derudover sørger et indløbsspjæld for, at der konstant opretholdes en optimal temperaturinddeling inde i beholderen. Også varmeafgangen sker efter et økonomisk princip, hvor varmen fra solen anvendes først.

WES 660 A-C

Weishaupt Energibeholder WES 200-500, WES 660/910, udførelse S eller H

Til varmepumper, hvor der ikke er tilkoblet solvarme, tilbyder Weishaupt en energibeholder i en forenklet version. Den kan tilsluttes varmesystemet (varmeanlæg eller varmepumpe) samt til en fastbrændselskedel, pejs eller brændeovn. Udførelse S kan også anvendes til opvarmning af brugsvand via solvarme. (Energieffektivitetsklasse WES 200-300: B, Energieffektivitetsklasse WES 500: C)

Weishaupt WES 200-500 Eco

“ECO” er navnet på den nye type varmtvandsbeholdere der kendetegner en forhøjet energieffektivitet:  ved hjælp af en komposit-isolering med vakuum-isolerede paneler og PU hårdskum holder beholderen varmen længere. (Energieffektivitetsklasse A)

WES H

Weishaupt Energibeholder WES 100 - 140

Denne energibeholder er beregnet til opstilling under varmeanlægget og fungerer som en bufferbeholder i forbindelse med varmepumper. Beholderen fordeler varmen jævnt rundt i cirkulationsledningerne i bygningen. (Energieffektivitetsklasse WES 100, 140: A, Energieffektivitetsklasse WES 120: B)

WES eckig

Weishaupt Aqua Comfort WAC 300-500

Klassisk varmtvandsbeholder med en stor varmespiral for maksimal varmtvandskomfort. Den store beholderkapacitet giver behagelige varmtvandstemperaturer, og der spares samtidig på energien. (Energieffektivitetsklasse: WAC 300-400: B / WAC 500: C)

Weishaupt WAS 300-500 LE / Eco

“ECO” er navnet på den nye type varmtvandsbeholdere der kendetegner en forhøjet energieffektivitet:  ved hjælp af en komposit-isolering med vakuum-isolerede paneler og PU hårdskum holder beholderen varmen længere. (Energieffektivitetsklasse A)

WAC

Referenceanlæg

Lejligheder opvarmet med vand fra Østersøen

Weishaupts afdeling i den tyske by Rostock har leveret varmepumper til et helt specielt projekt i byen Warnemünde. Her anvendes vand fra Østersøen som energikilde. Saltet fjernes af specielle titaniumvarmevekslere drevet af tre Weishaupt varmepumper. Således kan man om vinteren opvarme 14 lejligheder på mellem 80 og 230 m² beliggende ved stranden og køle disse i sommermånederne samt opvarme brugsvand og vandet i svømmebadet.

Rostock Warnemuende aussen
Rostock Warnemuende innen

Behageligt at arbejde - sommer som vinter

Rejsebureauer er ligeså talrige som havets sand. Men kun de færreste kan også tilbyde en omfattende service. Hos rejsebureauet „Nix-wie-weg.de“ er kunden i centrum. Også de to brine/vand-varmepumper fra Weishaupt på hver 17 kW, som er installeret i de nye kontorfaciliteter i den sydtyske by Parkstein yder en fantastisk service. Og for at medarbejderne i rejsebureauet ikke skulle ønske sig væk på ferie på grund af det varme indeklima om sommeren, blev der også etableret et passivt køleanlæg. På denne måde er der jordvarme om vinteren og køling om sommeren.

Nuernberg Nixwieweg aussen
Nuernberg Nixwieweg innen

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?