daenemark dk Produkter Varmepumper Luft som varmekilde Weishaupt luft/vand-varmepumper (WWP L A) til opstilling udendørs

Weishaupt luft/vand-varmepumper (WWP L A) til opstilling udendørs

Weishaupt luft/vand-varmepumper til opstilling udendørs kan være en god løsning, hvis der kun er begrænset plads til rådighed inde i huset. Disse varmepumper kan leveres i ydelsesområder fra 7 til 50 kW.

Beskrivelse

Weishaupt luft/vand-varmepumpe til opstilling udendørs Luft/vand-varmepumpe opstillet i det fri Snittegning af en luftvarmepumpe til opstilling udendørs

Hvis der er begrænset med plads inde i huset, kan luft/vand-varmepumpen være en løsning. Varmepumpen installeres i det fri. Den suger luft ind, overfører varmen til et kølemiddel og pumper til det ønskede temperaturniveau.

Indvinding af varme fra luft er ikke kompliceret: Der skal kun bruges en strømforsyning til at sikre problemfri drift.

God udnyttelse af energien: For hver kW (elektrisk energi) genererer en Weishaupt luft/vand-varmepumpe tre til fire gange så meget varmeenergi. Det er meget effektivt.

Pålidelig varmeforsyning: Weishaupt luft/vand-varmepumpen til opstilling udendørs genererer også varme, selv ved ned til -25 °C graders frost.

Behagelig støjsvag drift: Weishaupt varmepumper kører ekstremt støjsvagt. Kompressorer og ventilatorer kan næsten ikke høres. En afstand på blot 5 meter til nærmeste nabohus er tilstrækkeligt.

Også til køling: Eftersom en varmepumpe fungerer som et omvendt køleskab, kan den efter montering af passende udstyr også anvendes til aktiv køling af bygningen. Alt tilbehør lige fra pumper til rumtermostater kan leveres af Weishaupt.

Komplet varmeforsyning: Varmepumpen leverer også varmt brugsvand til huset.

Lang levetid: Materialerne af høj kvalitet, den solide konstruktion og den anerkendte teknologi giver problemfri drift i mange år.

Tilskudsberettiget: Varmepumperne fra Weishaupt er yderst effektive og derfor berettigede til tilskud. I Weishaupt tilskudsmidler kan De undersøge, hvordan De kan opnå tilskud til varmepumper.

Energieffektivitet

Den velkendte mærkning af køleskabe, vaskemaskiner og TV-apparater skal nu også gælde for anlæg til opvarmning af bygninger. Denne energieffektivitets-etiket vil blive anvendt både på de enkelte delkomponenter og på det komplette varmeanlæg.

Formålet: Mærkningen er baseret på EU-direktiver og skal give forbrugerne et sammenligningsgrundlag og på denne måde være en hjælp ved køb af varmeanlæg. Beregningsmetoderne er besluttet af EU-kommissionen og er en ensrettet og standardiseret metode.

Produktetiket: Hvert anlæg får en såkaldt produktetiket. Den oplyser om energieffektivitet for rumopvarmning og evt. også for brugsvandopvarmning. Ved nogle anlæg oplyses der også om støjniveau.

Én etiket til hele anlægget: Er der tale om et komplet anlæg, f.eks. et varmeanlæg med regulator og varmtvandsbeholder, viser etiketten energieffektiviteten for det samlede anlæg. Dette er normalt bedre, fordi alle komponenter er tilpasset hinanden og fordi beregningerne også tager højde for en evt. udvidelse af anlægget med f.eks. solvarme.

Nytte: Etiketten viser energieffektiviteten efter bestemte standarder. Det er ikke alle boliger, som er bygget efter disse standardar. Der er mange faktorer, der har indflydelse på energieffektiviteten og brugen af et varmeanlæg: Hvor varmt skal der være i huset? Hvor meget varmt vand er der behov for? Er der gulvvarme? Når man står over for at skulle købe et nyt varmeanlæg, skal man derfor ikke kun se på energieffektiviteten.

AnlægEnergieffektivitetsklasse*
WWP L 6 AD A++ / A+
WWP L 9 - 18 AD(R) A++ / A++
WWP L 25 - 40 A A++ / A++
WWP L 35 AR A++ / A++
WWP L 60 AD A++ / A++
WWP L 60 ADR A++ / A+

*I henhold til EU-forordning nr. 811/2013 energieffektivitet ved rumopvarmning afhængigt af årstiden ved gennemsnitlige klimaforhold, drift ved lav- (35°C)/middeltemperatur (55°C)

 

downloaderp

Varmepumper til ethvert behov

Varmepumper til ethvert behov

04:57 min

Brochurer

Varmepumper til opvarmning, køling og til opvarmning af brugsvand
Varmepumper til opvarmning, køling og til opvarmning af brugsvand
PDF • 4.5 MB

Montage- og driftsvejledninger

Varmepumpestyring WPM
Varmepumpestyring WPM
PDF • 2.8 MB
Varmepumpestyring WPM 3.0 - WPM 3.1
Varmepumpestyring WPM 3.0 - WPM 3.1
PDF • 3.4 MB
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP LA 6-A(R)
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP LA 6-A(R)
PDF • 4.2 MB
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 6 AD
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 6 AD
PDF • 1.6 MB
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 9 AD(R) - WWP L 18 AD(R)
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 9 AD(R) - WWP L 18 AD(R)
PDF • 3.8 MB
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 17 A - L 40 A
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 17 A - L 40 A
PDF • 7.1 MB
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 60 A
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 60 A
PDF • 2.1 MB
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs Reversibel WWP L 35 AR
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs Reversibel WWP L 35 AR
PDF • 2.1 MB
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 38 A
Varmepumpe luft-vand til opstilling udendørs WWP L 38 A
PDF • 2.2 MB

Varmtvandsbeholdere

Weishaupt Kombibeholder WKS

Kombibeholderen indeholder alle de komponenter, som anvendes til at forbinde varmepumpen med varmekredsen. Dette forenkler installations- og montagearbejdet. I beholderen er der indbygget en 300 liters brugsvandsbeholder, en bufferbeholder på 100 liter, hydraulikkomponenter, cirkulationspumpe samt en ekstra (el-dreven) varmekilde. Kombibeholderen kan tilsluttes mange af varmepumperne fra Weishaupt. (Energieffektivitetsklasse: B)

WKS

Weishaupt Energibeholder WES-A 660/910, udførelse C

Weishaupt Energibeholder WES styrer og fordeler den varme, som produceres på forskellige anlæg (kondenserende gas- eller oliekedler, varmepumper, solfangerpaneler, fastbrændselskedler eller ovne) med optimal effektivitet. Derudover sørger et indløbsspjæld for, at der konstant opretholdes en optimal temperaturinddeling inde i beholderen. Også varmeafgangen sker efter et økonomisk princip, hvor varmen fra solen anvendes først.

WES 660 A-C

Weishaupt Energibeholder WES 200-500, WES 660/910, udførelse S eller H

Til varmepumper, hvor der ikke er tilkoblet solvarme, tilbyder Weishaupt en energibeholder i en forenklet version. Den kan tilsluttes varmesystemet (varmeanlæg eller varmepumpe) samt til en fastbrændselskedel, pejs eller brændeovn. Udførelse S kan også anvendes til opvarmning af brugsvand via solvarme. (Energieffektivitetsklasse WES 200-300: B, Energieffektivitetsklasse WES 500: C)

Weishaupt WES 200-500 Eco

“ECO” er navnet på den nye type varmtvandsbeholdere der kendetegner en forhøjet energieffektivitet:  ved hjælp af en komposit-isolering med vakuum-isolerede paneler og PU hårdskum holder beholderen varmen længere. (Energieffektivitetsklasse A)

WES H

Weishaupt Energibeholder WES 100 - 140

Denne energibeholder er beregnet til opstilling under varmeanlægget og fungerer som en bufferbeholder i forbindelse med varmepumper. Beholderen fordeler varmen jævnt rundt i cirkulationsledningerne i bygningen. (Energieffektivitetsklasse WES 100, 140: A, Energieffektivitetsklasse WES 120: B)

WES eckig

Weishaupt Aqua Comfort WAC 300-500

Klassisk varmtvandsbeholder med en stor varmespiral for maksimal varmtvandskomfort. Den store beholderkapacitet giver behagelige varmtvandstemperaturer, og der spares samtidig på energien. (Energieffektivitetsklasse: WAC 300-400: B / WAC 500: C)

Weishaupt WAS 300-500 LE / Eco

“ECO” er navnet på den nye type varmtvandsbeholdere der kendetegner en forhøjet energieffektivitet:  ved hjælp af en komposit-isolering med vakuum-isolerede paneler og PU hårdskum holder beholderen varmen længere. (Energieffektivitetsklasse A)

WAC

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?