daenemark dk Produkter Varmepumper Vand som varmekilde Udnyt varmekilden

Udnyt varmekilden

Det er en fordel, at alt leveres af den samme leverandør: Weishaupt leverer ikke kun varmepumpeanlægget, men etablerer også selve boringen. Datterselskabet BauGrund Süd er en af de førende inden for geotermi i Europa.

Termiske anlæg

Boring til en villa Der kører mere end 30 vogntog fra BauGrund Süd rundt i Europa

Forudsætningen for en velfungerende vand/vand-varmepumpe er et korrekt dimensioneret brøndanlæg. Weishaupts datterselskab BauGrund Süd har specialiseret sig i dette og er blandt de mest kompetente virksomheder inden for sit felt i Europa.

Know-how og professionalisme: Efter at have foretaget tusindvis af boringer er BauGrund Süd i stand til at bedømme med stor sandsynlighed, om et givent sted er egnet til etablering af en varmepumpe. Som forberedelse er det som regel tilstrækkeligt at foretage en meget grundig undersøgelse inkl. beregninger. I særlige tilfælde kan det anbefales at gennemføre en test eller eventuelt en prøveboring

Bygherrens sikkerhed: Kvalificeret fagpersonale, professionel boreteknik, konstant overvåget af TÜV samt komplet forsikringsdækning begrænser risikoen betragteligt.

Samlet løsning: BauGrund Süd sørger for godkendelserne hos myndighederne, en professionel boring samt tilslutning af brøndanlægget til varmepumpen. BauGrund Süd kan også forestå den efterfølgende vedligeholdelse.

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?