daenemark dk Service Fagordsleksikon Varmetab

Varmetab

Varmetab er uudnyttet energi. Der er f.eks. tale om varmetab, når der efter at brænderen er stoppet, strømmer varme ud af kedlen gennem røggaskanalerne. Varmetabet kan reduceres væsentligt via særlige spjæld i røggassystemet eller i brænderens luftforsyning, hvorved anlæggets effektivitet kan øges yderligere.

Tilbage

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?