daenemark dk Service Fagordsleksikon Brændværdi, øvre

Brændværdi, øvre

Den mængde varme som frigøres ved fuldstænding forbrænding af en kubikmeter gas eller et kg gasolie, når det vand som opstår ved forbrændingen viser sig i flydende form. Brændværdien angives i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brændværdi Ho.

Tilbage

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?