daenemark dk Service Fagordsleksikon Brændværdi, nedre

Brændværdi, nedre

Den mængde varme som frigøres ved fuldstænding forbrænding af en kubikmeter gas eller et kg gasolie, når vandet fra forbrændingen viser sig som damp. Den nedre brændværdi angives i kWh/m3 eller kWh/kg og i kortform også som brændværdi Hn.

Tilbage

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?