daenemark dk Service Fagordsleksikon Kondensationsvarme

Kondensationsvarme

Yderligere varmeenergi fra røggassen. Ved afkøling af røggassen dannes kondensvand, hvorved der frigives yderligere energi. Ved naturgas udgør denne energi - baseret på brændværdien - ca. 11%, ved F-gas ca. 9% og ved gasolie 7%.

Tilbage

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?