daenemark dk Service Fagordsleksikon pH-værdi

pH-værdi

pH-værdien anvendes til at måle graden af syre og base. En neutral opløsning har en pH-værdi på 7. pH-værdier under 7 har et stigende indhold af syre, mens værdier under 7 er alkaliske (basiske). Under forbrændingen af specielt ikke-svovlfattig gasolie kan der ved kondensationen dannes svovlholdige syrer eller svovlsyre, hvilket sænker kondensatets pH-værdi til < 7. pH-værdien i kondensat i kondenserende oliekedler, som kører på svovlfattig gasolie, kan sammenlignes med pH-værdien i kondenserende gaskedler.

Tilbage

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?