daenemark dk Service Fagordsleksikon SCOT-system

SCOT-system

SCOT-systemet anvendes i de kondenserende gaskedler (WTC-15A til 60A). Den elektriske strøm, som ledes gennem SCOT-elektroden, varierer afhængigt af brændstoffet og befinder sig direkte i flammen. Weishaupt Condens Manageren vurderer signalet og korrigerer om nødvendigt gas/luft-forholdet via gasventilens åbning. På denne måde sikres en høj forbrændingskvalitet og lave emissionsværdier i hele moduleringsområdet. Det er således muligt at anvende forskellige gaskvaliteter, uden at der skal foretages ændringer på kedlen eller komponenterne. Også hvis der iblandes biogas, vil SCOT-systemet kompensere på tilsvarende måde.

Tilbage

Ønsker du personlig rådgivning fra en Weishaupt medarbejder?