Please select a page template in page properties.

Kondenserende oliekedel WTC-OB 18-B

Den nye kondenserende oliekedel WTC-OB 18-B er udstyret med Weishaupt purflam®-brænderen, som er forindstillet fra fabrikken. Fordi den er totrins, bruger den meget mindre gasolie. Den skifter til trin 1 (12 kW) eller trin 2 (18 kW) afhængigt af varmekravet.

Den meget effektive varmeveksler er støbt i aluminium og silicium, er komplet varmeisoleret og giver en årsvirkningsgrad på 92 %. Derfor har kedlen energiklasse A. Den brede låge forrest på kedlen gør det let at vedligeholde kedlen uden at skulle afmontere konvektionsparten.

Den kondenserende oliekedel Weishaupt Thermo Condens er godkendt til brændstofferne gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 og gasolie EL A Bio 10 iht. DIN 51603-6. Det er ikke tilladt at tilsætte additiver, som danner aske. På grund af det lave svovlindhold på maks. 50 mg/kg er forbrændingen miljøvenlig, og varmefladerne kræver ikke så hyppig rensning.

Kedlen kører meget støjsvagt pga. den integrerede lyddæmper for røggas og indsugningsluft. Bag kedlens låge findes i øvrigt en oliefilteraflufter, som er nem at vedligeholde.

For at oliekedlen WTC-OB kan køre sikkert og økonomisk, kræves en fagkyndig og grundig idriftsættelse. Under idriftsættelsen er idriftsættelsesassistenten i reguleringsenheden en stor hjælp. Idriftsættelsesassistenten er standardudstyr og styrer den kronologiske rækkefølge af idriftsættelsesforløbet, som begynder med udluftning af hydraulik- og olieledninger og slutter med optimering af brændertrin 1 og 2.

Både brugeren og montøren kan drage nytte af den modulært opbyggede reguleringsenhed WCM. Den indeholder specielt tilpassede moduler til mange forskellige formål. Modulerne kommunikerer indbyrdes via eBUS og sikrer således en komfortabel varmeforsyning tilpasset varmekravet.

Up