Please select a page template in page properties.

Bæredygtig varme. Fra vedvarende energikilder.

Varmepumper omdanner energi lagret i naturen til varme i stedet for at forbrænde gas eller olie. Som varmekilde anvendes luft, jord eller vand. Solvarme egner sig perfekt til brugsvandsopvarmning og som supplement til boligopvarmningen – og kan både anvendes sammen med varmepumper og kondenserende kedler.

Miljøvenlig og økonomisk: Opvarmning med vedvarende energi.

Varmepumper. Økonomiske, effektive og støjsvage.

Weishaupt varmepumper er blandt de mest effektive og støjsvage varmepumper på markedet. Uanset om varmen indvindes fra luften, jorden eller fra grundvandet, kan du være sikker på, at varmepumpen kører økonomisk og driftsikkert.

Produktfordele

 • Varme fra jorden, vandet eller luften
 • Effektive og økonomiske
 • Støjsvage under drift
Filter:

Sådan fungerer en varmepumpe. Kort fortalt.

En varmepumpe optager energi fra omgivelserne - enten luften, jorden eller grundvandet - ved hjælp af en varmeveksler og overfører energien til kølemidlet i kølekredsløbet. Dette får temperaturen i kølemidlet til at stige, og det omdannes til damp. Derfor kaldes denne varmeveksler også en fordamper (1). I dampform bliver kølemidlets tryk øget, dvs. komprimeret, af den eldrevne kompressor (2). Derved bliver kølemidlet varmet op igen. Kølemidlet afgiver varmen til varmekredsløbet ved hjælp af en varmeveksler. Denne varmeveksler kaldes kondensatoren (3), fordi størstedelen af den overførte energi indvindes ved kondenseringen. Kølemidlet er nu flydende og koldere og stadig under tryk. Kølemidlets tryk reduceres igen ved hjælp af ekspansionsventilen (4), og kølemidlet bliver ledt til den del af varmepumpen, som optager varme. Her slutter kølekredsløbet, som derefter begynder forfra.

Solvarmeanlæg. Udnyt solens energi.

Solfangerne fra Weishaupt er ideelle som supplement til kondenserende kedler eller til varmepumper. Solfangerne er robuste og vejrbestandige. De egner sig både til opvarmning af brugsvandet og som supplement til boligopvarmningen. Op til 30 % af det årlige energiforbrug kan spares ved at supplere med solvarme.

Produktfordele

 • Udnytter den gratis energi fra solen
 • Opvarmer brugsvand og bolig
 • Robuste og vejrbestandige

Varmepumper. Økonomiske, effektive og støjsvage.

Weishaupt varmepumper er blandt de mest effektive og støjsvage varmepumper på markedet. Uanset om varmen indvindes fra luften, jorden eller fra grundvandet, kan du være sikker på, at varmepumpen kører økonomisk og driftsikkert.

Produktfordele

 • Varme fra jorden, vandet eller luften
 • Effektive og økonomiske
 • Støjsvage under drift
Filter:

Sådan fungerer en varmepumpe. Kort fortalt.

En varmepumpe optager energi fra omgivelserne - enten luften, jorden eller grundvandet - ved hjælp af en varmeveksler og overfører energien til kølemidlet i kølekredsløbet. Dette får temperaturen i kølemidlet til at stige, og det omdannes til damp. Derfor kaldes denne varmeveksler også en fordamper (1). I dampform bliver kølemidlets tryk øget, dvs. komprimeret, af den eldrevne kompressor (2). Derved bliver kølemidlet varmet op igen. Kølemidlet afgiver varmen til varmekredsløbet ved hjælp af en varmeveksler. Denne varmeveksler kaldes kondensatoren (3), fordi størstedelen af den overførte energi indvindes ved kondenseringen. Kølemidlet er nu flydende og koldere og stadig under tryk. Kølemidlets tryk reduceres igen ved hjælp af ekspansionsventilen (4), og kølemidlet bliver ledt til den del af varmepumpen, som optager varme. Her slutter kølekredsløbet, som derefter begynder forfra.

Solvarmeanlæg. Udnyt solens energi.

Solfangerne fra Weishaupt er ideelle som supplement til kondenserende kedler eller til varmepumper. Solfangerne er robuste og vejrbestandige. De egner sig både til opvarmning af brugsvandet og som supplement til boligopvarmningen. Op til 30 % af det årlige energiforbrug kan spares ved at supplere med solvarme.

Produktfordele

 • Udnytter den gratis energi fra solen
 • Opvarmer brugsvand og bolig
 • Robuste og vejrbestandige
Up