Please select a page template in page properties.

Mange energikilder, ét krav: Pålidelig kvalitet.

I modsætning til hvad de fleste prognoser spår, vil gas og olie endnu i mange år frem være de vigtigste Brændstoffer  til opvarmningsformål. Hvis man varmer op med kondenserende kedler, er gas- eller olieforbruget op til 30 % lavere sammenlignet med de tidligere lavtemperaturkedler. Derudover kan man tilslutte solfangere til kedlen, som kan opvarme 60 % af brugsvandet. De meget effektive kondenserende gas- og oliekedler er dermed stadig en relevant løsning.

Mest mulig varme ud af brændstoffet

At få mest mulig ud af brændstoffet og omsætte det til varme - det kan de kondenserende kedler. Ved denne form for opvarmning udnyttes den såkaldte øvre brændværdi optimalt. Ældre anlæg som for eksempel lavtemperaturkedlerne udnytter kun den varme, som genereres ved forbrænding af gas eller olie (nedre brændværdi). De kondenserende kedler derimod udnytter også den op til 200 °C varme Kondensationsvarme  (øvre brændværdi) i røggassen i stedet for at lede den direkte ud gennem skorstenen. Med kondenserende kedler stiger udnyttelsesgraden betragteligt.

Gas og olie som brændstof. Også en god løsning i fremtiden.

Kondenserende gaskedler. Effektive og økonomiske.

De kondenserende gaskedler fra Weishaupt findes i mange forskellige størrelser. De er velegnede til opvarmning af parcelhuse, lejlighedskomplekser, skoler, sygehuse og erhvervsejendomme. Alle kedler kører effektivt og økonomisk og kan kombineres med solvarme.

Kondenserende oliekedler. Anerkendte og sikre.

De kondenserende oliekedler fra Weishaupt til opvarmning af parcelhuse og lejlighedskomplekser udnytter olien meget effektivt.

Kondenserende gaskedler. Effektive og økonomiske.

De kondenserende gaskedler fra Weishaupt findes i mange forskellige størrelser. De er velegnede til opvarmning af parcelhuse, lejlighedskomplekser, skoler, sygehuse og erhvervsejendomme. Alle kedler kører effektivt og økonomisk og kan kombineres med solvarme.

Kondenserende oliekedler. Anerkendte og sikre.

De kondenserende oliekedler fra Weishaupt til opvarmning af parcelhuse og lejlighedskomplekser udnytter olien meget effektivt.

Dine spørgsmål.Vores svar vedrørende varmeanlæg.

En Weishaupt kondenserende kedel med en virkningsgrad på 110 %. Hvordan skal det forstås?

En Kondenserende kedel  er pga. den særlige konstruktion af varmevekslerens overflade i stand til ikke kun at trække varme fra forbrændingen, men også varme fra fordampningen ud af røggasserne, hvorefter varmen ledes til kedlen. Røggasserne kondenserer i varmeveksleren og afgiver den derved opståede varme til kedlen. På denne måde kan den beregnede Virkningsgrad  overstige den teoretiske grænse på 100 %.

Er det en god idé at udskifte sit oliefyr med en ny kondenserende oliekedel?

Svaret er ja. Førhen var det almindeligt med fyr med en konstant høj kedeltemperatur på f.eks. 70 °C. Rumtemperaturen blev styret med regulerings- og termostatventiler. Fordi fyret kørte året rundt for at dække varmtvandsbehovet i sommermånederne, var der meget høje Energitab . Selv om de gamle fyr er godt isolerede, kan det betale sig at udskifte det gamle fyr. Man har erfaring med, at man ved at udskifte reguleringsudstyret kan spare op mod 30 %. Det skal dog bemærkes, at det i Danmark siden 2016 ikke har været lovligt at udskifte sit oliefyr til en ny, Kondenserende oliekedel  i områder, hvor der tilbydes fjernvarme eller naturgas.

Up