Please select a page template in page properties.

Opvarm brugsvand og opbevar energi. Med beholdere og brugsvandsenheder.

Weishaupt varmtvandsbeholdere og brugsvandsenheder passer perfekt sammen med varmeanlæggene fra Weishaupt. Varmtvandsbeholdere og brugsvandsenheder genererer varmt vand til boligen. Energibeholdere samler, lagdeler og fordeler på intelligent vis den varme, som tilføres fra forskellige enheder (f.eks. kondenserende kedler, varmepumper eller solfangere). På denne måde samles et energiforråd, som kan bruges efter behov i den samlede varmeforsyning i boligen.

Supplér varmeanlægget. Effektivt og økonomisk.

Beholdere. Vand & varme klar til brug.

Weishaupt varmtvandsbeholdere er vigtige for energifordelingen og energireguleringen samt varmtvandsforsyningen. Energibeholdere styrer den tilførte energi og sørger for, at den genererede varme udnyttes effektivt.

Produktfordele

 • Minimale varmetab
 • Høj energieffektivitet
 • Kompakt og pladsbesparende konstruktion
 • Indbydende og enkelt design

Brugsvandsenheder. Økonomiske & hygiejniske.

Weishaupt brugsvandenheder passer perfekt sammen med varmeanlæggene fra Weishaupt. De centrale og decentrale brugsvandsenheder fra Weishaupt opfylder de høje krav til hygiejnisk varmtvandsproduktion. Enhederne kan f.eks. anvendes i parcelhuse, tofamiliehuse og store boligkomplekser. Weishaupt brugsvandsenheder kan også med stor fordel installeres i offentlige bygninger.

Produktfordele

 • Hygiejnisk vandforsyning uden en beholder 
 • Decentral og central brugsvandsopvarmning
 • Kompakt og indbygningsklart design
 • Den gældende lovgivning omkring brugsvand overholdes

Beholdere. Vand & varme klar til brug.

Weishaupt varmtvandsbeholdere er vigtige for energifordelingen og energireguleringen samt varmtvandsforsyningen. Energibeholdere styrer den tilførte energi og sørger for, at den genererede varme udnyttes effektivt.

Produktfordele

 • Minimale varmetab
 • Høj energieffektivitet
 • Kompakt og pladsbesparende konstruktion
 • Indbydende og enkelt design

Brugsvandsenheder. Økonomiske & hygiejniske.

Weishaupt brugsvandenheder passer perfekt sammen med varmeanlæggene fra Weishaupt. De centrale og decentrale brugsvandsenheder fra Weishaupt opfylder de høje krav til hygiejnisk varmtvandsproduktion. Enhederne kan f.eks. anvendes i parcelhuse, tofamiliehuse og store boligkomplekser. Weishaupt brugsvandsenheder kan også med stor fordel installeres i offentlige bygninger.

Produktfordele

 • Hygiejnisk vandforsyning uden en beholder 
 • Decentral og central brugsvandsopvarmning
 • Kompakt og indbygningsklart design
 • Den gældende lovgivning omkring brugsvand overholdes
Up