Please select a page template in page properties.

Weishaupt - en succeshistorie. Siden 1932.

Efter 1800

I begyndelsen af det 19. århundrede begynder Joseph Anton Weishaupt at fremstille blæsebælge i Schwendi. I det tyske amtsblad „Intelligenz-Blatt für den Oberamts-Bezirk Biberach“ fra 1842 skrev man "han fremstiller „[...] alle former for blæsebælge til hammerværk, beslag- og våbensmedie, i det hele taget til alle der arbejder med åben ild, og som alt i alt er brugbare og vellavede […] Man står til enhver tid inde for kvalitet og anvendelighed. – I øvrigt anbefaler Weishaupts blæsebælge sig selv. Og der vil også blive solgt mange i de kommende årtier". 

1900

Omkring 1900 tilhører „Gebläsefabrik Schwendi“ Franz Weishaupt senior, faren til Max Weishaupt og dennes yngre bror Franz. I sortimentet indgår blæsere – også blæsebælge til kirkeorgler – samt feltesser og ildsteder til smedier, maskinfabrikker og værksteder.

1932

I 1932, midt i Den Store Depression, etablerer Max Weishaupt, født den 31. oktober 1908 i Schwendi, sin virksomhed. Navnet er: „Max Weishaupt, Maschienenfabrik, Schwendi“. „Jo sværere tiderne er, jo mere må man foretage sig“: Under dette motto begynder firmagrundlæggeren igen at fremstille blæsere og feltesser.

Fra og med 1936 stiger ordreindgangen markant. Værkstedet udvides med en kontorbygning, så der kan skaffes mere plads til produktionen.

1938

I 1938 gifter Max Weishaupt sig med Sofie Kiesle, en datter af en frisør. Året efter kommer den ældste søn Siegfried til verden, i 1941 sønnen Herbert og i 1949 Maximilian. Billedet til venstre er fra 1953.

Værkstedet overlever 2. verdenskrig uden skader. Dog har den franske militærregering i årene efter krigen beføjelser til at demontere flere tusinde maskiner til reparationsformål i området Württemberg-Hohenzollern. Hos Max Weishaupt bliver en stor drejebænk konfiskeret. Efter valutareformen den 20. juli 1948 bliver situationen gradvist bedre. Takket være den nye D-marks købekraft kan man igen købe råmaterialer til produktionen. Weishaupt producerer nu også el-motorer. Det begyndte med reparation af el-motorer i efterkrigsårene.

1950

Fra 1950 leverer Weishaupt køleluftblæsere til scooteren „Maico Mobil“, som sælger udmærket. I 1955 slutter samarbejdet. Weishaupt koncentrerer sig nu udelukkende om fyringsteknik.

I 1951 finder der et skelsættende møde sted: I juli møder Max Weishaupt for første gang schweizeren Jakob Meier. Mødet er kommet i stand, fordi Max Weishaupt ønsker at sælge el-motorer. Mødet udvikler sig dog anderledes: Tyskland har tildelt Jacob Meier et patent med nummeret 920976 på opfindelsen af en oliebrænder, og Meier søger efter et firma, som på licens kan bygge denne brænder med navnet „Monarch“.

1952

Licensaftalen på oliebrænderen „Monarch“ bliver underskrevet af Max Weishaupt og Jacob Meier den 6. juni – „efter lange, svære forhandlinger og brevudvekslinger“, skriver Weishaupt. Fra nu af kan firmaet sælge brænderen i hele verden med undtagelse af Schweiz. Den første brænder bliver monteret med vejledning fra Raymond Bärtschi, en schweizisk fagmand inden for brænderteknik. Han rådgiver virksomheden i tekniske spørgsmål.

Firmaets bygning viser sig inden længe at være alt for lille. Takket være en støtte fra staten til genopbygning på 40.000 D-mark kan Max Weishaupt udvide forretningen. Han køber en byggegrund for 5.000 D-mark bag ved beværtningen „Zum Hirschen“, hvor rådhuset i Schwendi ligger i dag, og bygger her et nyt værksted på Gutenzellerstraße 2. Men snart efter at den nye bygning står færdig, er den ikke længere tilstrækkelig til den hurtigt voksende produktion. Reklame til venstre giver et indtryk af arbejdet på værkstedet.

1953

Virksomhedens første forhandler bliver Alois Steimer i Augsburg. I 1954 følger Hans Niclas i byen Wissen an der Sieg, og i 1956 kommer Hans Bongartz i Lübbecke til. På kort tid har Weishaupt udviklet sin forretning til at være en af de fabrikker, der har flest forhandlere.

1954

Opfinderen af Monarch-brænderen, Jakob Meier, dør helt uventet den 28. januar. Det gør det nødvendigt at indgå en ny aftale om Monarch med Jacob Meiers enke. Aftalen underskrives den 1. februar 1955.


Firmaets sortiment er meget bredt: Elektriske aksialventilatorer (fra 214 mark), orgelblæsere (fra 175 mark), el-motorer (fra 113 mark) og højtryksventilatorer (fra 305 mark) hører med på linje med den „fuldautomatiske oliebrænder Monarch“, som udbydes til 2080 mark.

1955

Salgsnettet udbygges støt: Allerede et år efter at den første forhandler er etableret, er yderligere 14 kommet til.

Firmaet er nu også til stede i udlandet: I Holland grundlægger Ton Harmsen „Monarch Nederland“ – Harmsen bliver en nær ven af familien Weishaupt –, og i Portugal dannes repræsentationen Rost & Janus af familien Burmester.

1956

Da Weishaupt gør sin entré i udlandet, bliver det professionelt iscenesat: Weishaupt oliebrænderne bliver præsenteret i brochurer på engelsk og portugisisk, således at repræsentanten kan fremstå mere overbevisende.

Raymond Bärtschi præsenterer fra dette tidspunkt Weishaupts produkter i Friedrichshafen. Oliefyringen bliver nu suppleret med en el-tavle. Tavlen gør det lettere for installatøren at installere og for kunden at køre med anlægget: Kunden kan nemt regulere anlægget for økonomisk drift.

1957

Da firmaet fejrer 25 års jubilæum, er det den største industrivirksomhed på egnen med 200 ansatte. I forbindelse med fejringen indvies den nye fabrik i landområdet Bruckmähder med en ny fabrikshal og en stor kontorbygning. Dermed har Weishaupt fundet stedet for sit nuværende hovedsæde. For at pleje arbejdsklimaet blandt medarbejderne inviterer Max Weishaupt på en firmaudflugt til Allgäu.

Der er nu 20 præsentationer og et stort antal serviceafdelinger med mere end 100 servicevogne i hele Tyskland, som sørger for installering og servicering af produkterne. Hvor vigtig denne service er for direktøren kan udledes af et fortroligt brev til kunderne. I dette beder han om „at meddele, om De er tilfreds med min virksomheds servicering af Deres anlæg. Skulle dette mod forventning ikke være tilfældet, tillader jeg mig at bede Dem give mig omgående meddelelse herom.“

1958

Ved kejserhoffet i Teheran er der installeret en oliebrænder fra Weishaupt, i de engelske ministerier for luftfart og arbejde, på russiske skibe og hos mange kunder i ind- og udland. „Monarch-oliebrændere erobrer Europa“, lyder sloganet for den mest solgte oliebrænder i Tyskland. Afhængigt af ydelsen koster den inkl. el-tavle mellem 1621 og 5859 mark.

1959

Da det nye år begynder, er firmaet ikke længere en enkeltmandsvirksomhed, men et selskab med begrænset ansvar. Det nye firmanavn er „Max Weishaupt Schwendi GmbH“. Derudover medtager firmaets grundlægger sin „livsledsager gennem mange år, Sofie Weishaupt, som anpartshaver“, som han formulerer det til sine forretningsforbindelser.

I foråret begynder man hos Weishaupt at licensbygge den avancerede shuntpumpe „Cuenod “, som giver mere komfort, for det schweiziske firma Atelier de Charmilles. Hvis det opvarmede vand i varmekredsløbet tidligere kun kunne cirkulere ved hjælp af tyngdekraften, sker dette nu ved hjælp af pumpen.

1960

„1 komplet oliefyr“ inklusiv 3000 liter gasolie er hovedgevinsten ved en præmiekonkurrence, som Weishaupt offentliggører i juliudgaven af tidskriftet „Das Haus“ (Huset) – som et første skridt mod markedsføring til privatkunder.

Den nye biograf „Kleine Bühne“ (Lille scene) i Schwendi er populær. Biografen indrettes i en tidligere fabrikshal på Gutenzellerstraße. Max Weishaupt ønsker dermed at give sine medarbejdere og kommunens indbyggere mere underholdning. Den 2. september er der premiere. Det er filmen „Und ewig singen die Wälder“ med Gert Fröbe. 

1961

„Kære cost center-ledere“: Sådan indleder Max Weishaupt et brev til lederne på fabrikken. Anledningen er, at virksomheden gennem de seneste år er vokset så markant, at der er brug for en ny struktur for driftsregnskabet. Et af målene er en månedlig resultatopgørelse.

Allerede tre år efter at den nye hovedbygning blev taget i brug, er der behov for at udvide den. Weishaupt beskæftiger nu ca. 400 medarbejdere, og kravene til salg, bogholderi og personaleledelse kan kun honoreres ved løbende at øge medarbejderstaben.

1962

Ved firmaets 30 års jubilæum vidner tallene om en imponerende vækst, især siden brænderproduktionen begyndte i 1952. På kun syv år er omsætningen seksdoblet - i 1961 er omsætningen på 30 millioner mark. Weishaupt har nu 500 ansatte. 25 % af alle solgte oliebrændere i Tyskland kommer fra Weishaupt i Schwendi. Virksomheden er repræsenteret i 13 lande, og antallet af afdelinger, præsentationer og serviceafdelinger i Tyskland er steget til 60. Overskriften på forsiden af „Deutsches Volksblatt“ i forbindelse med jubilæet er meget sigende: „Von der Werkstatt zur Weltfirma.“ (Fra værksted til verdensfirma)

Som teknologi-pioner starter Max Weishaupt tidligt med EDB. I begyndelsen er der tale om mekaniske maskiner til behandling af hulkort, som markerer starten på en ny tid. 

1963

Enkel, afgrænset og elegant: Da samarbejdet med den legendariske Ulmer Hochschule für Gestaltung (højskole for formgivning) i Ulm indledes, indledes samtidig virksomhedens tradition for formsprog og formgivning. Højskolen præger produkterne endnu den dag i dag. Den nye messestand, første gang opstillet i Frankfurt, udformet af Hans Gugelot og Hans Sukopp fra „Ulmer Institut für Produktdesign“, samt brænderne W1 og WG1 er de første banebrydende resultater.

Et nyt brændstof, en ny brænder: Med gasbrænderen WG1 påbegynder Weishaupt en ny æra. Brænderen er et resultat af et omfattende forskningsarbejde og viser, hvor fremsynet Max Weishaupt var: Han forudser tidligt naturgassens fremtidige betydning og er således langt længere fremme end de fleste andre i branchen. 

1964

Weishaupt modtager et anerkendelsesbevis fra den tyske sammenslutning for gas og vand, forkortet DVGW, som dokumenterer, at de nye gasbrændere fra Weishaupt er teknisk fejlfrie. Efter brænderen WG1, en atmosfærisk brænder, er der allerede endnu en model på markedet, WG2 brænderen, som er en gasblæseluftbrænder. Testet af TÜV i Bayern.

Der lanceres endnu en brændertype, oliebrænderen W1, som endnu den dag i dag er en af søjlerne i produktsortimentet hos Weishaupt. Den første brænder med et flerpolet stik, hvilket gør installeringen betydeligt enklere – en brænder som dermed var langt forud for sin tid.

1965

Den store efterspørgsel efter W1-brænderen gør det nødvendigt at udvide produktionsarealet. Der bygges en hal på 6500 m2, og det samlede areal til fremstilling af brændere udgør herefter 22000 m2.

På Leipzig messen har man planlagt møder med ledende medarbejdere fra store virksomheder i østblokken. W1 brænderen og el-tavlen WS1 bliver hædret med en guldmedalje for deres tekniske formåen.

1966

Et nyt tiltag kommer fra Atelier Müller-Brockmann – den første brochure til privatkunder. Brochuren med overskriften „Weishaupt – varme, komfort og god økonomi“ præsenterer produktsortimentet og de forskellige anvendelsesmuligheder.

Fra september til december har Weishaupts Forsknings- og Udviklingsafdeling udenfor hos den kommunale energiforsyning i Augsburg opstillet et testanlæg: Fordi der endnu ingen gasforsyning er i Schwendi, må test til videreudvikling af store gas- og kombibrændere foretages på denne provisoriske måde.

1967

Da Weishaupt fejrer 35 års jubilæum, har tallene taget endnu et hop opad. Den samlede omsætning i jubilæumsåret beløber sig til 69,4 millioner mark, heraf 60 % på hjemmemarkedet og 40 % i udlandet. Den samlede indtjening er blevet fordoblet på blot fem år. Der er 2690 medarbejdere i hele Weishaupt-organisationen, heraf 872 på fabrikken og i de tyske afdelinger, 317 i datterselskaberne i Frankrig og Belgien og 1501 hos repræsentationer og forhandlere i ind- og udland. Salgs- og servicekontorerne omfatter 13 Weishaupt-kontorer, 20 repræsentationer, 35 forhandlere, 133 distriktsrepræsentationer og 238 serviceafdelinger.

Den nye oliebrænder U4 egner sig til fjernvarmeværker og store varmeproduktionsanlæg. Som alle U-brændere kan den modstå høje fyrboksmodtryk og kan derfor anvendes på alle store kedler.

1968

Ved at sænke priserne med 9,09 % på alle sine produkter imødegår virksomheden den nye moms på 10 %, som pålægges fra 1. januar. Bruttolistepriserne forbliver dermed næsten uændrede. 

Overskriften på forsiden af den tyske avis „Handelsblatt“ „Gas ist im Kommen“ (Gas er i fremmarch) den 25. oktober vidner om, hvor fremsynet Max Weishaupt var omkring sine produkter – virksomheden lancerede allerede i 1962 sin første gasbrænder. Samme ansete erhvervsavis skriver herefter om „naturgas-bølgen“, at Weishaupt har det bedste udgangspunkt.

1969

Brænder  nr. 500.000 kører af samlebåndet 17 år efter, at den første Monarch-brænder blev produceret. Et enormt tal – dog ikke i forhold til produktionskapaciteten i slutningen af tresserne, som er på 100.000 brændere om året.

Sikkerhed fremfor alt – især for gasfyringsanlæg. Derfor bliver alle brændere, også selvom det ikke er et lovkrav, forsynet med magnetventiler af kvalitetsklasse A.

1970

Fremragende teknik og godt design. Efter dette koncept udvikles alle nye produkter, som begyndte med samarbejdet med designerne Hans Gugelot (død 1965) og Hans Sukopp, og er også fundamentet for tavlepult-serien WP. Pulten består af gennemprøvede komponenter i et enkelt design.

Natten mellem lørdag og søndag bygges fire WG3 gasbrændere på fabrikken, søndag formiddag begynder montagen i Köln, kl. 5 mandag morgen er anlægget klar til drift: Takket være en tjenstvillighed hos Weishaupt i Köln får en stor virksomhed, som var blevet svigtet af en leverandør, ombygget sit tørreanlæg fra bygas til naturgas til tiden, så det står klar til første skiftehold ved arbejdsugens begyndelse.

1971

Det tyske patentbureau hædrer en nyskabelse fra Weishaupts Forsknings- og Udviklingsafdeling: Bureauet giver patent på blandeindretningen med to flammeskiver, som Weishaupt i det seneste år har udstyret sine gas- og kombibrændere med. Blandeindretningen giver en ensartet blanding af brændstofferne gas og olie med luften samt en mere stabil flamme.

Sognekirken i Schwendi modtager fire nye klokker, doneret af familien Weishaupt og hans tre sønner. Klokkerne ringer året 1972 ind. Weishaupts villighed til at donere – sognekirken er blot et eksempel – spænder vidt og har fortsat lige siden.

1972

Weishaupt i 40 år: Ikke kun datoen giver grund til fejring. Virksomheden går strålende. Den samlede omsætning i jubilæumsåret er på 111,8 millioner mark, heraf 70 % i Tyskland og 30 % i udlandet. Fabrikken i Schwendi beskæftiger 930 medarbejdere, i de tyske afdelinger arbejder yderligere 348 og i datterselskaberne i udlandet 290 medarbejdere. Weishaupts markedsandel for brændere ligger på 25 % i Tyskland.

Allerede 8 år efter lanceringen kører W-brænder nr. 500.000 af samlebåndet, men der er ikke anledning til den store fejring, som det skrives i Weishaupt-magasinet Weishaupt Report. I Schwendi er man vant til de store tal.

1973

I september åbner Weishaupt do Brasil sin nye fabrik. Kun to år efter at datterselskabet er etableret i São Paulo, står de nye haller færdige. Max Weishaupt meddeler personligt, hvad hallerne skal anvendes til.

Efter grundig test tildeler den tyske sammenslutning for gas og vand, DVGW, virksomheden godkendelsen DVGW-Merkblatt G 676. Dermed får medarbejderne hos Weishaupt tilladelse til at servicere de anlæg, de leverer.

1974

Den hidtil største brænder, WK5, kører af samlebåndet. Jo højere brænderydelse, desto højere er de tekniske krav. Derfor har Weishaupt med sit gode ry i branchen, hvilket både skyldes produkternes driftssikkerhed og den gode service, en markedsandel over gennemsnittet. WK5 brænderen er tiltænkt drift i industrien. Den har en olieflowydelse på 2400 kg i timen.

Herbert-Weishaupt-fonden stiftes. Opkaldt efter Max Weishaupts næstældste søn og stiftet med hovedkontor i Ulm og med henblik på påvisning og behandling af diabetes, som Herbert Weishaupt døde af den 4. februar 1973. Startkapitalen er på 50.000 mark.

1975

Balancen hos Max Weishaupt GmbH overstiger for første gang 100 millioner mark.

„Feuern Sie Ihr Geld nicht zum Schornstein hinaus!“ Med dette budskab vender virksomheden sig direkte til privatkunderne. De syv enkle og effektive tips til, hvordan man sparer på varmeregningen, skaber opmærksomhed omkring brochurens centrale budskab: At investere i en Weishaupt brænder er en af de mest effektive måder til at skåne miljøet og at spare penge. 

1976

Der etableres en afdeling i Kassel.

Nu er der også en repræsentation i Taiwan, hvor der indgås en kontrakt med firmaet Singhotex. I Reinach/Schweiz etableres der ligeledes en repræsentation, HSB. 

1977

Ved virksomhedens 45. jubilæum er den konsoliderede omsætning i Weishaupt koncernen steget til 177 millioner mark. Heraf udgør eksporten nu en andel på 36 %. På fabrikken i Schwendi er der nu 925 ansatte, i de tyske afdelinger yderligere 325 og i de udenlandske datterselskaber 430, hvoraf de fleste hører til i Frankrig og Brasilien.

Den blå flamme er kendingsmærket for oliebrænderen „Purflam“. Der bliver fremstillet 200 stk. i en nulserie. Olie og luft blander sig bogstaveligt, indtil forgasning og brænder som gas, dvs. fuldstændigt. Deraf flammens farve. Purflam er et resultat af en udvikling gennem mere end et årti.

1978

Skrivemaskinens tid er forbi og erstattes af computere, dog endnu kun såkaldte skærm-skriveautomater, og der begynder en ny tidsperiode for kontorarbejdet.

Det nye hovedkontor for Weishaupt i Storbritannien i Willenhall ved Birmingham bliver indviet. Produkterne tilpasses her til den britiske lovgivning. Kunderne er garanteret hurtig levering fra det store lager og service fra de fuldtudstyrede servicevogne.

1979

Weishaupt har ikke alene et stærkt fokus på miljøet i forbindelse med udviklingen af produkterne, men også i forbindelse med produktionen. Derfor tager man i april et moderne vandrensningsanlæg i brug i Schwendi. Det renser vandet så grundigt, at det uden fare for miljøet kan ledes ud i kloakken. Inden da samlede man vandet til behandling i München. 

1980

„Manager Magazin“, som er et af de ledende erhvervsmagasiner i Tyskland, præsenterer Siegfried Weishaupt på forsiden af april-udgaven. Temaet er: „Oliekrisen åbner attraktive markeder“. Succesrige virksomheders strategiske håndtering af følgerne af oliekrisen. Siegfried Weishaupt er den vigtigste af de interviewede. På forsidebilledet kaster en stor industribrænder sin gevaldige flamme op mod nattehimlen for at give portrættet af Siegfried Weishaupt en stemningsfuld og dramatisk baggrund.

Højeste præcision i produktionen er som altid et princip. Med en CNC-styret dimensioneringsmaskine, som viser resultatet digitalt, kan hvert emne kontrolleres endnu mere præcist, og måleresultatet kan registreres fuldautomatisk. 

1981

Det opvarmede dysehoved er en af de vigtigste innovationer på den nye olieforstøvningsbrænder WL10. Med denne udvikling bliver også let gasolie forvarmet, hvilket forbedrer brænderens startbetingelser. Derudover giver denne teknologi mulighed for fejlfri drift på kedler med særligt lav varmeydelse, som f.eks. i parcelhuse. På grund af den fremragende forbrænding bliver WL10 brænderen året efter hædret med miljømærket „Blauer Engel“. 

1982

Afsked med Max Weishaupt. Den 18. august kort før at han vil være fyldt 74 år, dør den mand, som i 1932 begyndte i et lille værksted og ved firmaets 50 års jubilæum efterlader sig en virksomhed af international rang. Takket være firmaets økonomiske soliditet, men også hans personlige engagement udviklede hans hjemby Schwendi sig til et rigt bysamfund. Fotoet viser Max Weishaupt sammen med sin hustru Sofie i haven ved hans villa. Som privatperson følte han sig nært forbundet med sin familie.

En af de førende tekniske museer i verden, das Deutsche Museum i München, har valgt en Weishaupt-brænder som demonstrationsanlæg - en WL2-oliebrænder og en WG1-gasblæseluftbrænder. I afdelingen for olie og naturgas bliver de besøgende præsenteret for ægte emissions- og fyringstekniske målinger ved hjælp af måleudstyr.

1983

Weishaupt brænder nr. 2 million kører af samlebåndet i april. Det er en WG2 gasbrænder. Den bliver doneret til projektet „Behindertes Kind“ (handicappet barn) i byen Wuppertal.

108 unge mænd og kvinder er under uddannelse hos Weishaupt, som f.eks. kontorhjælp, handelsuddannet, maskinarbejder, elektromekaniker, varmeanlægselektriker og værktøjsmager. De udgør 11 % af medarbejderne i Schwendi. Weishaupt yder således et vigtigt bidrag til uddannelse i regionen og indtager en førsteplads i hele Tyskland. Virksomheder i Tyskland har i gennemsnit 5 % under uddannelse. 

1984

En ny type brændere kommer på markedet: De store brændere i str. 60 og 70 er starten på generationen af industribrændere med eminente regulerings- og forbrændingstekniske egenskaber. Ydelsesområdet for disse gas-, olie- og kombibrændere spænder fra 700 til 1100 kW.

Mere end halvdelen af medarbejderne har arbejdet i virksomheden i mere end 10 år, 20 % endda i mere end 20 år. Dette skyldes attraktive arbejdsforhold, attraktivt jobindhold samt den gode atmosfære i virksomheden.

1985

„Renere miljø med olie og gas“ er temaet for en konference, som afholdes i Schwendi den 11. oktober. Her diskuterer et stort antal fagfolk en forskningsrapport, som Weishaupt har udgivet om dette tema. Forskningsrapporten forholder sig kritisk til den 3. rapport udgivet i 1984 af den tyske forbundsregering omkring emissionsreduktion, hvor der tegnes et unuanceret billede af miljøbelastningen fra fyring med olie og gas i boliger og mindre erhvervsbyggeri. Fagspecialisterne i virksomheden præsenterer de tekniske muligheder, der p.t. står til rådighed for at reducere udledningen af Skadelige stoffer . Der udarbejdes efterfølgende en 20-siders brochure med vigtige informationer og argumenter, som trykkes i et oplag på 100.000 eksemplarer. Brochuren skaber stor offentlig opmærksomhed.

I Ægypten overtages Weishaupt repræsentationen af Delta Modern Service. Indehaveren Said Owies får en grundig undervisning i Schwendi.

1986

Monarch-France kan fejre 25 års jubilæum. Datterselskabet i Frankrig er det første og det største. Det blev oprindeligt etableret i Paris. Efter en periode i Thionville i Lothringen ligger det nu i Colmar. Monarch-France er med en omsætning på knap 200 millioner franc i 1986 den virksomhed i Frankring med den største omsætning i brænderbranchen. Virksomheden har 40 afdelinger og tekniske kontorer, heraf en hel del allerede i egne bygninger, som med ca. 300 medarbejdere betjener kunder i hele Frankrig.

Det italienske datterselskab flytter til et nybygget hovedkontor i Saronno.

1987

Weishaupt koncernen runder for første gang en omsætning på 300 millioner mark. Det er den opsigtsvækkende nyhed ved 55 års jubilæet. Balancesummen har nået 178 millioner mark. Fabrikken i Schwendi beskæftiger 983 medarbejdere. I de 20 afdelinger rundt omkring i landet er der ansat 506 medarbejdere samt 613 i de 10 udenlandske datterselskaber. 37 % af omsætningen kommer fra eksport, heraf dog to tredjedele via datterselskaberne.

Blumberg ved Donaueschingen åbner endnu en afdeling.

1988

Regionen omkring Bodensee bliver fra nu af betjent og serviceret af den nye afdeling i byen Ravensburg. Tidligere var det en repræsentation, som havde ansvaret for dette område under ledelse af Raymond Bärtschi, som for mange år siden havde instrueret Weishaupt i brændere. Bärtschi havde afhændet repræsentationen af helbredsmæssige årsager og var kort herefter gået bort.

Hos Weishaupt er der tradition for at tage sig godt af sine medarbejdere. Engang byggede firmaets grundlægger Max Weishaupt boliger til tilflyttede ansatte. Nu er det Siegfried Weishaupt, som indfører en generøs pensionsforsikring.

1989

Afsked med Sofie Weishaupt. Den 16. februar dør anpartshaveren i firmaet og hustru til firmaets grundlægger Max Weishaupt i en alder af 81 år. I de afgørende år, hvor firmaet udvidede, var hun en trofast livsledsager og har på mange områder været med til at præge firmaets skæbne. Lige til det sidste tog hun ivrigt del i firmaets udvikling.

1990

Sikke en succes! Næppe er kedlen Weishaupt Thermo Unit kommet på markedet, inden den overhældes med udnævnelser: På en designmesse i Hannover „Industrie-Forum Design Hannover“ modtager Siegfried Weishaupt af finansminister Birgit Breuel fra delstaten Niedersachsen den særlige pris for et excellent design, og på håndværksmessen i München modtages prisen „Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistung für das Handwerk“. Også design-institutionerne i Stuttgart og delstaten Nordrhein-Westfalen samt juryen ved fagmessen „Interclima“ i Paris præmierer kedlen Thermo Unit. Ikke alene pga. den megen ros af det nye produkt er der anledning til at glæde sig, men også pga. de flotte salgstal. Allerede i løbet af det første år på markedet sælges der mere end 10.000 styk af denne kedel.

2 millioner W-brændere har nu forladt samlebåndet. En helt imponerende succes – som man på fabrikken og i Weishaupt magasinet „Weishaupt Report“ blot noterer sig „uden yderligere bemærkninger“.

1991

Aldrig før har en Weishaupt vimpel blafret i 6480 meters højde – og det er sandsynligvis den første vimpel fra et firma i varmebranchen på et 6000 meter højt bjerg! Jean Bernhard Gaumin, som er leder af et bjergbestigerhold og energiingeniør af profession, holder vimplen op for kameraet, mens han og de otte andre bjergbestigere klatrer op ad bjerget Ausangate i bjergkæden Peres Andes i Peru.

Weishaupt har nu solgt tre millioner brændere siden 1952 – endnu en milepæl er nået. Brænderen er en kombibrænder af typen WGL30 og doneres til regionssygehuset i Löbau i delstaten Sachsen.

1992

Bygningen Weishaupt Forum bliver indviet. Den festlige indvielse finder sted i maj under tilstedeværelse af arkitekten Richard Meier fra New York, som har tegnet den nye udstillings-, undervisnings- og fællesbygning. Efter to års byggeri har fabrikken i Schwendi fået sit nye vartegn - opført i en puristisk stil og med præcision ned til mindste detalje. En af højdepunkterne i fejringen med mere end 100 indbudte gæster er koncerten med den betydningsfulde samtidskomponist Philipp Glass, som repræsenterer genren „minimal music“. Han fremfører selv sit værk „Opening“.

Kvalitetssikringen hos Weishaupt er eksemplarisk og opfylder normen ISO 9001/EN 29001. Dette bekræftes af den tyske organisation for certificering og kvalitetssikringssystemer, forkortet DQS, som har efterprøvet alle arbejdsgange fra ordremodtagelse til kundeservice. Dermed er det officielt bekræftet, at virksomhedens kvalitetssikring lever op til internationale normer.

1993

Weishaupt modtager en fornem pris for den nye bygning Weishaupt Forum. Bygningen tildeles den tyske arkitekturpris 1993. Prisen overrækkes Siegfried Weishaupt af den tyske forbundsdagspræsident Rita Süssmuth ved en festlig begivenhed i regeringsbygningen i Bonn. Juryen udtaler, at Richard Meiers Forum er „en urbaniseringsproces værdig, som forener industriproduktion, undervisningslokaler og rum med betydningsfuld nutidskunst i samme bygning“.

Datterselskab nr. 14 etableres i Sverige. I byen Regensburg etableres en afdeling, som får ansvaret for det østlige Bayern, hvorved salgs- og servicenettet udbygges yderligere. I Athen etableres repræsentationen Energia, i Indien firmaet Rajni og i Makedonien firmaet Termoking.

1994

Den nye gas-specialkedel „Weishaupt Thermo Gas“ kommer på markedet. Den findes i syv størrelser fra 9 til 34 kW, så den kan opfylde ethvert behov med hensyn til størrelse og varmebehov i et parcelhus eller lejlighedskompleks. Kedlen leveres færdigmonteret og forindstillet fra fabrikken, således at montering og idriftsættelse bliver meget nemt for installatøren. 

Siegfried Weishaupt vælges som præsident for det europæiske brænderforbund CEB. Forbundet var oprindeligt grundlagt af Max Weishaupt, som også fungerede som forbundets præsident.

1995

Uden tvivl skabt af arkitekten Richard Meier: Den nye messestand anvendes første gang på ISH-messen i Frankfurt og er tegnet af den berømte arkitekt fra New York. Formsproget, som allerede kommer til udtryk i Weishaupt Forum, de klassiske proportioner og de lysende hvide flader skiller tydeligt standen ud fra mange typiske messestande. Den afløser den stand, som Hans Sukopp i 1963 udviklede og som i mange år udtrykte hans kvalitet og tidløshed.

40 år for Monarch Holland og samtidig 70 års fødselsdag for grundlæggeren Ton Harmsen. Dobbeltjubilæum i Holland. Ton Harmsen var en af de fremsynede mænd, som var med til at bane vejen for olie- og senere gasfyringen i Europa. Han havde en tæt forbindelse til familien Weishaupt, ikke kun forretningsmæssigt, men også venskabeligt.

1996

Gennem store investeringer i produktionen forenkles og automatiseres produktionsprocessen. Et nyt lagersystem til lange varer finder automatisk varen frem fra de 180 skuffer, når lagerstyringscomputeren beder om det. I det nye pladebearbejningsområde styres hele arbejdsprocessen af en computer. Med laserteknikken kan der dannes næsten en hvilken som helst form. I det nye bøjeområde er arbejdet overtaget af en robot (se foto): Den lægger emnet i maskinen, tager det bøjede rør ud og anbringer det færdige emne i en beholder, som står parat.

Den nye kondenserende gaskedel „Weishaupt Thermo Condens“ kommer på markedet. Varmeveksleren består af en aluminium-silicium-legering i en støbning, som er meget korrosionsbestandig. Med varmevekslerens særlige udformning kan kondenseringsvarmen (Vanddamp ) genindvindes fra røggasserne. Den kondenserende gaskedel Thermo Condens bruger ikke meget brændstof og er meget miljøvenlig, for den udleder kun en begrænset mængde Kvælstofoxid  og Kulilte .

1997

Den digitale brænderstyring introduceres. Den installeres i første omgang på W40-brænderen (se foto). Den vigtigste del er fyringsmanageren, hvor en mikroprocessor styrer og overvåger alle funktioner. En databus gør det muligt at tilslutte brænderen til et SRO-anlæg, så brænderen kan fjernovervåges og fjernfejlfindes. Gas- og oliebrænderne er bygget på samme tekniske platform, hvilket letter monteringen, betjeningen, indstilningen, vedligeholdelsen og udvalget af nødvendige reservedele, kunden skal have på lager. Det giver også en lavere pris.

Da virksomheden fejrer 65 års jubilæum, er den konsoliderede omsætning for hele koncernen på 642 millioner mark med en eksportandel på 35 %. Balancesummen er steget til 346 millioner mark. Virksomheden beskæftiger 2750 medarbejdere, heraf 1083 på fabrikken i Schwendi, 725 i de tyske afdelinger, 188 hos datterselskabet Neuberger og 754 i de udenlandske datterselskaber.

1998

multiflam® er betegnelsen for den nye brænderteknik, som kan reducere Kvælstofoxid -udledningen ved oliefyring i den daglige drift, hvilket hidtil har syntes umuligt. En udledning på mindre end 120 mg/kWh NOx  er nu blevet muligt. Det er bekræftet ved en test i et kloster i Baden-Württemberg, hvor værdierne på begge installerede Weishaupt brændere konstant var under 100 mg/kWh. Princippet er, at det flydende brændstof forstøves af tre til fire sekundærdyser, som er anbragt koncentrisk i forhold til primærdysen. Olietågen fra dyserne blandes med forbrændingsluften og røggasser fra fyrboksen og Fordamper  delvist. Brændstoffet forbrænder derefter med en næsten blå primærflamme. Multiflam®-teknologien giver dermed en optimal forbrænding af gasolie EL med kraftigt reduceret NOx  og fuldstændig og sodfri forbrænding ved laveste luftoverskud. Året efter leveres de første standardbrændere.

1999

Weishaupt og arkitektur er en god kombination. Endnu et eksempel på denne tradition i firmaet er det nye hovedkontor for det schweiziske datterselskab i Geroldswil i Zürich. Bygningens vartegn er støj- og solafskærmningen i glas, som vender ud mod motorvej A1, og som er tegnet af den velrenommerede arkitekt Theo Hotz fra Zürich. Arkitekturen er enestående, og bygningsautomatikken sparer energi og var helt fra starten en del af planen.

Der begynder nu en ny tidsperiode på IT-området. På fabrikken i Schwendi implementeres softwareprogrammet SAP R/3. Hermed ensrettes arbejdsprocesserne, og alle driftsøkonomiske områder forbindes med hinanden. Fra år 2000 er alle tyske afdelinger forbundet med hinanden og fra 2001 også alle datterselskaber. Formålet er en optimal håndtering af hver enkelt ordre.

2000

„Montage 2000“ er navnet på et af de største investeringsprojekter i firmaets historie. En eksisterende fabrikshal til bygning af brændere skal ombygges og omdannes til en ny moderne hal på 2300 m2. I slutningen af året tages hallen i brug. Formålet er at skabe optimale produktionsforløb, så at produktionen kan forløbe hurtigt, fleksibelt, medarbejdertilpasset, økonomisk og pålideligt. Det viser sig hurtigt herefter, at forventningerne er blevet indfriet.

De populære kondenserende kedler suppleres af de nye WTC45 og WTC60, som kan køre i et ydelsesområde op til 62 kW. Kedlerne kan opstilles i en kaskade på op til fire kedler, hvorefter der kan genereres op til 240 kW.

2001

50 år i samme firma - dette udsædvanlige jubilæum kan Bruno Rothmaier fejre den 1. oktober. I 1951 kom han i en alder af 13 år i lære som maskinmester i firmaet og har således været med, fra den første brænder blev bygget i Schwendi.

Med en nominel Virkningsgrad  på 110 % befinder den nye kedelserie „Weishaupt Thermo Condens-A“ sig i området for, hvad der er teknisk muligt. Det er en fuldstændig ny kedel udviklet af firmaets egen Forsknings- og Udviklingsafdeling med en helt ny opfindelse: SCOT-teknologien, som garanterer optimale forbrændingsværdier uafhængigt af gassammensætningen samt en konstant optimal forbrænding i hele kedlens levetid.

Den gode atmosfære i virksomheden skabt af arbejdsindsats, arbejdsglæde og tillid er en medvirkende årsag til vores kunders tilfredshed overalt i verden.

Tradition for en vision. I hver generation.

Siden virksomheden blev grundlagt af Max Weishaupt i 1932, er det kun gået én vej - fremad. Også grundet den stærke familietradition. I dag ledes virksomheden af Siegfried og Thomas Weishaupt.

Mange medarbejdere, samme DNA: Pålidelighed.

Hos Weishaupt er pålidelighed ikke bare et løfte. Det er en holdning. Hos hver enkelt. Pålidelige medarbejdere, som har arbejdet hos Weishaupt i mange år, er det fundament som Weishaupts succes bygger på. Mange ansatte hos Weishaupt har arbejdet hos os i tre generationer eller i mere end 40 år. Det er vi som arbejdsgivere meget stolte af.

Arkitektur og kunst. Klare linjer hos Weishaupt.

Samling

Samlingen indeholder bl.a. inkunabler fra den abstrakte ekspressionisme – herunder Mark Rothko – samt værker af den amerikanske pop-art kunstner Warhol og Lichtenstein. Josef Albers og Max Bill repræsenterer den abstrakte kunst.

Samlingen
Weishaupt Forum
Weishaupt Forum

Det hvide Weishaupt Forum på fabrikken i Schwendi er et skulpturelt vartegn tegnet af den amerikanske arkitekt Richard Meier. Bygningen anvendes til mange formål i firmaet i det daglige og er et udtryk for firmaets ånd: Klarhed, værdifasthed og funktionalitet.

Up