Please select a page template in page properties.

Vi besvarer dine spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål omkring vores produkter, services og om tilskud.

Hvordan varmer man korrekt op nu om dage?

Vil man varme sin bolig op korrekt, skal man fokusere på fire ting:

  1. Det er vigtigt at vælge et moderne og effektivt varmeanlæg, så at det ikke bliver for dyrt at varme boligen op.
  2. Varmeanlægget bør belaste klimaet så lidt som muligt.
  3. Både i forbindelse med en udskiftning og ved anlæg til nybyggeri gælder det om at vælge et kvalitetsprodukt, som kan opfylde behovet mange år frem.
  4. Varmeanlægget bør tilpasses præcist til forholdene i den pågældende bolig – det er muligt at sammensætte sit anlæg af flere enkelte anlæg og således finde individuelle løsninger.

Få rådgivning fra en kompetent fagmand til valg af det rette anlæg, så at du kan varme korrekt op.

Et godt varmeanlæg skal køre økonomisk. Er de tidligere anlæg virkeligt så forskellige fra nye anlæg?

Ja, men på hvilken måde? At spare energi handler dels om at spare penge, men også om at skåne miljøet.

Uanset hvilken energikilde, der anvendes (sol, varmeenergi fra jord, vand og luft, eller gas, olie eller el) – handler det i dag om at øge effektiviteten.

På ældre varmeanlæg bliver der ofte ledt store mængder uudnyttet energi ud gennem skorstenen. Med moderne varmeanlæg som kondenserende olie- eller gaskedler eller varmepumper kan der spares mange penge og meget energi. Mindre energi betyder også mindre forurening.

En Weishaupt kondenserende kedel med en virkningsgrad på 110 %. Hvordan skal det forstås?

En Kondenserende kedel  er pga. den særlige konstruktion af varmevekslerens overflade i stand til ikke kun at trække varme fra forbrændingen, men også varme fra fordampningen ud af røggasserne, hvorefter varmen ledes til kedlen. Røggasserne kondenserer i varmeveksleren og afgiver den derved opståede varme til kedlen. På denne måde kan den beregnede Virkningsgrad  overstige den teoretiske grænse på 100 %.

Er det en god idé at udskifte sit oliefyr med en ny kondenserende oliekedel?

Svaret er ja. Førhen var det almindeligt med fyr med en konstant høj kedeltemperatur på f.eks. 70 °C. Rumtemperaturen blev styret med regulerings- og termostatventiler. Fordi fyret kørte året rundt for at dække varmtvandsbehovet i sommermånederne, var der meget høje Energitab . Selv om de gamle fyr er godt isolerede, kan det betale sig at udskifte det gamle fyr. Man har erfaring med, at man ved at udskifte reguleringsudstyret kan spare op mod 30 %. Det skal dog bemærkes, at det i Danmark siden 2016 ikke har været lovligt at udskifte sit oliefyr til en ny, Kondenserende oliekedel  i områder, hvor der tilbydes fjernvarme eller naturgas.

Kan man få tilskud til solfangere?

Svaret er ja. Husk at ansøge om tilskud, inden solvarmeanlægget bestilles.

Hvordan anvendes et solvarmeanlæg fra Weishaupt bedst?

Der findes to forskellige måder at anvende Weishaupt solvarmeanlæg på.

  1. Som supplement til brugsvandsopvarmning: For at opnå et optimalt soludbytte skal solfangerne vende direkte mod syd, og taghældningen bør være 45 grader. Dog er det sjældent, at begge krav kan opfyldes. Man kompenserer for dette ved at opsætte flere solfangere og tilpasse hældningen.
  2. Som supplement til boligopvarmning: Anvendes solvarmen i tillæg hertil også som supplement til boligopvarmningen, er det nødvendigt at fastsætte antal solfangere og solvarmebeholderens størrelse separat. På grund af det større varmebehov skal der flere solfangere til og en større solvarmebeholder. Op til 30 % af opvarmningen af bolig og brugsvand kan komme fra solvarme, hvilket betyder, at omkostningerne til varme kan reduceres med op til 30 %.
Hvordan fungerer en varmepumpe?

En varmepumpe er et varmeanlæg, som trækker energi ud af naturen. Som energikilde kan anvendes jorden, luften eller grundvandet. Ved hjælp af et kølekredsløb i varmepumpen hæves naturens energi til en højere temperatur, som er egnet til at opvarme en bygning. Ideelt set kan en varmepumpe trække op til 75 % af boligens samlede varmebehov ud af naturen. De resterende 25 % kommer fra strøm, som varmepumpen skal bruge til kompressering af kølemidlet.

Hvad betyder COP?

Når man i forbindelse med varmepumper taler om en COP (Coefficient Of Performance), menes der det såkaldte effekttal, som angiver en varmepumpes effekt ved bestemte driftstilstande. COP er ikke det samme som energieffektivitetsfaktoren (SPF), som angiver effektiviteten for det samlede anlæg i en bestemt bygning. For at kunne sammenligne effekttal og dermed forskellige varmepumper, skal de generelle betingelser være de samme. Det vil sige normen for målingen og målebetingelserne skal være ens.

Hvilken opvarmningsform er den rette for mig?

Det er ikke altid let at udpege den rette opvarmningsform. Det handler ikke kun om de individuelle behov og personlige præferencer som f.eks. at vælge mellem fossile brændsler eller vedvarende Energikilder . Derimod er det afgørende, at anlægget passer til huset og varmebehovet. Derudover skal varmeanlægget kunne køre økonomisk og hverken være dimensioneret for lille eller for stort. Alle disse forhold kan din lokale VVS-installatør rådgive dig om.

Hvorfor skal jeg beregne min energieffektivitetsfaktor (SPF-værdien)?

Det er hurtigt og enkelt at beregne energieffektivitetsfaktoren for en Weishaupt varmepumpe i din bolig. Du kan bruge beregningen til at søge om tilskud eller at måle effektiviteten af dit anlæg.

Energieffektivitetsfaktoren er et udtryk for den samlede, genererede mængde varme i løbet af et år baseret på den samlede elektriske energi. Kommer du frem til en værdi på 4, vil det f.eks. betyde, at der med en enhed elektrisk energi og tre enheder af energi fra naturen er genereret fire enheder varme på et år.

Up