Please select a page template in page properties.

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæringen for kunder og leverandører samt databeskyttelseserklæringen for medarbejdere og ansøgere kan downloades som PDF-dokumeter:

Hvad angår websiden, gælder afsnittene nedenfor.

Databeskyttelseserklæring for Max Weishaupt A/S - webside

Det glæder os, at du besøger vores webside, og vi takker for din interesse for vores virksomhed og vore produkter. Vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når du besøger vores webside. Derfor beder vi dig venligst være opmærksom på følgende.

1 Hvilke data registrerer vi, hvor længe og til hvilket formål

1.1 Informationssøgning på vores webside

Registreringens omfang.
Hvis du kun søger informationer på vores webside, dvs. ikke direkte giver os informationer, men kun søger efter og læser oplysninger, registrerer vi kun de individuelle data, som din browser videregiver til vores server. Når du går ind på vores webside, vil det handle om følgende data: IP-adresse, dato og klokkeslæt for søgningen, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), søgningens indhold (konkrete side på websiden), adgangsstatus/HTTP-statuskode, konkret overførte datamængde, den webside der benyttes, browser, styresystem og dets brugerflade, sprog og browsersoftware-version.

Formål og retsgrundlag. 
Registreringen har til formål at gøre det teknisk muligt at åbne websiden samt at fremme stabilitet og sikkerhed. Retsgrundlaget for registreringen er at varetage vores legitime interesser. Vores legitime interesse i dataregistreringen er også en del af de førnævnte formål.

Opbevaring.
Dataene bliver slettet, så snart de ikke længere tjener et formål. I forbindelse med registrering af data til forbedring af websiden har dataene ikke længere et formål, efter at sessionen er afsluttet. IP-adresser opbevarer vi dog i syv dage for at kunne opspore evt. misbrug.

1.2 Download af dokumenter (manualer og brochurer etc.)

Punkt 1.1 gælder også, hvis du downloader manualer, brochurer eller andet indhold fra vores webside.

1.3 Kontaktformular / bestilling af informationsmateriale

Registreringens omfang.
På vores webside er det muligt at udfylde en formular, hvor du elektronisk kan søge kontakt, rekvirere informationsmateriale eller bede om gratis rådgivning. I disse tilfælde bliver de informationer, som du angiver i formularen, videregivet til os og registreret. Det handler om følgende data: Firma, hr./fru, fornavn, efternavn, vejnavn, husnummer, postnummer, by, e-mailadresse, telefonnummer, emnet du ønsker informationer om samt de kommentarer, der evt. er angivet i kommentarfeltet. Når der søges om rådgivning, bedes man I stedet for at vælge et interesseområde angive serienummeret på sit Weishaupt-produkt og et emne. Her skal følgende felter udfyldes: Efternavn/fornavn, vejnavn/postnummer/by og e-mailadresse. Når den udfyldte kontaktformular sendes, bliver oplysningerne registreret iht. punkt 1.1. Du kan selvfølgelig også komme i kontakt med os via den oplyste e-mailadresse. I dette tilfælde vil persondata sendt med denne e-mail blive registreret. Kun de involverede medarbejdere hos Weishaupt og repræsentanter (forhandlere) for Weishaupt vil have adgang til disse data.

Formål og retsgrundlag.
Dataene registreres udelukkende for at gøre det muligt for Weishaupt og for repræsentanter (forhandlere) for Weishaupt at behandle din henvendelse. Dataene som du videregiver til os bliver registreret iht. vores legitime interesse. Vores legitime interesse i dataregistreringen er også en del af de førnævnte formål. Din henvendelse kan også blive registreret i forbindelse med et påbegyndt eller gennemført kontraktforhold.

Opbevaring.
Persondata bliver slettet, så snart de ikke længere tjener et formål. I denne sammenhæng har det ikke længere et formal, når forløbet er afsluttet. Forløbet er afsluttet, når din forespørgsel, f.eks. ved besvarelse af dit spørgsmål, er færdigbehandlet. 

1.4 Beregning af sæsonenergieffektivitetsfaktor

Registreringens omfang.
På vores webside findes en formular, som du kan anvende til at beregne den såkaldte sæsonenergieffektivitetsfaktor. Softwaren er stillet til rådighed af den tyske varmepumpeorgansation (Bundesverband Wärmepumpe (BWP)). I denne forbindelse bliver de data, som angives i formularen videregivet til BWP og registreret der. Det handler om følgende data: Navn, postnummer, by, vejnavn, husnummer, varmegrænsetemperatur, frem- og returløbstemperatur, varmekilde, driftart, varmtvand (andel i % af det samlede varmebehov) og varmeanlæg. De felter, som er markeret med en lille stjerne, er obligatoriske felter. Hvis de angivne data sendes med formularen, bliver yderligere følgende data registreret: Brugerens IP-adresse, dato og klokkeslæt.
Hvis det ønskes, kan dataene via en knap sendes direkte til en webtjeneste hos BAFA (det tyske forbundsministerium for økonomi og eksport).

Formål og retsgrundlag. 
Dataene registreres udelukkende for at gøre det muligt at beregne sæsonenergieffektivitetsfaktoren. Retsgrundlaget for registreringen af dataene er vores legitime interesse. Vores legitime interesse er i denne sammenhæng indirekte reklame for vores produkter og at hjælpe brugeren med at søge om tilskud.

Opbevaring.
Persondata bliver slettet, så snart de ikke længere tjener et formål. I denne sammenhæng har det ikke længere et formal, efter at beregningen er foretaget, og websiden efterfølgende er lukket ned.

1.5 Cookies

Registreringens omfang.
På vores webside anvendes kun teknisk nødvendige cookies. Cookies er tekstfiler, som lægges på din computer via internetbrowseren. Cookien indeholder en række tegn, som kan identificere din browser, når du på ny åbner vores webside. Nogle elementer på vores webside kræver også, at brugerens browser kan identificeres, når brugeren åbner en anden side på websiden. Eksempelvis skal vi kunne registrere, om du har accepteret vores brugerbetingeler, inden du downloader bestemte dokumenter fra vores webside. I cookies registreres og formidles følgende oplysninger: Sprogindstillinger og accept af vores brugerbetingelser.

Formål og retsgrundlag.
Vi anvender cookies for at gøre det muligt at anvende bestemte funktioner på vores webside. Der anvendes cookies – fordi der er tale om teknisk nødvendige cookies – på grundlag af vores legitim interesse. I det her beskrevne formål har Weishaupt også en legitim interesse.

Opbevaringens varighed.
Cookies opbevares på din computer. Hvor længe der lagres er angivet i oversigten for indstillinger for cookies i din browser. Ved at ændre indstillingerne i din browser kan du forhindre eller begrænse brugen. Lagrede cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også ske automatisk, f.eks. når du lukker din browser. Hvis cookies for vores webside deaktiveres, vil det muligvis ikke være muligt at benytte alle funktioner på websiden. 

2 Rettigheder som bruger

Du har mange rettigheder som bruger. Nedenfor er rettighederne nævnt i korte træk: 

2.1 Indsigelse mod markedsføring

Du kan til enhver tid og med øjeblikkelig virkning modsætte dig, at dine data anvendes til markedsføringsformål.

2.2 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid og med øjeblikkelig virkning tilbagekalde et samtykke, du har givet os til registrering af persondata.

2.3 Andre rettigheder

I henhold til gældende lov har du ret til, at de persondata vi registrerer om dig

• Bliver oplyst, korrigeret eller slettet, samt
• Bliver begrænset, ikke bliver registreret, ikke bliver videregivet.

Du har derudover ret til at klage hos Datatilsynet over vores registrering af dine persondata.

3 Sikkerhed

Hvis du sender personlige data til os, giver vi dig mulighed for at sende oplysningerne krypteret. Krypteringen yder beskyttelse ved overførsel af data mellem dig og web-serveren og hjælper til at forhindre misbrug af data f.eks. ved aflytning. Som krypteringsværktøj anvender vi TLS (Transport Layer Security), som er et anerkendt og hyppigt anvendt værktøj.

4 Kontakt

Den dataansvarlige:

Max Weishaupt A/S
Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
E-mail: info@weishaupt.dk
Telefon: +45 4327 6300
Internet: www.weishaupt.dk

Hvis du har særlige spørgsmål I forbindelse med vores databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Din forespørgsel vil blive behandlet omgående, og du vil blive oplyst om, hvad vi har foretaget os i den forbindelse.

Up