Please select a page template in page properties.

Den kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC-GW B: Leveres i versionerne Combi (C) og Kompakt (K) med integreret brugsvandsopvarmning

Overalt hvor der er begrænset plads til et varmeanlæg, kan vi tilbyde kondenserende kedler med integreret opvarmning af brugsvand.

Væghængt, kondenserende kombigaskedel (C)
Til opvarmning af lejligheder i etageejendomme vil kombikedlen ofte være en ideel løsning, da den kræver begrænset plads. Opvarmningen af brugsvandet sker ved, at vandet strømmer gennem en effektiv pladevarmeveklser i rustfrit stål. Der kan tappes op til 14 liter i minuttet.

Gulvstående, kondenserende kombigaskedler (K)
I kompaktkedlerne er den kondenserende kedel og varmtvandsbeholderen anbragt i et fælles kabinet. Beholderne er indvendigt belagt med en emalje af høj kvalitet, som beskytter mod korrosion. Derudover er den udstyret med en magnesium- eller en inertanode, som også bidrager til korrosionsbeskyttelsen. Hele vejen rundt om beholderen er der anbragt en effektiv varmeisolering af polyurethan.

Den kompakte kedel kan leveres i størrelserne 15 eller 25 kW med tre forskellige beholdertyper.

I beholderne WAS Power 80 og WAS Power 115 opvarmes brugsvandet af en pladevarmeveksler i rustfrit stål og tilføres via en beholderladepumpe. Dette giver en høj overførselsgrad, og derudover har den lave returløbstemperatur den positive effekt, at den kondenserende kedel også vil kondensere i varmtvandsdrift. Kompaktkedlen med beholderen på 80 liter er kun 157 cm høj og er derfor meget velegnet til opstilling i kælder- eller luftsrum med lav loftshøjde.

I beholder WAS 100 overføres varmen via en rørspiral inde i beholderen. Denne anerkendte opvarmningsteknik kan også anvendes ved meget hårdt vand.

Up