Please select a page template in page properties.

Kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW 15/25-B

Den nye kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW B er meget enkel at betjene og er 100 % kompatibel med tidligere kondenserende gaskedler.

Hydraulik og mekanik til venstre - elektronik i højre side
Den lodrette opdeling af funktionsenhederne gør, at de enkelte komponenter som brænder, varmeveksler, pumpe osv. er anbragt på en overskuelig måde og er lette at vedligeholde. Det betyder også, at hydraulik og elektronik holdes adskilt.

Hænger med garanti lige
Det er nemt at montere og idriftsætte den nye kondenserende gaskedel. I emballagen indgår bl.a. en beskyttelsessokkel af polystyren med to praktiske håndtag, som gør det nemt at løfte kedlen op på monteringsskinnen. Med den praktiske monteringsskinne er det hurtigt at hænge kedlen op, og skinnen kan efterjusteres op til 10 mm både lodret og vandret, så kedlen kommer til at hænge helt lige. Det er en stor fordel, da det sjældent lykkes at bore helt præcist.

Højeste effektivitet med meget effektiv varmeveksler
Den videreudviklede og meget effektive varmeveksler består af en aluminium/silicium-sandstøbning af meget høj kvalitet. Den udmærker sig ved en meget høj varmeledningsevne (6 til 7 gange højere end rustfrit stål), er effektiv, robust og har lang levetid. Varmevekslerens innovative overflade på 6.600 cm2 besat med knopper omdanner meget effektivt gassen til energi. Dette giver en nominel nedre brændværdi på 110,1 % (Hn) og en øvre brændværdi på 99,2 % (Ho) ved en anlægstemperatur på 40/30 °C.

Forbrændingsregulering SCOT med udvidet moduleringsområde
Den selvkalibrerende Weishaupt SCOT-elektrode sikrer til enhver tid en optimal forbrændingskvalitet, selv hvis gassammensætningen varierer. På den nye generation af kedler sker dette helt ned til en lastydelse på 1,9 kW. Det er en stor fordel, eftersom dellast får stadig større betydning, for i mange moderne byggerier i dag er der i lange tidsrum brug for, at ydelsen er under 4 kW.

Hurtig idriftsættelse
Hvis man besvarer få spørgsmål fra idriftsættelsesassistenten i reguleringsenheden, foreslår assistenten selv de mulige hydraulikvarianter. Efter at den ønskede hydraulikvariant er valgt, bliver mange reguleringsparametre forindstillet. Det gør idriftsættelsen enklere og sparer tid.

Modulært opbygget varmestyring (WEM)
Den modulært opbyggede varmestyring fra Weishaupt kan anvendes på mange måder og kan udvides med et tillægsmodul – også på komplekse anlæg. Reguleringen i den kondenserende gaskedel indeholder som standard en rumopvarmnings- og en varmtvands-varmekreds. Derudover kan der tilkobles op til 24 ekstra varmekredse. Hver ekstra varmekreds forbindes med den centrale reguleringsenhed via et tillægsmodul.

Brugervenlig betjening via en app eller en webbrowser
Med LAN-interfacet, som er standard, og Weishaupt varmestyringsportalen (WEM-portalen) kan den nye kondenserende gaskedel nemt og sikkert styres fra en computer, smartphone eller tablet via internettet. På denne måde er det muligt at opfylde de højeste sikkerhedsstandarder. Det er naturligvis også muligt at betjene kedlen fra en enhed placeret i et opholdsrum (option).

Up