Please select a page template in page properties.

LowNOx-gasbrænder PLN (op til 2.500 kW)

De nye PLN-brændere er konstrueret specielt til anlæg, hvor der kræves meget lave emissionsværdier. PLN står for Premix-LowNOx – en teknologi, som kombinerer forblanding med overfladeforbrænding.

Den væsentligste fordel ved denne forbrændingsteknologi er, at den både kan anvendes til traditionelle kedler og til kedler med meget mindre fyrboksdimensioner.

Ved overfladeforbrænding er det afgørende, at gas-luft-blandingen er homogen. Derfor har Weishaupt udviklet en helt ny blandeindretning, hvor gas-luft-tilførslen sker adskilt, og de to medier først forenes i brænderrøret.

Gas-luft-blandingen, som er under tryk, bryder gennem det finmaskede metalvæv og brænder på dennes overflade. Dette ”flammetæppe” med flammetemperaturer under 1200 °C hæmmer den termiske NOx-dannelse. Nu er det også muligt med NOx-værdierne på under 30 mg/kWh i ydelsesområder op til 2.500 kW.

Også hvad angår reguleringsområdet kan PLN-brænderne måle sig med gasblæseluftbrænderne. Med den elektroniske gas-luft-samstyring i Weishaupt fyringsmanagerne W-FM 50, W-FM 100 og W-FM 200 er det muligt med reguleringsområder op til 1:7.

Up