Please select a page template in page properties.

Gasbrænder i LowNOx-udførelsen 4LN med røggastilbageføring (op til 23.000 kW)

Weishaupt monarch® gasbrændere i den aktuelle WM-serie samt industribrænderne WKmono og WK kan i LowNOx-udførelsen 4LN opfylde de strengeste miljøkrav.

En brænder i 4LN-udførelsen er udstyret med røggastilbageførings-teknologi, hvor styrekomponenterne er integreret i brænderen. De særligt konstruerede blandeindretninger og den digitale brænderstyring sikrer, at de velkendte fordele som pålidelig tænding, høj flammestabilitet og sikker driftsstabilitet opretholdes.

Røggastilbageføringen (RTF) medfører et reduceret iltindhold per m3 luft og forhøjet luftflowhastighed, at forbrændingsgasserne opholder sig kortere tid i den varme reaktionszone samt en lavere flammetemperatur.

Alle disse faktorer bidrager til at reducere NOx-emissionerne. Ved røggastilbageføring er det helt afgørende, at røggasmængden doseres præcist.
Den digitale Weishaupt fyringsmanager W-FM 200 er perfekt designet til dette. Blot med de to ekstra komponenter – røggastemperaturføler og røggasspjæld – har man sammen med softwaren en røggasflowstyring, som i enhver driftstilstand tilfører den korrekte mængde.

Også røggastemperaturen har betydning for, hvor stor en mængde der tilbageføres. Røggastemperaturen påvirker røggastætheden og dermed den tilførte flowmængde. Røggastemperaturen bliver målt konstant for at holde brænderdriften stabil og NOx-værdierne på et lavt niveau. Er der afvigelser, korrigeres det automatisk ved røggasspjældets åbning. Softwaren i fyringsmanager W-FM 200 styrer spjældene for røggastilbageføringen og indeholder derudover mange andre parametre.

Up