Please select a page template in page properties.

Hydroplus® brøndboring

Grundvandet er den mest effektive af alle energikilder, når det handler om varmepumper.

En Weishaupt vand-vand-varmepumpe kan levere op til fem gange så meget varme i forhold til den anvendte elektriske energi.

Det forudsætter dog, at brøndboringen som sikrer, at grundvandet bliver ved med at kunne anvendes som energikilde, er etableret professionelt. Til dette anvender Weishaupt sit datterselskab BauGrund Süd. Europas førende virksomhed inden for geotermi har også kompetence inden for brøndboringer og afgiver også her gennemsigtige og komplette tilbud.

Et hydroplus® anlæg fra Baugrund Süd installeret sammen med en varmepumpe fra Weishaupt er en sikker investering.

For at gøre det lettere at forstå de tekniske detaljer og at kunne foretage en fair sammenligning af tilbud har Weishaupt udarbejdet to oversigter, som besvarer de vigtigste spørgsmål omkring jordvarme. Disse praktiske oversigter – for hhv. jordsonder og brøndboringer – kan rekvireres ved at henvende sig til en Weishaupt afdeling.

Up