Please select a page template in page properties.

Geoplus® jordsonder

Jordvarme er en miljøvenlig og bæredygtig energiform. BauGrund Süd er Europas førende virksomhed inden for overfladenær geotermi og kan i kraft af sin kompetence og ekspertise afgive transparente og entydige tilbud til bygherrer og VVS-installatører.

En geoplus® jordsonde fra BauGrund Süd er altid et komplet projekt, hvor alle faser lige fra jordbundsanalysen frem til tilslutning af varmepumpen indgår. Også alle omkostningerne er medregnet. Dette giver bygherren en sikkerhed i forhold til hans beregninger.

Med en varmepumpe fra Weishaupt kombineret med en geoplus® jordsonde får man en på alle måder problemfri løsning med bæredygtig og pålidelig varme fra jorden.

Up