Please select a page template in page properties.

Information om „Beskyttelse mod legionella ved varmepumper“

Weishaupt har udarbejdet en interessant, faglig informationsbrochure på 16 sider til installatører og rådgivere, som ønsker at informere deres slutkunder om, hvordan de i forbindelse med varmepumper er beskyttet mod legionellabakterier.

Hygiejnen i brugsvands- og varmtvandsbeholdere er underlagt DIN EN 1988-200 og tilsvarende nationale forskrifter. Regulativerne har et stort fokus rettet mod at undgå legionellabakterier. Der skelnes mellem små og store anlæg.

Informationsbrochuren (kun på tysk) fra Weishaupt orienterer om de forskellige krav til hhv. små og store anlæg. For at fremme overblikket er der opstillet en tabel med fem tekniske løsninger med forskellige kravsprofiler for opvarmning og til brugsvandet. De fem løsninger vurderes ud fra deres egnethed samt de forventelige drifts- og anskaffelsesomkostninger. Endvidere gives der en udførlig beskrivelse underbygget med praktiske eksempler samt standard-anlægsdiagrammer.

Informationsbrochuren „Legionellenschutz mit Weishaupt Wärmepumpen“ (83217301) kan findes som pdf-dokument på Weishaupt Partnerportalen. Man kan også få tilsendt en trykt udgave (kun på tysk) ved at henvende sig til Max Weishaupt A/S, info@weishaupt.dk.

Up