Please select a page template in page properties.

Rekordår med varmeudstyr: Weishaupt omsætter for mere end konkurrenterne i 2018

Succes med varmepumper, kondenserende gaskedler og andre varmeløsninger inden for varme og energi: Weishaupt koncernen kan i 2018 registrere en rekordomsætning på 635 millioner Euro. Derudover introducerer Weishaupt også nye effektive varmeprodukter. Gennem omfattende investeringer på 420 millioner Euro gennem det seneste årti er Weishaupt godt foreberedt til fremtiden. På den store messe ISH i Frankfurt fra den 11. til den 15. marts 2019 præsenterer Weishaupt koncernen, bestående af Weishaupt, BauGrund Süd og Neuberger Gebäudeautomation, alle sine produkter og tjenesteydelser.

Weishaupt koncernen, anlægsproducent inden for energi, har i 2018 formået at øge sin omsætning i udlandet med syv % i forhold til året før til 635 millioner Euro. På hjemmemarkedet Tyskland kunne Weishaupt konstatere en vækst på hele 10 %. Virksomheden, som blev grundlagt i 1932, har dermed klaret sig betydeligt bedre end gennemsnittet i branchen. Weishaupt koncernen beskæftiger 3.580 medarbejdere på verdensplan og er sammensat af selskaberne Max Weishaupt GmbH (fra kedler til varmepumper til den private bolig op til store brændere til industrien), BauGrund Süd (boringer til overfladenær geotermi) og Neuberger Gebäudeautomation (bygningsautomatik).

Særligt varmepumper fra Weishaupt har der været stor interesse for. I Tyskland har Weishaupt solgt 22 % flere i 2018 i forhold til året før. Det er samtidig udtryk for en generel tendens på varmemarkedet. Allerede i 2017 var varmepumper det hyppigst installerede varmeanlæg i nyt byggeri i Tyskland. Weishaupt har siden 2007 opbygget et bredt sortiment inden for varmepumper til udnyttelse af energien fra luft, jord og vand. Dertil kommer Weishaupt selskabet BauGrund Süds kompetence inden for jordsonde- og brøndboringer til udnyttelse af varmen fra jord og vand.

Også salget af de kondenserende kedler er hos Weishaupt steget med 12 % i 2018 og ligger også betydeligt over den gennemsnitlige vækst i branchen i Tyskland.

Positivt tilbageblik
Direktør Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt tegner et positivt tilbageblik på koncernens aktiviteter gennem årene: „Den meget gunstige udvikling skyldes også den betydelige kontinuitet, som har præget alle forretningsområder i de forløbne årtier.“ Direktøren, som i februar 2019 fejrede sin 80 års fødselsdag, understreger dog: „Med ekspertisen inden for varmeudstyr udgør Max Weishaupt GmbH stadig kernen i Weishaupt koncernen i dag. De to vigtige forretningsområder bygningsautomatik og geotermi kom til, da først Neuberger i 1995 og siden BauGrund Süd i 2009 blev en del af koncernen. Hele koncernen har draget fordel af videreudviklingen af alle tre områder lige siden. Dette skyldes synergien mellem de enkelte selskaber, og det brede produktsortiment giver os en enestående position i hele branchen.“

Investeringer i fremtiden
Weishaupt koncernen har siden 2010 været i gang med et ti år langt investeringsprojekt på 420 millioner Euro. Der investeres i salgsledene, produktionsanlæggene, logistik samt forskning og udvikling. I denne forbindelse er det nye logistikanlæg taget i anvendelse i 2018 på fabrikken i Schwendi – en investering på 30 millioner Euro. De næste projekter bliver åbningen af det nye nordamerikanske hovedkontor i Canada samt et komplet nyt hovedkontor for BauGrund Süd. Samtidig fortsætter Weishaupt med at understøtte forsknings- og udviklingsafdelingen i at skabe effektive produkter.

VVS-installatører som samarbejdspartnere
Den fortsatte fremgang i Tyskland skyldes ikke alene de effektive og pålidelige produkter men især også gode partnerskaber med installatører, siger Dipl.-Økon.-Ing. Thomas Weishaupt. „Vi får gang på gang at vide, hvor vigtig dette samarbejde er for installatørerne. Undersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af installatørerne viser en høj tilfredshed,“ fortæller Weishaupt direktøren. Af særligt vigtige tilbud til installatørerne nævner Dipl.-Økon.-Ing. Thomas Weishaupt både enhver form for service i relation til produkterne, men også at der er mange lokale afdelinger, alene 28 i Tyskland. Afdelingerne har indrettet sig i egne bygninger og har opstillet et bredt udvalg af produkterne.

„VVS-installatørkunderne modtager efter behov assistance vedrørende vores produkter via de lokale Weishaupt afdelinger. Det kan være alt fra teknisk rådgivning til undervisning i vore produkter.“ Derfor vil Weishaupt styrke afdelingernes kontakt med lokale installatører yderligere.

Weishaupt på ISH 2019 
På den store internationale messe ISH i Frankfurt am Main præsenterer Weishaupt koncernen fra den 11. til den 15. marts 2019 sit komplette sortiment af produkter og serviceydelser inden for varmeanlæg, varmeindvinding og varmestyring i den nye hal 12.0 på en 2.600 m2 stor stand.

Download pressemeddelelse

Up