Please select a page template in page properties.

Weishaupt koncernen på messen ISH Energy 2019 i Frankfurt

På den store, internationale messe ISH Energy 2019 i Frankfurt vil Weishaupt koncernen under mottoet „tæt på & personlig“ præsentere sit omfattende sortiment af produkter og tjenesteydelser i hal 12.0 på en over 2.600 m2 stor messestand.

Weishaupt koncernen beskæftiger over 3.500 medarbejdere og er blandt de førende producenter inden for brændere, kondenserende kedler, varmepumper, solvarme og bygningsautomatik.

Virksomheden blev grundlagt i 1932 og er i dag et holding-selskab: Weishaupt koncernen er sammensat af tre selskaber med tre primære forretningsområder: Energi-teknik (Weishaupt), Energi-indvinding (BauGrund Süd) og Energi-styring (Neuberger Gebäudeautomation).

På verdens største VVS-messe ISH Energy 2019 i Frankfurt præsenterede Weishaupt koncernen under mottoet „tæt på & personlig“ sit omfattende produkt- og serviceprogram for kunder og fagfolk på den mere end 2.600 m2 store messestand i den nye hal 12.0. Følgende produktområder fra de tre forretningsområder blev præsenteret på messen:

Energi-teknik:

 • Væghængte, kondenserende gaskedler fra 2 op til 800 kW med tilhørende komponenter
 • Gulvstående, kondenserende gaskedler fra 2 op til 1.200 kW med tilhørende komponenter
 • Gulvstående, kondenserende oliekedler (op til 45 kW) med tilhørende komponenter
 • Meget effektive, kompakte varmepumper til luft, jord eller vand (op til 180 kW)
 • Splitvarmepumper (op til 16 kW)
 • Solfangere, solvarmekomponenter og beholdere/reguleringsenheder
 • Regulerings- og fjernbetjeningsenheder
 • Gas-, olie- og kombibrændere med digital brænderstyring (op til 32.000 kW), kan også anvendes til simultandrift fra 1 MW
 • Et stort udbud af serviceydelser til installatører og rådgivende ingeniørvirksomheder i forbindelse med rådgivning, dimensionering, bestilling, levering, installering/idriftsættelse og servicering af anlæg

Energi-indvinding:

 • Geoplus®-jordsondeboring
 • Hydroplus®-brøndboring
 • Automatisk kvalitetskontrol af plombering rundt om borehul

Energi-styring:

 • SRO-anlæg og bygningsautomatik

 

1. Kondenserende kedler

1.1 Nyhed: De kondenserende gaskedler Thermo Condens WTC-GW 80/100-A

Med de nye kondenserende gaskedler WTC-GW 80/100-A udvider Weishaupt ydelsesområdet for de væghængte, kondenserende kedler fra tidligere 60 kW til 100 kW – for kaskader endda op til 800 kW.

Den høje kvalitet for de nye kedler gælder også selve skabet. Med den smarte, justérbare ophængning er det muligt at få skabet til at hænge lige inden for kort tid. Kabelbagpladen gør det enkelt at forbinde ledningerne, og den skrå skabsdør gør det nemt at komme til komponenterne i skabet. De elektroniske komponenter (i højre side) er anbragt separat og er dermed beskyttet mod vand fra de hydrauliske og mekaniske komponenter (i venstre side).

Den meget effektive varmeveksler er støbt i aluminium og silicium af høj kvalitet. Den har en høj varmeledningsevne (6-7 gange højere end rustfrit stål), høj effektivitet, meget robust og har lang levetid. Skabet har stor åbningsbredde, hvilket gør det lettere at udføre service og kedelrensning.

Det selvkalibrerende Weishaupt SCOT-system (Safety Combustion Technology) sikrer en konstant og optimal forbrændingskvalitet, også ved varierende gassammensætning. Moduleringsområdet for de nye kedler går ned til 14,4 kW (ved 50/30 °C).

Via idriftsættelsesassistenten indsnævres de mulige anlægskonfigurationer på basis af de installerede anlægskomponenter. Der skal blot vælges det pågældende hydraulikskema. Derefter bliver alle parametre og koblingsudgange automatisk indstillet. Dette letter idriftsættelsen, sparer tid, øger funktionssikkerheden og forebygger indstillingsfejl.

Det modulært opbyggede Energi-Management-System (WEM) fra Weishaupt kan anvendes til mange anlæg og kan udvides. Med en LAN-interface og Weishaupt Energi-Management-Portalen (WEM-portalen) kan man enkelt og sikkert kommunikere med den kondenserende gaskedel via internettet fra en computer, smartphone eller tablet. På denne måde er det muligt at opfylde de højeste sikkerhedsstandarder.

1.2 Nyhed: Kondenserende oliekedel Thermo Condens WTC-OB B (20-35 kW)

Siden WTC-OB 18-B kedlen blev introduceret i 2018, findes den nu også i størrelserne 25, 30 og 35 kW i den nye generation. De nye kedler kører med Weishaupt purflam®, som er forindstillet fra fabrikken.

Kedlen vælger trin 1 eller 2 afhængigt af varmekravet og er oliebesparende.

Den højeffektive varmeveksler støbt i aluminium og silicium er komplet varmeisoleret og giver en årsvirkningsgrad på op til 92 %. Dette svarer til energiklasse A. Kedlerne kan åbnes bredt foran i forbindelse med vedligeholdelse af kedlen.

Den integrerede støjdæmper for aftræk og indsugningsluft giver støjsvag drift. Inde bag ved kedelafdækningen findes også en enhed bestående af oliefilter og aflufter, og som er enkel at vedligeholde.

 

2. Varmepumper

2.1 Nyhed: Luft/vand-varmepumpe Biblock WWP LB (10 kW)

Den nye modulerende Weishaupt luft/vand-varmepumpe Biblock WWP LB har et ydelsesområde på 3 op til 10 kW. Varmepumpen kører særdeles støjsvagt og effektivt og suppleres af en effektiv udedel. Udedelen er i sit nye design udstyret med en fordamper med en stor overflade på 45 m2 og er givet en særlig BlueFin-overfladebehandling, som giver høj korrosionsbeskyttelse. De aerodynamiske lameller og de innovative ventilatorblade formet som uglevinger giver særlig støjsvag drift. I en afstand på 1,5 meter måles kun 35 dB(A). Dermed er de strengeste krav opfyldt iht. TA støj (grænseværdien i områder udelukkende med boliger). Den elektroniske ekspansionsventil med hurtigstart giver desuden høj effektivitet.

Indedelen er udstyret med en scroll-kompressor med en hurtig inverter, som giver støjsvag drift, hurtig opnåelse af sætpunkter samt lang levetid. Med dampindsprøjtningen og den ekstra varmeveksler med elektronisk ekspansionsventil fungerer den nye Biblock-varmepumpe ved udetemperaturer ned til -22 °C og kan levere fremløbstemperaturer på op til 65 °C. Varmepumpen har meget udstyr som standard, bl.a. udluftningssystem, snavsudskillesystem, komplet udstyr til køledrift, flowsensor med integreret varmemængdemåling samt en yderligere varmeproducent for opvarmning og varmtvandsproduktion.

Betjeningen af den nye varmepumpe forløber intuitivt fra farvedisplayet med LED-driftstatusbjælke. Ved hjælp af den integrerede idriftsættelses-assistent kan montøren udvælge det korrekte hydraulikdiagram og sætte anlægget i drift hurtigt og enkelt.

2.2 Nyhed: Intuitiv betjening af alle Weishaupt Monoblock-varmepumper

Fremover tilbyder Weishaupt den intuitive betjening på alle Monoblock-varmepumper via et 4,3" stort farve-touch-display med LED-funktionspanel. I betjeningsmenuen findes en simpel varme-køle-funktion. Derudover gives der oplysninger om: Dato / klokkeslæt, fremløbs-, varmtvands- og udetemperatur, status for varmepumpen samt tilgængelige menuer. Når LED-driftstatusbjælken ved siden af touchdisplayet lyser grønt, viser det, at varmepumpens drift forløber uden fejl.

 

3. Beholdere og stationer

3.1 Nyhed: Boligstation WHI apartment

I den nye elektronisk styrede Weishaupt boligstation WHI apartment er funktionerne varmeoverførsel, varmtvandsproduktion og registrering af forbrug samlet i en fælles enhed.

Både til nybyggeri og til eksisterende bygninger foretrækker stadigt flere entreprenører, ingeniører og VVS-installatører at installere en fjernvarmeenhed. Dette skyldes den høje hygiejnestandard for det varme vand samt kompatibiliteten med de kondenserende kedler samt varmepumperne. Derudover er fjernvarmeenheden i sin kompakte udformning bygget ind i et fordelerskab. Boligstationen kan f.eks. anvendes i boligbyggeri og alle andre steder med høje krav til hygiejnen i det varme vand.

 

4. Gas-, olie- og kombibrændere

4.1 Nyhed: Omdrejnings- og O2-regulering på kompaktbrænderserie W

Nu tilbyder Weishaupt også de energibesparende teknologier omdrejningsregulering og O2-regulering på W-brænderserien (op til 570 kW).

Omdrejningsreguleringen af blæsermotoren reducerer strømforbruget betragteligt (op til 70 %) og støjemissionen (med op til 9 dB(A)) og giver en blødere brænderstart. O2-reguleringen reducerer brændstofforbruget, giver stabile forbrændingsværdier og konstant driftovervågning.

4.2 Nyhed: Produktudvidelse med Ultra LowNOx-teknologi PLN og 4LN+røggastilbageføring (RTF)

I takt med at NOx-emissionskravene inden for EUs grænser samt i lande som Kina og USA er blevet skærpet, har Weishaupt udvidet sit sortiment inden for Ultra LowNOx-brændere. Med gasbrænderne WM-G30 (op til ca. 4.200 kW) har Weishaupt udvidet sit sortiment inden for PLN-brændere. PLN er en forkortelse for Premix-LowNOx – en teknologi, som kombinerer fórblanding med overfladeforbrænding. Den væsentligste fordel ved denne forbrændingsteknologi er, at disse brændere også kan anvendes på kedler med væsentligt mindre fyrbokse sammenlignet med almindelige fyrbokse, og at der kan opnås NOx-værdier på under 20 mg/kWh. Med gasbrænderne WM-G50 (op til 11.000 kW) og kombibrænderne WM-GL20 (op til 2.000 kW) hhv. WKmono-GL80 (op til 17.000 kW) udvider Weishaupt sit brændersortiment af LowNOx-version 4LN med røggastilbageføring (RTF), hvor der opnås NOx-værdier under 30 mg/kWh (ved gas). 4LN-brænderne er udstyrede med røggastilbageføring, hvor reguleringskomponenterne er integreret i brænderen. De særligt tilpassede blandeindretninger og den digitale brænderstyring sørger for driftsikker tænding, høj flammestabilitet og sikre driftsforhold.

 

5. Bygningsautomatik fra Neuberger opfylder de højeste krav

Detaljerede informationer om nyhederne findes på www.neuberger.net

 

6. Overfladenær geotermi: Ydelser fra BauGrund Süd

6.1 Geoplus® jordsonde

Jordvarme er en miljøvenlig og bæredygtig energiform. BauGrund Süd er Europas førende virksomhed inden for jordvarme og kan i kraft af sin kompetence og ekspertise afgive transparente og entydige tilbud til entreprenører og VVS-installatører.

En geoplus®-jordsonde fra BauGrund Süd er altid et komplet projekt, hvor alle faser lige fra jordbundsanalysen frem til tilslutning af varmepumpen indgår. Også alle omkostningerne er medregnet.

6.2 Hydroplus® brøndboring

Grundvandet er den mest effektive af alle energikilder, når det handler om varmepumper. En Weishaupt vand-vand-varmepumpe kan levere op til fem gange så meget varme i forhold til den anvendte elektriske energi. Det forudsætter dog, at brøndboringen som sikrer, at grundvandet bliver ved med at kunne anvendes som energikilde, er etableret professionelt. Til dette anvender Weishaupt sit datterselskab BauGrund Süd. Europas førende virksomhed inden for geotermi har også kompetence inden for brøndboringer og afgiver også her gennemsigtige og komplette tilbud.

6.3 Automatisk kvalitetskontrol af plomberingen rundt om borehullet

Geoplus® jordsonden fra BauGrund Süd findes nu også med automatisk kvalitetskontrol af plomberingen rundt om borehullet. Ved at anvende det nævnte efterfyldningsmateriale og en præcis måleteknik bliver det dokumenteret, at plomberingen rundt om borehullet er udført teknisk korrekt.

Plomberingen rundt om borehullet er meget vigtig på jordsondeanlægget. Området mellem borehullets væg og jordsonden bliver plomberet med et specielt byggemateriale. Plomberingen sørger for optimal temperaturmæssig forbindelse mellem jordsonden og jorden rundt om boringen. Også den uønskede forbindelse mellem to grundvandsførende lag, en såkaldt „hydraulisk kortslutning“, bliver forhindret på denne måde.

De hyppigste problemer med et jordsondeanlæg skyldes fejl ved plomberingen rundt om borehullet. Der må absolut ikke spares de forkerte steder.

Weishaupt koncernen beskæftiger over 3.500 medarbejdere og er blandt de førende producenter inden for brændere, kondenserende kedler, varmepumper, solvarme og bygningsautomatik.

Virksomheden blev grundlagt i 1932 og er i dag et holding-selskab: Weishaupt koncernen er sammensat af tre selskaber med tre primære forretningsområder: Energi-teknik (Weishaupt), Energi-indvinding (BauGrund Süd) og Energi-styring (Neuberger Gebäudeautomation).

På verdens største VVS-messe ISH Energy 2019 i Frankfurt præsenterede Weishaupt koncernen under mottoet „tæt på & personlig“ sit omfattende produkt- og serviceprogram for kunder og fagfolk på den mere end 2.600 kvm2 store messestand i den nye hal 12.0. Følgende produktområder fra de tre forretningsområder blev præsenteret på messen:

Energi-teknik:

 • Væghængte, kondenserende gaskedler fra 2 op til 800 kW med tilhørende komponenter
 • Gulvstående, kondenserende gaskedler fra 2 op til 1.200 kW med tilhørende komponenter
 • Gulvstående, kondenserende oliekedler (op til 45 kW) med tilhørende komponenter
 • Meget effektive, kompakte varmepumper til luft, jord eller vand (op til 180 kW)
 • Splitvarmepumper (op til 16 kW)
 • Solfangere, solvarmekomponenter og beholdere/reguleringsenheder
 • Regulerings- og fjernbetjeningsenheder
 • Gas-, olie- og kombibrændere med digital brænderstyring (op til 32.000 kW), kan også anvendes til simultandrift fra 1 MW
 • Et stort udbud af serviceydelser til installatører og rådgivende ingeniørvirksomheder i forbindelse med rådgivning, dimensionering, bestilling, levering, installering/idriftsættelse og servicering af anlæg

Energi-indvinding:

 • Geoplus®-jordsondeboring
 • Hydroplus®-brøndboring
 • Automatisk kvalitetskontrol af plombering rundt om borehul

Energi-styring:

 • SRO-anlæg og bygningsautomatik

 

1. Kondenserende kedler

1.1 Nyhed: De kondenserende gaskedler Thermo Condens WTC-GW 80/100-A

Med de nye kondenserende gaskedler WTC-GW 80/100-A udvider Weishaupt ydelsesområdet for de væghængte, kondenserende kedler fra tidligere 60 kW til 100 kW – for kaskader endda op til 800 kW.

Den høje kvalitet for de nye kedler gælder også selve skabet. Med den smarte, justérbare ophængning er det muligt at få skabet til at hænge lige inden for kort tid. Kabelbagpladen gør det enkelt at forbinde ledningerne, og den skrå skabsdør gør det nemt at komme til komponenterne i skabet. De elektroniske komponenter (i højre side) er anbragt separat og er dermed beskyttet mod vand fra de hydrauliske og mekaniske komponenter (i venstre side).

Den meget effektive varmeveksler er støbt i aluminium og silicium af høj kvalitet. Den har en høj varmeledningsevne (6-7 gange højere end rustfrit stål), høj effektivitet, meget robust og har lang levetid. Skabet har stor åbningsbredde, hvilket gør det lettere at udføre service og kedelrensning.

Det selvkalibrerende Weishaupt SCOT-system (Safety Combustion Technology) sikrer en konstant og optimal forbrændingskvalitet, også ved varierende gassammensætning. Moduleringsområdet for de nye kedler går ned til 14,4 kW (ved 50/30 °C).

Via idriftsættelsesassistenten indsnævres de mulige anlægskonfigurationer på basis af de installerede anlægskomponenter. Der skal blot vælges det pågældende hydraulikskema. Derefter bliver alle parametre og koblingsudgange automatisk indstillet. Dette letter idriftsættelsen, sparer tid, øger funktionssikkerheden og forebygger indstillingsfejl.

Det modulært opbyggede Energi-Management-System (WEM) fra Weishaupt kan anvendes til mange anlæg og kan udvides. Med en LAN-interface og Weishaupt Energi-Management-Portalen (WEM-portalen) kan man enkelt og sikkert kommunikere med den kondenserende gaskedel via internettet fra en computer, smartphone eller tablet. På denne måde er det muligt at opfylde de højeste sikkerhedsstandarder.

1.2 Nyhed: Kondenserende oliekedel Thermo Condens WTC-OB B (20-35 kW)

Siden WTC-OB 18-B kedlen blev introduceret i 2018, findes den nu også i størrelserne 25, 30 og 35 kW i den nye generation. De nye kedler kører med Weishaupt purflam®, som er forindstillet fra fabrikken.

Kedlen vælger trin 1 eller 2 afhængigt af varmekravet og er oliebesparende.

Den højeffektive varmeveksler støbt i aluminium og silicium er komplet varmeisoleret og giver en årsvirkningsgrad på op til 92 %. Dette svarer til energiklasse A. Kedlerne kan åbnes bredt foran i forbindelse med vedligeholdelse af kedlen.

Den integrerede støjdæmper for aftræk og indsugningsluft giver støjsvag drift. Inde bag ved kedelafdækningen findes også en enhed bestående af oliefilter og aflufter, og som er enkel at vedligeholde.

 

2. Varmepumper

2.1 Nyhed: Luft/vand-varmepumpe Biblock WWP LB (10 kW)

Den nye modulerende Weishaupt luft/vand-varmepumpe Biblock WWP LB har et ydelsesområde på 3 op til 10 kW. Varmepumpen kører særdeles støjsvagt og effektivt og suppleres af en effektiv udedel. Udedelen er i sit nye design udstyret med en fordamper med en stor overflade på 45 m2 og er givet en særlig BlueFin-overfladebehandling, som giver høj korrosionsbeskyttelse. De aerodynamiske lameller og den innovative uglevinge-ventilator giver særlig støjsvag drift. I en afstand på 1,5 meter måles kun 35 dB(A). Dermed er de strengeste krav opfyldt iht. TA støj (grænseværdien i områder udelukkende med boliger). Den elektroniske ekspansionsventil med hurtigstart giver desuden høj effektivitet.

Indedelen er udstyret med en scroll-kompressor med en hurtig inverter, som giver støjsvag drift, hurtig opnåelse af sætpunkter samt lang levetid. Med dampindsprøjtningen og den ekstra varmeveksler med elektronisk ekspansionsventil fungerer den nye Biblock-varmepumpe ved udetemperaturer ned til -22 °C og kan levere fremløbstemperaturer på op til 65 °C. Varmepumpen har meget udstyr som standard, bl.a. udluftningssystem, snavsudskillesystem, komplet udstyr til køledrift, flowsensor med integreret varmemængdemåling samt en yderligere varmeproducent for opvarmning og varmtvandsproduktion.

Betjeningen af den nye varmepumpe forløber intuitivt fra farvedisplayet med LED-driftstatusbjælke. Ved hjælp af den integrerede idriftsættelses-assistent kan montøren udvælge det korrekte hydraulikdiagram og sætte anlægget i drift hurtigt og enkelt.

2.2 Nyhed: Intuitiv betjening af alle Weishaupt Monoblock-varmepumper

Fremover tilbyder Weishaupt den intuitive betjening på alle Monoblock-varmepumper via et 4,3" stort farve-touch-display med LED-funktionspanel. I betjeningsmenuen findes en simpel varme-køle-funktion. Derudover gives der oplysninger om: Dato / klokkeslæt, fremløbs-, varmtvands- og udetemperatur, status for varmepumpen samt tilgængelige menuer. Når LED-driftstatusbjælken ved siden af touchdisplayet lyser grønt, viser det, at varmepumpens drift forløber uden fejl.

 

3. Beholdere og stationer

3.1 Nyhed: Boligstation WHI apartment

I den nye elektronisk styrede Weishaupt boligstation WHI apartment er funktionerne varmeoverførsel, varmtvandsproduktion og registrering af forbrug samlet i en fælles enhed.

Både til nybyggeri og til eksisterende bygninger foretrækker stadigt flere entreprenører, ingeniører og VVS-installatører at installere en fjernvarmeenhed. Dette skyldes den høje hygiejnestandard for det varme vand samt kompatibiliteten med de kondenserende kedler samt varmepumperne. Derudover er fjernvarmeenheden i sin kompakte udformning bygget ind i et fordelerskab. Boligstationen kan f.eks. anvendes i boligbyggeri og alle andre steder med høje krav til hygiejnen i det varme vand.

 

4. Gas-, olie- og kombibrændere

4.1 Nyhed: Omdrejnings- og O2-regulering på kompaktbrænderserie W

Nu tilbyder Weishaupt også de energibesparende teknologier omdrejningsregulering og O2-regulering på W-brænderserien (op til 570 kW).

Omdrejningsreguleringen af blæsermotoren reducerer strømforbruget betragteligt (op til 70 %) og støjemissionen (med op til 9 dB(A)) og giver en blødere brænderstart. O2-reguleringen reducerer brændstofforbruget, giver stabile forbrændingsværdier og konstant driftovervågning.

4.2 Nyhed: Produktudvidelse med Ultra LowNOx-teknologi PLN og 4LN+røggastilbageføring (RTF)

I takt med at NOx-emissionskravene inden for EU samt i lande som Kina og USA er blevet skærpet, har Weishaupt udvidet sit sortiment inden for Ultra LowNOx-brændere. Med gasbrænderne WM-G30 (op til ca. 4.200 kW) har Weishaupt udvidet sit sortiment inden for PLN-brændere. PLN er en forkortelse for Premix-LowNOx – en teknologi, som kombinerer fórblanding med overfladeforbrænding. Den væsentligste fordel ved denne forbrændingsteknologi er, at disse brændere også kan anvendes på kedler med væsentligt mindre fyrbokse sammenlignet med almindelige fyrbokse, og at der kan opnås NOx-værdier på under 20 mg/kWh. Med gasbrænderne WM-G50 (op til 11.000 kW) og kombibrænderne WM-GL20 (op til 2.000 kW) hhv. WKmono-GL80 (op til 17.000 kW) udvider Weishaupt sit brændersortiment af LowNOx-version 4LN med røggastilbageføring (RTF), hvor der opnås NOx-værdier under 30 mg/kWh (ved gas). 4LN-brænderne er udstyrede med røggastilbageføring, hvor reguleringskomponenterne er integreret i brænderen. De særligt tilpassede blandeindretninger og den digitale brænderstyring sørger for driftsikker tænding, høj flammestabilitet og sikre driftsforhold.

 

5. Bygningsautomatik fra Neuberger opfylder de højeste krav

Detaljerede informationer om nyhederne findes på www.neuberger.net

 

6. Overfladenær geotermi: Ydelser fra BauGrund Süd

6.1 Geoplus® jordsonde

Jordvarme er en miljøvenlig og bæredygtig energiform. BauGrund Süd er Europas førende virksomhed inden for jordvarme og kan i kraft af sin kompetence og ekspertise afgive transparente og entydige tilbud til entreprenører og VVS-installatører.

En geoplus®-jordsonde fra BauGrund Süd er altid et komplet projekt, hvor alle faser lige fra jordbundsanalysen frem til tilslutning af varmepumpen indgår. Også alle omkostningerne er medregnet.

6.2 Hydroplus® brøndboring

Grundvandet er den mest effektive af alle energikilder, når det handler om varmepumper. En Weishaupt vand-vand-varmepumpe kan levere op til fem gange så meget varme i forhold til den anvendte elektriske energi. Det forudsætter dog, at brøndboringen som sikrer, at grundvandet bliver ved med at kunne anvendes som energikilde, er etableret professionelt. Til dette anvender Weishaupt sit datterselskab BauGrund Süd. Europas førende virksomhed inden for geotermi har også kompetence inden for brøndboringer og afgiver også her gennemsigtige og komplette tilbud.

6.3 Automatisk kvalitetskontrol af plomberingen rundt om borehullet

Geoplus® jordsonden fra BauGrund Süd findes nu også med automatisk kvalitetskontrol af plomberingen rundt om borehullet. Ved at anvende det nævnte efterfyldningsmateriale og en præcis måleteknik bliver det dokumenteret, at plomberingen rundt om borehullet er udført teknisk korrekt.

Plomberingen rundt om borehullet er en meget vigtig detalje på jordsondeanlægget. Området mellem borehullets væg og jordsonden bliver plomberet med et specielt byggemateriale. Plomberingen sørger for optimal temperaturmæssig forbindelse mellem jordsonden og jorden rundt om boringen. Også den uønskede forbindelse mellem to grundvandsførende lag, en såkaldt „hydraulisk kortslutning“, bliver forhindret på denne måde.

De hyppigste problemer med et jordsondeanlæg skyldes fejl ved plomberingen rundt om borehullet. Der må absolut ikke spares de forkerte steder.

Up