Weishaupt koncernen

Weishaupt koncernen beskæftiger mere end 3.700 medarbejdere og er blandt de førende inden for brændere, kondenserende kedler, varmepumper, solvarme og bygningsautomatik.

Virksomhedens kerneaktivitet ligger hos Max Weishaupt GmbH i Schwendi med egen forsknings- og udviklingsafdeling på fabrikken. Virksomheden blev grundlagt i 1932 og er i dag et holding-selskab, som er sammensat af tre selskaber med tre primære forretningsområder: Energi-teknik, Energi-indvinding og Energi-styring.

Energi-teknik: Weishaupt har et omfattende produktsortiment inden for brændere, komplette udstyrspakker med kondenserende gas- og oliekedler samt solfangere og varmepumper til udnyttelse af vedvarende energikilder.

Energi-indvinding: BauGrund Süd har været en del af Weishaupt koncernen siden 2009 og udfører jordsonde- og brøndboringer til installering af varmepumper. Virksomheden har et stort erfaringsgrundlag fra mere end 2 millioner boremeter. BauGrund Süd har ca. 30 højtprofessionelle boreteams og er en af de førende virksomheder i Europa inden for overfladenær geotermi. Derudover har BauGrund Süd egne folk til at foretage jordbundsanalyser.

Energi-styring: Neuberger Gebäudeautomation har været en del af Weishaupt koncernen siden 1995 og leverer intelligente løsninger inden for bygningsautomatik. Der er tale om effektivt og energibesparende udstyr til alle tekniske indretninger i forbindelse med opvarmning, klimastyring, ventilation, belysning, solafskærmning og sikkerhedsudstyr af enhver art.

Up