Please select a page template in page properties.

Suveræne energibundter på op til 32.000 kW. Stærke brændere med høj ydelse.

Weishaupt brænderne WK (op til 32.000 kW)

Brænderne i WK-serien er de stærkeste af brænderne fra Weishaupt med en ydelse på op til 32.000 kW. Disse brændere er udviklet specielt til de krævende driftsbetingelser i industrien. Med den modulære opbygning med ekstern blæser er det muligt at tilpasse opbygningen præcis til det pågældende anlæg. WK-brænderne kan leveres som gas-, olie- eller kombibrændere.

Fordele
Digital brænderstyring

Den digitale brænderstyring, som er standardudstyr i denne brænderserie, bidrager til at spare på brændstoffet og gør det lettere at betjene og servicere brænderen. Derudover er det med brænderstyringen muligt at tilslutte brænderen til forskellige overvågnings- og styresystemer eller til et SRO-anlæg.

Isoleret brænderhus

Isoleringsmaterialet reducerer støjniveauet og mindsker også temperaturen på brænderens overflade fra den forvarmede Forbrændingsluft  under driften. Brænderne kan køre med forbrændingslufttemperaturer på op til 250 grader Celsius.

Modulopbygget

Blæser, el-tavle, pumpe- og forvarmerstation anbringes et stykke væk fra brænderen. Dette koncept giver stor fleksibilitet, specielt under særligt vanskelige omgivelsesbetingelser som støv- eller hedepåvirkninger.

Anvendelsesmuligheder
Tilpasset anlægget

WK-brænderne findes i forskellige udførelser til forskellige driftsformål. Der er udviklet forskellige typer af blandeindretninger til at opfylde specifikke emissionskrav. Til særligt korte fyrbokse findes der "swirlflame"-brændere med hvirvelformet Forbrændingsluft .

Mange brændstoffer

WKmono er egnede til gasolie EL og gasolie EL svovlfattig iht. DIN 51603-1 og gasolie EL A Bio med iblanding af op til 99,9 % biokomponenter. Det er også muligt at anvende FAME (Fatty Acid Methyl Ester) iht. DIN EN 14214 eller paraffinsk gasolie EL P iht. DIN/TS 51603-8. De fleste brændere kan også køre på naturgas iblandet op til 20 Vol. % brint. I nogle tilfælde kræver dette dog en enhedsverificering af brænderen.

Driftsikkerhed

Som kunde har du adgang til rådgivning og service døgnet rundt 7 dage om ugen. Derved sikres det, at anlæg med en Weishaupt brænder altid kan være i drift.

Teknik
multiflam®

Med den patenterede Weishaupt multiflam®-teknologi er det muligt at opnå særligt lave emissionsværdier på store anlæg.

Den væsentligste komponent er her den særlige Blandeindretning , som skaber en intern røggasrecirkulation. Derved afkøles flammen, og andelen af kvælstofoxider mindskes. NOₓ-værdierne er på niveau med de tilsvarende værdier for kompaktbrænderne.

Ydelsesområderne for de forskellige Weishaupt brændere i multiflam®-udførelsen spænder fra 100 kW op til 23.000 kW.

Røggastilbageføring

I udførelsen 4LN opfylder disse Weishaupt brændere de strengeste miljøkrav i verden. En 4LN-brænder er udstyret med et røggastilbageføringssystem, hvor reguleringskomponenterne er integreret i brænderen.

Hermed bliver gasformige Brændstoffer  næsten svovlfrie, og røggassen består således hovedsageligt af Kuldioxid  (CO2 ), Vanddamp  (H2O) og nitrogen (N2). Dette er også en fordel for røggastilbageføringen, idet der hverken er aske eller sod, som kan tilsmudse de berørte komponenter.

Den særlige tilpasning af blandeindretningen samt den digitale Fyringsmanager  W-FM 200 giver høj flammestabilitet og sikre driftsforhold.

Brenner Typenreihe WK (bis 32.000 kW)

Typ Effekt (kW)
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 300 - 13 000
WKG80/1 1 700 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/0 750 - 7 000
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 100 - 13 000
WKG80/1 1 800 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/1 900 - 7 000
WKG70/2 1 100 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/1 1 100 - 7 700
WKG70/3 1 400 - 12 000
WKG80/3 2 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/2 1 300 - 12 000
WKG80/4 2 200 - 22 000
WKG80/5 2 700 - 27 000
WKG80/6 4 000 - 32 000
Typ Effekt (kW)
WKL70/1 1 200 - 7 700
WKL70/3 1 800 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKL70/1 1 800 - 8 000
WKL70/2 2 500 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKMS70/1 1 800 - 7 700
WKMS70/3 2 150 - 12 000
WKMS80/3 3 800 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKMS70/1 1 800 - 8 000
WKMS70/2 2 500 - 12 000
WKMS80/3 3 200 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/0 900 - 7 500
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 2 020 - 13 000
WKGL80/1 1 700 - 17 000
WKGL80/2 2 200 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/0 750 - 7 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 100 - 13 000
WKGL80/1 1 800 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 900 - 7 000
WKGL70/2 1 100 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 1 100 - 8 000
WKGL70/3 1 400 - 12 000
WKGL80/3 2 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/2 1 300 - 12 000
WKGL80/3 2 500 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKGMS70/1 1 100 - 7 700
WKGMS70/3 1 400 - 12 000
WKGMS80/3 2 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 8 000
WKGMS70/2 1 300 - 12 000
WKGMS80/3 2 500 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG50/1 400 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 300 - 10 400
WKG80/1 1 700 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Effekt (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG40/2 300 - 2 200
WKG50/1 450 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 750 - 5 600
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 100 - 10 400
WKG80/1 1 800 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Effekt (kW)
WKG40/2 500 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 000
WKG50/2 800 - 4 800
WKG70/1 900 - 5 600
WKG70/2 1 100 - 9 600
Typ Effekt (kW)
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
WKG70/1 1 100 - 6 100
WKG70/3 1 400 - 9 600
WKG80/3 2 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKG40/1 300 - 1 800
WKG40/2 400 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/1 1 000 - 6 400
WKG70/2 1 300 - 9 600
WKG80/4 2 200 - 17 600
WKG80/5 2 700 - 21 600
WKG80/6 4 000 - 25 600
Typ Effekt (kW)
WKL40/1 450 - 1 800
WKL40/2 650 - 2 500
WKL50/1 712 - 3 200
WKL50/2 1 125 - 5 000
WKL70/1 1 200 - 6 100
WKL70/3 1 800 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKL70/1 1 800 - 6 400
WKL70/2 2 500 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 15 200
Typ Effekt (kW)
WKMS40/1 550 - 1 800
WKMS40/2 750 - 2 500
WKMS50/1 1 012 - 3 200
WKMS50/2 1 700 - 5 000
WKMS70/1 1 800 - 6 100
WKMS70/3 2 150 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKMS70/1 1 800 - 6 400
WKMS70/2 2 500 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 15 200
Typ Effekt (kW)
WKGL50/1 400 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 1 450 - 6 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 300 - 10 400
WKGL80/1 1 700 - 13 600
WKGL80/2 18 400 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKGL40/2 300 - 1 760
WKGL50/1 450 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 750 - 5 600
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/3 1 100 - 10 400
WKGL80/1 1 800 - 13 600
Typ Effekt (kW)
WKGL50/1 600 - 3 000
WKGL50/2 800 - 4 800
WKGL70/1 900 - 5 600
WKGL70/2 1 100 - 9 600
Typ Effekt (kW)
WKGL50/1 600 - 4 000
WKGL50/2 800 - 5 000
WKGL70/1 1 100 - 6 100
WKGL70/3 1 400 - 9 600
WKGL80/3 2 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
-
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 1 000 - 6 400
WKGL70/2 1 300 - 9 600
WKGL80/3 2 500 - 15 200
Typ Effekt (kW)
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
WKGMS70/1 1 100 - 6 100
WKGMS70/3 1 400 - 9 600
WKGMS80/3 2 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKGMS40/1 300 - 1 800
WKGMS40/2 400 - 2 500
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
Typ Effekt (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 6 400
WKGMS70/2 1 300 - 9 600
WKGMS80/3 2 500 - 15 200

Informationsmateriale. Detaljeret, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

WK duoblock-brændere. De uafhængige.

Den modulopbyggede brænder gør det muligt. Brænderhusets størrelse afhænger af den ønskede ydelse, og kedlen med tilhørende udrustning bestemmer forbrændingsluftblæseren. På denne måde kan man altid finde en optimal løsning.

Separat forbrændingsluftblæser

  • Nøje tilpasning af ydelsen forhindrer overdimensionering og reducerer omkostningerne
Opener
Brænder-pumpestation

  • Tilpasset optimalt til brænderydelsen og brændstoffet
Opener
Olieforvarmer

  • Hvor der er behov, kan der anvendes elektriske olieforvarmere eller medieforvarmere. Det er også muligt at kombinere de to varianter.
Opener

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Forhandlere af Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Afdelinger for Weishaupt-produkter. Hurtig og enkel søgning.

Vælg venligst et område.

Anvend min adresse
Back
Søgeresultater Søgeresultat Ingen resultater
Resultaterne gemmes

Find den afdeling, som er tættest på dig:

Up